Lãi suất ngân hàng 29/1/2024: Cuộc đua giảm lãi suất tại các ngân hàng nhỏ

Lãi suất ngân hàng 29/1/2024: 'Cuộc đua' hạ lãi suất ở nhóm nhà băng nhỏ
Lãi suất ngân hàng 29/1/2024: Cuộc đua giảm lãi suất tại các ngân hàng nhỏ

Lãi suất ngân hàng 29/1/2024 tiếp tục giảm tại các ngân hàng nhỏ

Lãi suất ngân hàng 29/1/2024 tiếp tục giảm tại các ngân hàng nhỏ. PGBank và Saigonbank là hai ngân hàng mới nhất giảm lãi suất huy động, trong khi KienLong Bank đã giảm lãi suất lần thứ tư kể từ đầu năm.

Cuộc đua giảm lãi suất tại các ngân hàng nhỏ tiếp tục diễn ra trong ngày 29/1/2024

Cuộc đua giảm lãi suất tại các ngân hàng nhỏ tiếp tục diễn ra trong ngày 29/1/2024. Hai ngân hàng mới nhất tham gia vào cuộc đua này là Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Saigonbank). Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienLong Bank) đã giảm lãi suất lần thứ tư kể từ đầu năm.

PGBank đã giảm mạnh lãi suất huy động các kỳ hạn từ 6-36 tháng

PGBank đã giảm mạnh lãi suất huy động các kỳ hạn từ 6-36 tháng. Lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng giảm 0,4 điểm phần trăm còn 4,5%/năm, 9 tháng và 12 tháng giảm 0,6 điểm phần trăm, lần lượt còn 4,7%/năm và 5,2%/năm. Kỳ hạn 13 tháng giảm 0,6 điểm phần trăm xuống còn 5,3%/năm. Mức giảm mạnh nhất là 0,7 điểm phần trăm ở kỳ hạn 18-36 tháng. Hiện kỳ hạn 18 tháng chỉ còn 5,4%/năm và 24-36 tháng là 5,5%/năm. PGBank vẫn giữ nguyên lãi suất huy động các kỳ hạn từ 1-3 tháng.

Saigonbank cũng đã có lần đầu tiên giảm lãi suất trong năm 2024

Saigonbank cũng đã có lần đầu tiên giảm lãi suất trong năm 2024. Ngân hàng này đã giảm 0,3 điểm phần trăm các kỳ hạn từ 10-11 tháng và 0,1 điểm phần trăm kỳ hạn từ 12-36 tháng. Trên kênh trực tuyến, lãi suất huy động kỳ hạn 1 tháng chỉ còn 2,5%/năm, 2 tháng 2,6%/năm, 3 tháng 2,7%/năm, 4 tháng 2,9%/năm và 5 tháng là 3%/năm. Saigonbank niêm yết lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng ở mức 3,9%/năm, 7-8 tháng là 4%/năm và 9 tháng là 4,1%/năm. Lãi suất huy động kỳ hạn 10 và 11 tháng đang là 4,2% và 4,3%/năm, trong 12-13 tháng là 5-5,1%/năm. Các kỳ hạn tiền gửi từ 18-36 tháng đang có lãi suất huy động cao nhất là 5,4%/năm.

KienLong Bank cũng đã giảm lãi suất huy động lần thứ tư kể từ đầu năm

KienLong Bank cũng đã giảm lãi suất huy động lần thứ tư kể từ đầu năm. Ngân hàng này đã giảm 0,2 điểm phần trăm tất cả các kỳ hạn tiền gửi từ 1-36 tháng. Kỳ hạn 1-3 tháng còn 3,75%/năm, 6 tháng 4,6%/năm, 9 tháng 4,8%/năm, 12 tháng 4,9%/năm, 13 tháng 5%/năm, 15 tháng 5,1%/năm, 18-36 tháng 5,4%/năm. Sau 4 lần điều chỉnh từ đầu năm, lãi suất huy động tại KienLong Bank giảm từ 0,6-0,8 điểm phần trăm tuỳ từng kỳ hạn.

