Lãi suất ngân hàng 23/2/2024: Sacombank tăng lãi suất huy động, Nam A Bank và KienLong Bank giảm lãi suất

Lãi suất ngân hàng 23/2/2024: Thêm nhà băng lớn bất ngờ tăng lãi suất huy động
Trên thị trường ngân hàng ngày 23/2, Sacombank bất ngờ tăng lãi suất huy động, trong khi Nam A Bank và KienLong Bank tiếp tục giảm lãi suất. Xem chi tiết tại đây.

Ngày 23/2, các ngân hàng tiếp tục điều chỉnh lãi suất huy động của mình.

Sacombank tăng lãi suất huy động

Sau hai lần giảm, Sacombank đã quyết định tăng lãi suất huy động ở các kỳ hạn ngắn. Theo thông tin từ biểu lãi suất huy động trực tuyến từ ngày 23/2, kỳ hạn 1-2 tháng tăng thêm 0,2 điểm phần trăm, lên mức 2,6-2,7% mỗi năm. Kỳ hạn 3 tháng tăng 0,3 điểm phần trăm, đạt 2,9% mỗi năm. Kỳ hạn 4 tháng tăng 0,1 điểm phần trăm, lên 3,2% mỗi năm. Kỳ hạn 5 tháng tăng mạnh nhất, với 0,4 điểm phần trăm, hiện đạt 3,6% mỗi năm. Các kỳ hạn còn lại của Sacombank không thay đổi.

Nam A Bank giảm lãi suất huy động

Trong khi Sacombank tăng lãi suất, Nam A Bank tiếp tục giảm lãi suất huy động. Cụ thể, Nam A Bank đã giảm lãi suất huy động ở các kỳ hạn từ 6-36 tháng với 0,1 điểm phần trăm. Lãi suất huy động trực tuyến của Nam A Bank ở kỳ hạn 6-8 tháng hiện đạt 4,5% mỗi năm. Kỳ hạn 9-11 tháng giảm xuống còn 4,8% mỗi năm, trong khi kỳ hạn 18-36 tháng có lãi suất huy động cao nhất là 5,7% mỗi năm. Các kỳ hạn từ 1-5 tháng của Nam A Bank không thay đổi.

KienLong Bank tiếp tục giảm lãi suất huy động

KienLong Bank cũng tiếp tục điều chỉnh lãi suất huy động của mình. Lần này, KienLong Bank đã giảm lãi suất lần thứ hai trong tháng. Lãi suất huy động trực tuyến của KienLong Bank ở kỳ hạn 1-3 tháng giảm 0,3 điểm phần trăm, hiện đạt 3,2% mỗi năm. Các kỳ hạn từ 6-36 tháng cũng giảm 0,1 điểm phần trăm. Kỳ hạn 6 tháng hiện đạt 4,4% mỗi năm, kỳ hạn 9 tháng là 4,6% mỗi năm, và kỳ hạn 12 tháng là 4,8% mỗi năm. Kỳ hạn 13 tháng có lãi suất huy động là 4,9% mỗi năm, trong khi các kỳ hạn từ 15-36 tháng đều có lãi suất huy động là 5,3% mỗi năm.

VIB giảm lãi suất huy động lần thứ ba

Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) đã trở thành ngân hàng đầu tiên giảm lãi suất huy động lần thứ ba kể từ đầu tháng 2. VIB đã điều chỉnh lãi suất huy động ở tất cả các kỳ hạn từ 1-36 tháng. Kỳ hạn 1-2 tháng giảm 0,1 điểm phần trăm, xuống còn 2,8% mỗi năm. Kỳ hạn 6-11 tháng đồng loạt giảm 0,2 điểm phần trăm. Hiện tại, lãi suất huy động ở kỳ hạn 3-5 tháng là 3% mỗi năm, và ở kỳ hạn 6-11 tháng là 4,1% mỗi năm. Kỳ hạn 15-18 tháng giảm 0,3 điểm phần trăm, còn 4,9% mỗi năm. Mức giảm tương tự cũng áp dụng cho các kỳ hạn 24-36 tháng, hiện đạt 5% mỗi năm.

