Lãi suất ngân hàng 15/12/2023: Các ngân hàng giảm lãi suất tiếp tục

Lãi suất ngân hàng 15/12/2023: Các ngân hàng giảm lãi suất tiếp tục

Lãi suất ngân hàng 15/12 ghi nhận sự giảm lãi suất từ nhiều ngân hàng, trong đó có những ngân hàng giảm lãi suất liên tiếp lần thứ hai.

Ngày 15/12/2023, nhiều ngân hàng tiếp tục công bố giảm lãi suất huy động, đồng thời điều chỉnh lãi suất cho các kỳ hạn tiền gửi khác nhau. Điều này đồng nghĩa với việc khách hàng có thể mong đợi lãi suất huy động và tiền gửi giảm trong thời gian tới.

Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) đã công bố giảm lãi suất huy động cho các kỳ hạn từ 3-5 tháng và từ 9-36 tháng. Lãi suất kỳ hạn 3 tháng giảm 0,1%/năm xuống còn 3,9%/năm. Các kỳ hạn 4 và 5 tháng cũng giảm lần lượt 0,3 và 0,4%/năm, đạt mức 3,9%/năm. VIB cũng giảm 0,2%/năm cho kỳ hạn từ 9-36 tháng. Lãi suất kỳ hạn 9-11 tháng giảm xuống còn 5%/năm, 15-18 tháng giảm xuống còn 5,4%/năm, và 24-36 tháng giảm xuống còn 5,6%/năm. Các kỳ hạn 1-2 tháng giữ nguyên ở mức 3,8%/năm và kỳ hạn 6-8 tháng giữ nguyên ở mức 5%/năm.

Ngân hàng TPBank cũng công bố giảm lãi suất huy động cho tất cả các kỳ hạn tiền gửi.

Lãi suất kỳ hạn 1 tháng giảm xuống còn 3,4%/năm, 3 tháng giảm xuống còn 3,6%/năm, và 6 tháng giảm xuống còn 4,6%/năm. Lãi suất kỳ hạn 12 tháng giảm xuống còn 5,15%/năm và 18 tháng giảm xuống còn 5,5%/năm. Lãi suất cao nhất tại TPBank hiện nay là 5,8%/năm cho kỳ hạn 24 và 36 tháng.

Ngân hàng Eximbank cũng tiếp tục điều chỉnh lãi suất huy động lần thứ hai trong tháng này cho tất cả các kỳ hạn.

Lãi suất kỳ hạn 1-2-3 tháng lần lượt là 3,5-3,6-3,8%/năm. Kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng có lãi suất lần lượt là 4,7% và 5,1%/năm. Kỳ hạn 12 và 15 tháng giảm xuống mức 5,2% và 5,3%/năm. Lãi suất cao nhất tại Eximbank là 5,6%/năm cho các kỳ hạn từ 18-36 tháng.

Ngân hàng MB cũng công bố giảm lãi suất tiền gửi cho các kỳ hạn khác nhau.

Lãi suất kỳ hạn 1-8 tháng giảm 0,2%/năm và kỳ hạn 9-60 tháng giảm 0,1%/năm. Đây cũng là lần thứ hai kể từ đầu tháng 12 mà MB giảm lãi suất huy động. Lãi suất kỳ hạn 1 tháng giảm xuống còn 2,9%/năm, 2 tháng giảm xuống còn 3,1%/năm, và 3 tháng giảm xuống còn 3,2%/năm. Lãi suất kỳ hạn 6-8 tháng giảm xuống còn 4,4%/năm và 9-10 tháng giảm xuống còn 4,6%/năm. Lãi suất cao nhất tại MB hiện nay là 6,1%/năm cho kỳ hạn 24 tháng.

Ngoài các ngân hàng đã được đề cập, các ngân hàng khác hiện vẫn giữ nguyên lãi suất. Tính từ đầu tháng 12 đến nay, đã có 16 ngân hàng giảm lãi suất huy động, bao gồm HDBank, Techcombank, KienLongBank, SCB, PGBank, MSB, NamA Bank, ABBank, Vietcombank, BIDV, VPBank và TPBank. Trong số đó, MB, VIB, BIDV và Eximbank là những ngân hàng đã giảm lãi suất hai lần kể từ đầu tháng.

Việc giảm lãi suất của các ngân hàng này cho thấy xu hướng chung của thị trường. Khách hàng có thể cân nhắc điều chỉnh lãi suất huy động và tiền gửi của mình để tối ưu hóa lợi ích trong thời gian tới.

Nguồn: Báo Vietnamnet

BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG CAO NHẤT NGÀY 15 THÁNG 12
NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG
PVCOMBANK 3,65 3,65 5,6 5,6 5,7 6
HDBANK 3,65 3,64 5,5 5,2 5,7 6,5
OCEANBANK 4,3 4,5 5,5 4,5 5,8 5,8
VIETBANK 3,8 4 5,4 5,5 5,8 6,2
KIENLONGBANK 4,15 4,15 5,4 5,6 5,7 6,2
NCB 4,25 4,25 5,35 5,45 5,7 6
VIET A BANK 4,3 4,3 5,3 5,3 5,6 6
BAOVIETBANK 4,2 4,55 5,3 5,4 5,6 6
GPBANK 4,05 4,05 5,25 5,35 5,45 5,55
SHB 3,5 3,8 5,2 5,4 5,6 6,1
BAC A BANK 3,8 4 5,2 5,3 5,5 5,85
ABBANK 3,2 3,5 5,2 4,5 4,3 4
LPBANK 3,8 4 5,1 5,2 5,6 6
OCB 3,8 4 5,1 5,2 5,4 6,1
CBBANK 4,2 4,3 5,1 5,2 5,4 5,5
BVBANK 3,8 3,9 5,05 5,2 5,5 5,55
VIB 3,8 3,9 5 5 5,4
NAMA BANK 3,3 4 4,9 5,2 5,7 6,1
SAIGONBANK 3,3 3,5 4,9 5,1 5,4 5,6
DONG A BANK 3,9 3,9 4,9 5,1 5,4 5,6
VPBANK 3,5 3,7 4,8 4,8 5,3 5,1
SCB 3,55 3,75 4,75 4,85 5,45 5,45
EXIMBANK 3,5 3,8 4,7 5,1 5,4 5,6
MSB 3,8 3,8 4,7 5,4 5,5 6,2
SACOMBANK 3,6 3,8 4,7 4,95 5 5,1
TECHCOMBANK 3,45 3,75 4,65 4,7 4,85 4,85
TPBANK 3,4 3,6 4,6 5,15 5,5
PGBANK 3,1 3,3 4,6 5 5,5 5,8
SEABANK 3,8 4 4,6 4,75 5,1 5,1
ACB 3,3 3,5 4,6 4,65 4,7
MB 2,9 3,2 4,4 4,6 4,9 5,4
AGRIBANK 2,7 3,3 4,2 4,2 5 5
BIDV 2,7 3,1 4,1 4,1 5 5
VIETINBANK 2,6 3 4 4 5 5
VIETCOMBANK 2,2 2,5 3,5 3,5 4,8 4,8
[question] Ngân hàng nào đã giảm lãi suất huy động liên tiếp hai lần trong tháng 12?,Các kỳ hạn tiền gửi nào tại MB có lãi suất cao nhất?