Lãi suất ngân hàng 22/1/2024: Các ngân hàng giảm lãi suất huy động lần thứ 3, một số vẫn trên 6%

Lãi suất ngân hàng 22/1/2024: Lần thứ 3 giảm, một nhà băng lãi suất vẫn trên 6%
Cập nhật lãi suất ngân hàng 22/1/2024: Các ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất huy động, tuy nhiên, một số ngân hàng vẫn duy trì lãi suất trên 6% ở một số kỳ hạn.

Lãi suất ngân hàng là một trong những yếu tố quan trọng được quan trọng trong việc quyết định đầu tư tiền gửi

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn do đại dịch COVID-19, nhiều ngân hàng đã tiếp tục điều chỉnh lãi suất huy động để thu hút khách hàng. Dưới đây là thông tin về lãi suất ngân hàng mới nhất vào ngày 22/1/2024.

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

Ngân hàng NCB đã giảm lãi suất huy động lần thứ ba kể từ đầu tháng. Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-5 tháng giảm 0,1 điểm phần trăm, 6-11 tháng giảm 0,2 điểm phần trăm và 12-15 tháng giảm 0,1 điểm phần trăm. Cụ thể, lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 1 tháng hiện là 3,9%/năm, 2 tháng là 4%/năm và 3-5 tháng là 4,1%/năm. Lãi suất kỳ hạn 6-8 tháng đang là 5,05%/năm, 9-11 tháng là 5,15%/năm, 12 tháng là 5,5%/năm, 13 tháng là 5,6%/năm và 15 tháng là 5,8%/năm. NCB vẫn duy trì lãi suất kỳ hạn từ 18-60 tháng ở mức 6%/năm.

Ngân hàng TMCP Việt Á (Viet A Bank)

Viet A Bank cũng đã giảm lãi suất huy động lần thứ ba kể từ đầu tháng. Lãi suất kỳ hạn 1-2 tháng giảm 0,3 điểm phần trăm còn 3,6%/năm, 3-5 tháng giảm 0,2 điểm phần trăm còn 3,7%/năm. Kỳ hạn 6 tháng giảm 0,3 điểm phần trăm còn 4,8%/năm, trong khi các kỳ hạn từ 7-11 tháng giảm 0,2 điểm phần trăm còn 4,9%/năm. Lãi suất huy động các kỳ hạn từ 12-36 tháng cũng đồng loạt giảm 0,2 điểm phần trăm so với trước đó. Cụ thể, kỳ hạn 12-13 tháng còn 5,2%/năm, 15 tháng còn 5,5%/năm, 18 tháng còn 5,6%/năm và 24-36 tháng còn 5,7%/năm.

Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienLong Bank)

KienLong Bank cũng đã giảm lãi suất huy động lần thứ ba trong tháng. Trong lần điều chỉnh này, KienLong Bank giảm 0,2 điểm phần trăm các kỳ hạn tiền gửi từ 6-36 tháng. Kỳ hạn 6 tháng có lãi suất 4,8%/năm, 9 tháng 5%/năm, 12 tháng 5,1%/năm, 13 tháng 5,2%/năm, 18-36 tháng cao nhất là 5,6%/năm. KienLong Bank giữ nguyên lãi suất các kỳ hạn 1-5 tháng ở mức 3,95%/năm.

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank)

Nam A Bank cũng đã điều chỉnh lãi suất huy động. Tuy nhiên, chỉ kỳ hạn từ 1-5 tháng được điều chỉnh. Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-2 tháng giảm 0,2 điểm phần trăm còn 3,1%/năm, 3 tháng giảm mạnh 0,4 điểm phần trăm còn 3,6%/năm, 4-5 tháng cũng giảm tương tự xuống còn 3,8%/năm. Nam A Bank giữ nguyên lãi suất huy động các kỳ hạn còn lại. Lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 6-8 tháng đang là 4,9%/năm, 9-11 tháng là 5,2%/năm, 12-17 tháng là 5,7%/năm, 18-36 tháng là 6,1%/năm.

