Kỷ Lục Mới của Hàn Quốc với "Mặt Trời Nhân Tạo" 100 Triệu Độ C

Hàn Quốc đã thiết lập kỷ lục thế giới mới khi duy trì nhiệt độ 100 triệu độ C trong 48 giây, mở ra triển vọng cho năng lượng nhiệt hạch tương lai.

Đột Phá Nhiệt Hạch: Hướng Tới Năng Lượng Sạch Vô Tận

Hàn Quốc vừa ghi dấu ấn lớn trong lĩnh vực năng lượng nhiệt hạch khi công bố kỷ lục thế giới mới về việc duy trì mức nhiệt độ 100 triệu độ C, một bước tiến quan trọng hướng tới việc khai thác nguồn năng lượng sạch vô tận trong tương lai.

Cải Tiến Công Nghệ Để Vượt Trội

Các nhà khoa học đã tiến hành điều chỉnh quy trình, bao gồm việc sử dụng vonfram thay cho carbon trong các bộ phận "dẫn hướng", giúp loại bỏ nhiệt và tạp chất do phản ứng nhiệt hạch tạo ra. Vonfram, với điểm nóng chảy cao nhất trong số các kim loại, đã góp phần quan trọng vào việc duy trì chế độ H trong thời gian dài hơn. Hội đồng Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quốc gia Hàn Quốc (NST) đã đánh giá cao sự nâng cấp này, nhấn mạnh lợi ích đáng kể cho các hoạt động năng lượng nhiệt cao xung dài.

Tương Lai Năng Lượng Nhiệt Hạch

Mục tiêu cuối cùng của KSTAR là duy trì nhiệt độ plasma 100 triệu độ C trong 300 giây vào năm 2026, một "điểm tới hạn" để mở rộng quy mô hoạt động nhiệt hạch. Ông Yoon Si-woo khẳng định vai trò quan trọng của KSTAR trong việc đảm bảo hiệu suất dự kiến cho ITER, lò phản ứng thử nghiệm nhiệt hạch quốc tế, và thúc đẩy thương mại hóa năng lượng nhiệt hạch.

Dù các nhà khoa học khắp thế giới đang nỗ lực giải quyết những khó khăn kỹ thuật và khoa học phức tạp để thương mại hóa năng lượng nhiệt hạch, những tiến bộ như kỷ lục mới của Hàn Quốc là những bước tiến quan trọng. Aneeqa Khan, nhà nghiên cứu về phản ứng nhiệt hạch tại Đại học Manchester ở Anh, cho biết nhiệt hạch có khả năng trở thành một phần của hỗn hợp năng lượng xanh vào nửa cuối thế kỷ, mặc dù "chưa sẵn sàng" giúp giải quyết khủng hoảng khí hậu ngay lúc này.

Với những nỗ lực không ngừng và đột phá công nghệ, tương lai của năng lượng nhiệt hạch đang dần được mở ra, hứa hẹn một nguồn năng lượng sạch, vô tận cho nhân loại.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Mục tiêu cuối cùng của Lò phản ứng nhiệt hạch KSTAR vào năm 2026 là gì?,Phản ứng nhiệt hạch hứa hẹn cung cấp năng lượng vô hạn bằng cách nào?