Lãi suất huy động trái phiếu chính phủ giảm trong tháng 7/2023

Lãi suất huy động trái phiếu chính phủ giảm trong tháng 7/2023

Lãi suất huy động trái phiếu chính phủ giảm từ 5 - 20 điểm cơ bản so với tháng trước, với các kỳ hạn khác nhau. Xem chi tiết trong bài viết này.

Lãi suất huy động trái phiếu chính phủ (TPCP) của Kho bạc Nhà nước tại thời điểm cuối tháng 7 đã giảm so với cuối tháng 6. Cụ thể, lãi suất của các kỳ hạn 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm và 30 năm lần lượt là 1,8%, 2,4%, 2,6%, 2,75% và 3,1%.

Trong tháng 7/2023, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức 21 đợt đấu thầu TPCP và trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh.

Tổng khối lượng trúng thầu đạt 33.287 tỷ đồng, trong đó Kho bạc Nhà nước huy động được 28.837 tỷ đồng và Ngân hàng Chính sách xã hội huy động được 4.450 tỷ đồng.

Tính từ đầu năm 2023, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 208.729 tỷ đồng TPCP, đạt 52,18% kế hoạch năm, và Ngân hàng Chính sách xã hội huy động được 4.450 tỷ đồng, đạt 18,27% kế hoạch.

Trong giao dịch thứ cấp TPCP, tổng giá trị giao dịch trong tháng 7 đạt 109.611 tỷ đồng, giảm 29,23% so với tháng trước.

Trung bình mỗi phiên giao dịch đạt 5.220 tỷ đồng, trong đó giao dịch Outright chiếm 79,78%, còn lại là giao dịch Repos.

Lợi suất giao dịch bình quân của công cụ nợ giảm mạnh nhất ở các kỳ hạn 15-20 năm, 2 năm và 5-7 năm, tương ứng là 20,27%, 11,11% và 11,08% so với tháng trước. Trong khi đó, lợi suất tăng mạnh nhất ở các kỳ hạn 25-30 năm và 20-25 năm, tương ứng là 9,44% và 7,78% so với tháng trước.

Về kỳ hạn giao dịch của công cụ nợ, trong tháng 7, các kỳ hạn được giao dịch nhiều nhất là 15 năm, 20-25 năm và 10 năm, với tỷ trọng so với tổng giá trị giao dịch trên thị trường lần lượt là 21,45%, 18,58% và 17,23%.

Ông/Bà [Name] - [Chức vụ] cho biết, "Lãi suất huy động trái phiếu chính phủ tiếp tục giảm trong tháng 7/2023, tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy động vốn của Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng Chính sách xã hội. Điều này cũng phản ánh sự ổn định và tin tưởng của thị trường đối với trái phiếu chính phủ."

Trên thị trường, sự giảm lãi suất huy động trái phiếu chính phủ cũng ảnh hưởng đến lợi suất gửi tiết kiệm của người dân. Người dân có thể mong đợi lợi suất gửi tiết kiệm sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới.

Tóm lại, trong tháng 7/2023, lãi suất huy động trái phiếu chính phủ đã giảm và tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy động vốn của Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng Chính sách xã hội. Điều này cũng ảnh hưởng đến lợi suất gửi tiết kiệm của người dân.

VNIndex 1,210.36 -10.07 -0.83%
HNX 239.44 -1.87 -0.78%
UPCOM 90.26 -0.62 -0.68%
[question] Lãi suất huy động trái phiếu chính phủ qua đấu thầu tại HNX đã giảm bao nhiêu trong tháng 7/2023?,Trong 7 tháng đầu năm 2023, Kho bạc Nhà nước đã huy động được bao nhiêu tỷ đồng TPCP, và đạt bao nhiêu phần trăm kế hoạch năm?