Lãi suất ngân hàng 19/1/2024: Các ngân hàng giảm lãi suất huy động

Lãi suất ngân hàng 19/1/2024: Thêm loạt nhà băng giảm lãi suất
Lãi suất ngân hàng hôm nay 19/1/2024 tiếp tục ghi nhận sự giảm lãi suất huy động của nhiều ngân hàng, trong đó có nhà băng lần thứ 3 giảm lãi suất kể từ đầu tháng 1/2024.

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank)

Ngày 19/1, ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) đã giảm lãi suất huy động lần thứ hai trong tháng. Biểu lãi suất mới cho thấy, lãi suất các kỳ hạn tiền gửi từ 1-5 tháng giảm 0,1 điểm phần trăm, trong khi các kỳ hạn từ 6-36 tháng giảm 0,2 điểm phần trăm.

Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-2 tháng tại Bac A Bank hiện đạt 3,6%/năm, kỳ hạn 3 tháng là 3,8%/năm, kỳ hạn 4 và 5 tháng lần lượt là 4% và 4,2%/năm. Các kỳ hạn từ 6-8 tháng giảm xuống chỉ còn 4,9%/năm, kỳ hạn 9-11 tháng là 5%/năm, kỳ hạn 12-13 tháng là 5,2%/năm và kỳ hạn 15 tháng có lãi suất 5,4%/năm. Kỳ hạn tiền gửi từ 18-36 tháng có lãi suất cao nhất, đạt 5,6%/năm.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) cũng đã giảm lãi suất huy động lần thứ 3 kể từ đầu tháng 1/2024. Lãi suất kỳ hạn 1-2 tháng tại SHB giảm xuống chỉ còn 3,1%/năm, giảm 0,3 điểm phần trăm so với ngày hôm trước. Lãi suất kỳ hạn 3 tháng cũng giảm mạnh 0,4 điểm phần trăm xuống còn 3,3%/năm, trong khi kỳ hạn 4 tháng giảm nhẹ 0,1 điểm phần trăm xuống 3,8%/năm. Kỳ hạn 5 tháng giữ nguyên ở mức 3,9%/năm.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) cũng đã giảm lãi suất huy động các kỳ hạn từ 1-5 tháng. Lãi suất kỳ hạn 1-2 tháng tại VPBank hiện chỉ còn 3,1%/năm, giảm 0,2 điểm phần trăm so với trước đó. Các kỳ hạn 3-5 tháng cũng giảm 0,1 điểm phần trăm xuống còn 3,3%/năm.

Ngân hàng TMCP Hàng hải (MSB)

Ngân hàng TMCP Hàng hải (MSB) đã giảm mạnh lãi suất huy động các kỳ hạn từ 6-36 tháng. Lãi suất kỳ hạn 6-11 tháng giảm 0,3 điểm phần trăm xuống chỉ còn 3,9%/năm. Lãi suất các kỳ hạn từ 12-36 tháng cũng giảm mạnh 0,6 điểm phần trăm, đạt 4,3%/năm.

Tính từ đầu tháng 1 đến nay, đã có 25 ngân hàng giảm lãi suất huy động, bao gồm: BaoViet Bank, GPBank, Eximbank, SHB, Bac A Bank, KienLong Bank, LPBank, OCB, VIB, TPBank, ABBank, NCB, Viet A Bank, Vietcombank, PVCombank, SCB, HDBank, VietBank, Techcombank, Agribank, BIDV, VietinBank, SeABank, MSB.

Trong số đó, OCB, KienLongBank, NCB, Viet A Bank, GPBank, SHB, VIB, Bac A Bank, VPBank đã giảm lãi suất lần thứ hai từ đầu tháng 1; trong khi SHB đã giảm lãi suất tới 3 lần. Trái lại, ACB, ABBank và VPBank là những ngân hàng đã tăng lãi suất huy động từ đầu tháng.

Các biểu lãi suất mới này cho thấy xu hướng giảm lãi suất huy động của các ngân hàng trong thời gian gần đây. Việc giảm lãi suất huy động nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc vay vốn và kích thích hoạt động kinh tế. Tuy nhiên, khách hàng cũng cần lưu ý và cân nhắc trước khi quyết định gửi tiền vào ngân hàng để đảm bảo lợi ích tài chính cá nhân.

Nguồn: Báo Vietnamnet

BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG CAO NHẤT NGÀY 19 THÁNG 1
NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG
HDBANK 3,45 3,45 5,3 5 5,5 6,3
NCB 4,05 4,25 5,25 5,35 5,6 6
VIETBANK 3,7 3,9 5,1 5,2 5,5 5,9
VIET A BANK 3,9 3,9 5,1 5,1 5,4 5,8
BAC A BANK 3,6 3,8 4,9 5 5,2 5,6
BAOVIETBANK 3,8 4,15 5,1 5,2 5,6 5,8
CBBANK 4,2 4,3 5,1 5,2 5,4 5,5
BVBANK 3,8 3,9 5,05 5,2 5,5 5,55
PVCOMBANK 3,05 3,05 5 5 5,1 5,4
KIENLONGBANK 3,95 3,95 5 5,2 5,3 5,8
ABBANK 3,15 3,35 5 4,4 4,4 4,4
SHB 3,1 3,3 4,8 5 5,3 5,8
DONG A BANK 3,9 3,9 4,9 5,1 5,4 5,6
NAMA BANK 3,3 4 4,9 5,2 5,7 6,1
PGBANK 3,1 3,5 4,9 5,3 5,8 6,1
OCEANBANK 3,7 3,9 4,8 5 5,5 5,7
GPBANK 2,9 3,42 4,75 4,9 4,95 5,05
SACOMBANK 3,6 3,8 4,7 4,95 5 5,1
OCB 3 3,2 4,6 4,7 4,9 5,4
EXIMBANK 3,4 3,7 4,6 5 5,1 5,5
VIB 3,2 3,4 4,5 4,5 5,2
VPBANK 3,1 3,3 4,4 4,4 5,1 5,2
LPBANK 2,8 3,1 4,3 4,4 5,3 5,7
TPBANK 3 3,2 4,2 4,9 5,1
SAIGONBANK 2,8 3 4,2 4,4 5,1 5,5
MSB 3,5 3,5 3,9 3,9 4,3 4,3
SEABANK 3,4 3,6 4,15 4,3 4,75 5
MB 2,7 3 4,1 4,3 4,9 5,4
ACB 2,9 3,2 3,9 4,2 4,8
TECHCOMBANK 2,75 3,15 3,75 3,8 4,75 4,75
AGRIBANK 1,8 2,1 3,4 3,4 5 5
BIDV 2 2,3 3,3 3,3 5 5
VIETINBANK 1,9 2,2 3,2 3,2 5 5
SCB 1,75 2,05 3,05 3,05 4,75 4,75
VIETCOMBANK 1,7 2 3 3 4,7 4,7
[question] Ngân hàng nào đã giảm lãi suất huy động lần thứ hai trong tháng?,Có bao nhiêu ngân hàng đã giảm lãi suất huy động trong tháng 1?