KRX hoàn thành chuẩn bị hệ thống vào cuối năm 2023

KRX dự kiến hoàn thành công tác chuẩn bị hệ thống vào cuối năm 2023 sau khi tổ chức kiểm thử cuối cùng trong tháng 11/2023.

Công tác chuẩn bị hệ thống của KRX

Nhà thầu chịu trách nhiệm xây dựng hệ thống giao dịch mới cho Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE), dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 12/2023.

Theo kế hoạch, trong tháng 11/2023

Việt Nam sẽ tổ chức đợt kiểm thử cuối cùng (FAT) để đảm bảo hệ thống hoạt động tốt trước khi triển khai.

Theo thông tin từ HOSE

Trong thời gian vừa qua, đã có 25/76 công ty chứng khoán hoàn thành 100% các kịch bản kiểm thử, 36/76 công ty thực hiện trên 80% và 15/76 công ty đạt dưới 80%. Điều này cho thấy một số công ty chứng khoán đã có tiến bộ đáng kể trong việc chuẩn bị cho hệ thống mới.

Bộ Tài chính đã chỉ đạo các đơn vị liên quan quyết tâm hoàn thành dự án và chuẩn bị hệ thống sẵn sàng đi vào vận hành vào cuối năm nay.

Tại cuộc họp giữa lãnh đạo HOSE, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán (VSDC), đã được thông báo rằng các cấp có thẩm quyền sẽ được báo cáo về tình hình tiến độ của các thành viên thị trường chưa sẵn sàng để đưa ra biện pháp nhằm hoàn thành dự án theo mục tiêu chung.

Việc chuẩn bị sẵn sàng cho hệ thống mới là trách nhiệm của các thành viên thị trường và các đơn vị.

HOSE, HNX và VSDC cam kết hỗ trợ các công ty chứng khoán để đảm bảo tiến độ dự án được hoàn thành theo kế hoạch đã được Bộ Tài chính phê duyệt.

Trên thực tế, việc hoàn thành chuẩn bị hệ thống mới sẽ đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong hoạt động giao dịch chứng khoán.

Hệ thống mới sẽ cung cấp các công nghệ tiên tiến và cải thiện trải nghiệm giao dịch cho các nhà đầu tư.

Đối với các công ty chứng khoán chưa sẵn sàng kịp tiến độ

Các biện pháp sẽ được áp dụng để đảm bảo dự án được hoàn thành đúng thời hạn.

Mục tiêu chung là đưa hệ thống mới vào vận hành vào cuối năm 2023

Tạo điều kiện thuận lợi cho thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Với việc KRX dự kiến hoàn thành công tác chuẩn bị hệ thống vào cuối năm 2023

Hy vọng rằng sẽ có một bước tiến quan trọng trong việc phát triển hệ thống giao dịch chứng khoán tại Việt Nam.

VNIndex 1,180.49 0.73 0.06%
HNX 239.65 1.69 0.7%
UPCOM 89.51 0.01 0.01%
[question] Bộ Tài chính yêu cầu các công ty chứng khoán hoàn thành dự án vào thời điểm nào?,Có bao nhiêu công ty chứng khoán đã hoàn thành 100% các kịch bản kiểm thử?