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB)

MB là một trong những ngân hàng đã giảm lãi suất huy động lần đầu tiên trong năm từ hôm nay. Lãi suất huy động các kỳ hạn từ 1-5 tháng điều chỉnh giảm 0,1 điểm phần trăm. Kỳ hạn 1 tháng còn 2,6%/năm, 2 tháng còn 2,8%/năm, 3 tháng còn 2,9%/năm, 4 tháng còn 3,2%/năm và 5 tháng còn 3,3%/năm. MB giảm 0,2 điểm phần trăm lãi suất các kỳ hạn từ 6-11 tháng. Kỳ hạn 6-8 tháng còn 3,9%/năm, 9-10 tháng còn 4,1%/năm, 11 tháng còn 4,2%/năm. Ngân hàng này cũng giảm 0,1 điểm phần trăm lãi suất các kỳ hạn từ 12-36 tháng. Kỳ hạn 12-15 tháng đang có lãi suất 4,8%/năm, 18 tháng là 5,2%/năm, 24 tháng còn 5,9%/năm. Lãi suất ngân hàng cao nhất tại MB đang là 6,1%/năm áp dụng cho tiền gửi kỳ hạn từ 36-60 tháng.

Trên đây là thông tin về lãi suất ngân hàng mới nhất vào ngày 22/1/2024. Mặc dù nhiều ngân hàng đã giảm lãi suất huy động, tuy nhiên, vẫn có một số ngân hàng duy trì lãi suất trên 6% ở một số kỳ hạn. Nhà đầu tư

Nguồn: Báo Vietnamnet

BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG CAO NHẤT NGÀY 22 THÁNG 1 NĂM 2024
NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG
HDBANK 3,45 3,45 5,3 5 5,5 6,3
VIETBANK 3,7 3,9 5,1 5,2 5,5 5,9
BAOVIETBANK 3,8 4,15 5,1 5,2 5,6 5,8
CBBANK 4,2 4,3 5,1 5,2 5,4 5,5
NCB 3,9 4,1 5,05 5,15 5,5 6
BVBANK 3,8 3,9 5,05 5,2 5,5 5,55
PVCOMBANK 3,05 3,05 5 5 5,1 5,4
ABBANK 3,15 3,35 5 4,4 4,4 4,4
BAC A BANK 3,6 3,8 4,9 5 5,2 5,6
DONG A BANK 3,9 3,9 4,9 5,1 5,4 5,6
NAMA BANK 3,1 3,6 4,9 5,2 5,7 6,1
PGBANK 3,1 3,5 4,9 5,3 5,8 6,1
VIET A BANK 3,6 3,7 4,8 4,9 5,2 5,6
KIENLONGBANK 3,95 3,95 4,8 5 5,1 5,6
SHB 3,1 3,3 4,8 5 5,3 5,8
OCEANBANK 3,7 3,9 4,8 5 5,5 5,7
GPBANK 2,9 3,42 4,75 4,9 4,95 5,05
SACOMBANK 3,6 3,8 4,7 4,95 5 5,1
OCB 3 3,2 4,6 4,7 4,9 5,4
EXIMBANK 3,4 3,7 4,6 5 5,1 5,5
VIB 3,2 3,4 4,5 4,5 5,2
VPBANK 3,1 3,3 4,4 4,4 5,1 5,2
LPBANK 2,8 3,1 4,3 4,4 5,3 5,7
TPBANK 3 3,2 4,2 4,9 5,1
SAIGONBANK 2,8 3 4,2 4,4 5,1 5,5
SEABANK 3,4 3,6 4,15 4,3 4,75 5
MSB 3,5 3,5 3,9 3,9 4,3 4,3
MB 2,6 2,9 3,9 4,1 4,8 5,2
ACB 2,9 3,2 3,9 4,2 4,8
TECHCOMBANK 2,75 3,15 3,75 3,8 4,75 4,75
AGRIBANK 1,8 2,1 3,4 3,4 5 5
BIDV 2 2,3 3,3 3,3 5 5
VIETINBANK 1,9 2,2 3,2 3,2 5 5
SCB 1,75 2,05 3,05 3,05 4,75 4,75
VIETCOMBANK 1,7 2 3 3 4,7 4,7
[question] Ngân hàng nào đã giảm lãi suất huy động lần thứ ba trong tháng?,Có bao nhiêu ngân hàng đã giảm lãi suất huy động từ đầu tháng 1/2024?