ACB điều chỉnh lãi suất huy động lần thứ hai

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) cũng tiếp tục điều chỉnh lãi suất huy động lần thứ hai trong tháng. ACB đã giữ nguyên lãi suất ở mức 3,2% mỗi năm đối với kỳ hạn 3 tháng và 4,8% mỗi năm đối với kỳ hạn 12 tháng, nhưng đã giảm 0,2 điểm phần trăm ở các kỳ hạn còn lại. Kỳ hạn 1 tháng hiện đạt 2,7% mỗi năm, kỳ hạn 2 tháng là 2,8% mỗi năm, kỳ hạn 6 tháng là 3,7% mỗi năm, và kỳ hạn 9 tháng là 4% mỗi năm.

Các ngân hàng khác không thay đổi lãi suất huy động

Trong ngày 23/2, các ngân hàng khác không có sự thay đổi về lãi suất huy động của mình. Từ đầu tháng 2/2024, đã có 20 ngân hàng giảm lãi suất huy động, bao gồm LPBank, NCB, Viet A Bank, SeABank, Techcombank, ACB, VIB, Eximbank, BVBank, KienLong Bank, ABBank, Bac A Bank, PGBank, Dong A Bank, GPBank, MB, CBBank, và Sacombank. Trong số đó, Sacombank, NCB, Viet A Bank, Techcombank, Eximbank, Bac A Bank, SeABank, KienLong Bank đã giảm lãi suất lần thứ hai kể từ đầu tháng. Đáng chú ý, VIB đã giảm lãi suất huy động lần thứ ba trong tháng.

Nguồn: Báo Vietnamnet

BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG CAO NHẤT TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 23 THÁNG 2
NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG
VIETBANK 3,5 3,7 4,9 5 5,3 5,8
CBBANK 3,6 3,8 4,9 4,85 5,05 5,3
BAOVIETBANK 3,5 3,85 4,8 4,9 5,3 5,5
PVCOMBANK 2,85 2,85 4,8 4,8 4,9 5,2
HDBANK 3,15 3,15 4,8 4,6 5 5,9
ABBANK 3 3,2 4,7 4,3 4,3 4,4
BVBANK 3,65 3,75 4,65 4,8 4,95 5,65
NCB 3,6 3,8 4,65 4,75 5,2 5,7
SHB 2,9 3,3 4,6 4,8 5 5,2
OCB 3 3,2 4,6 4,7 4,9 5,4
NAM A BANK 2,9 3,4 4,5 4,8 5,3 5,7
DONG A BANK 3,5 3,5 4,5 4,7 5 5,2
VIET A BANK 3,1 3,4 4,5 4,5 5 5,3
GPBANK 2,6 3,12 4,45 4,6 4,65 4,75
KIENLONGBANK 3,2 3,2 4,4 4,6 4,8 5,3
OCEANBANK 3,1 3,3 4,4 4,6 5,1 5,5
VPBANK 3,1 3,3 4,4 4,4 5 5
PGBANK 3,1 3,5 4,2 4,4 4,9 5,1
BAC A BANK 2,8 3 4,2 4,3 4,6 5,1
VIB 2,8 3 4,1 4,1 4,9
EXIMBANK 2,8 3,1 4,1 4,1 4,9 5,1
LPBANK 2,6 2,7 4 4,1 5 5,6
TPBANK 2,8 3 4 4,8 5
SACOMBANK 2,6 2,9 3,9 4,2 5 5,6
SAIGONBANK 2,5 2,7 3,9 4,1 5 5,4
MSB 3,5 3,5 3,9 3,9 4,3 4,3
ACB 2,7 3,2 3,7 4 4,8
SEABANK 2,9 3,1 3,7 3,9 4,25 4,8
MB 2,4 2,7 3,7 3,9 4,7 4,9
TECHCOMBANK 2,55 2,95 3,65 3,7 4,55 4,55
BIDV 2 2,3 3,3 3,3 4,8 4,8
AGRIBANK 1,7 2 3,2 3,2 4,8 4,8
VIETINBANK 1,9 2,2 3,2 3,2 4,8 4,8
SCB 1,75 2,05 3,05 3,05 4,75 4,75
VIETCOMBANK 1,7 2 3 3 4,7 4,7
[question] Sacombank đã tăng lãi suất huy động ở các kỳ hạn nào?,Có bao nhiêu ngân hàng đã giảm lãi suất huy động trong tháng 2?