Tính đến giữa giờ sáng nay, các ngân hàng khác vẫn chưa có sự thay đổi về lãi suất huy động

Tính đến giữa giờ sáng nay, các ngân hàng khác vẫn chưa có sự thay đổi về lãi suất huy động. Từ đầu tháng 1/2024 đến nay, đã có 32 ngân hàng giảm lãi suất huy động, bao gồm BaoViet Bank, GPBank, Eximbank, SHB, Bac A Bank, KienLong Bank, LPBank, OCB, VIB, TPBank, ABBank, NCB, Viet A Bank, Vietcombank, PVCombank, SCB, HDBank, VietBank, Techcombank, Agribank, BIDV, VietinBank, VPBank, SeABank, MSB, Nam A Bank, MB, BVBank, Sacombank, OceanBank, PGBank và Saigonbank.

Trong số đó, OCB, GPBank, SHB, VIB, Bac A Bank, VPBank, Eximbank, VietBank, HDBank, TPBank, BaoViet Bank đã có lần thứ hai giảm lãi suất kể từ đầu tháng 1

Trong số đó, OCB, GPBank, SHB, VIB, Bac A Bank, VPBank, Eximbank, VietBank, HDBank, TPBank, BaoViet Bank đã có lần thứ hai giảm lãi suất kể từ đầu tháng 1. Trong khi đó, SHB và NCB đã giảm lãi suất tới 3 lần, trong khi Viet A Bank và KienLong Bank đã có tới 4 lần điều chỉnh giảm. Ngược lại, ACB, ABBank, VPBank và Sacombank là những ngân hàng đã tăng lãi suất huy động từ đầu tháng.

Cuộc đua giảm lãi suất tại các ngân hàng nhỏ tiếp tục diễn ra, mang lại lợi ích cho khách hàng với mức lãi suất huy động thấp hơn

Cuộc đua giả

Nguồn: Báo Vietnamnet

BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG CAO NHẤT NGÀY 29 THÁNG 1
NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG
CBBANK 4,2 4,3 5,1 5,2 5,4 5,5
NCB 3,9 4,1 5,05 5,15 5,5 6
ABBANK 3,15 3,35 5 4,4 4,4 4,4
PVCOMBANK 3,05 3,05 5 5 5,1 5,4
VIETBANK 3,5 3,7 4,9 5 5,3 5,8
HDBANK 3,25 3,25 4,9 4,7 5,1 6
BAC A BANK 3,6 3,8 4,9 5 5,2 5,6
DONG A BANK 3,9 3,9 4,9 5,1 5,4 5,6
NAMA BANK 3,1 3,6 4,9 5,2 5,7 6,1
BVBANK 3,65 3,75 4,85 5 5,15 5,55
SHB 3,1 3,3 4,8 5 5,3 5,8
BAOVIETBANK 3,5 3,85 4,8 4,9 5,3 5,5
VIET A BANK 3,4 3,5 4,8 4,9 5,2 5,6
GPBANK 2,9 3,42 4,75 4,9 4,95 5,05
SACOMBANK 3 3,2 4,7 4,95 5,2 5,6
KIENLONGBANK 3,75 3,75 4,6 4,8 4,9 5,4
OCB 3 3,2 4,6 4,7 4,9 5,4
PGBANK 3,1 3,5 4,5 4,7 5,2 5,4
EXIMBANK 3,4 3,7 4,5 4,5 5 5,2
VIB 3,2 3,4 4,5 4,5 5,2
VPBANK 3,1 3,3 4,4 4,4 5,1 5,2
OCEANBANK 3,1 3,3 4,4 4,6 5,1 5,5
LPBANK 2,8 3,1 4,3 4,4 5,3 5,7
SEABANK 3,4 3,6 4,15 4,3 4,75 5
TPBANK 2,8 3 4 4,8 5
SAIGONBANK 2,5 2,7 3,9 4,1 5 5,4
ACB 2,9 3,2 3,9 4,2 4,8
MSB 3,5 3,5 3,9 3,9 4,3 4,3
MB 2,6 2,9 3,9 4,1 4,8 5,2
TECHCOMBANK 2,75 3,15 3,75 3,8 4,75 4,75
AGRIBANK 1,8 2,1 3,4 3,4 5 5
BIDV 2 2,3 3,3 3,3 5 5
VIETINBANK 1,9 2,2 3,2 3,2 5 5
SCB 1,75 2,05 3,05 3,05 4,75 4,75
VIETCOMBANK 1,7 2 3 3 4,7 4,7
[question] Ngân hàng nào đã giảm mạnh nhất lãi suất huy động ở kỳ hạn 18-36 tháng?,Có bao nhiêu ngân hàng đã giảm lãi suất huy động từ đầu tháng 1/2024?