Lãi suất ngân hàng 6/3/2024: BaoViet Bank và VPBank tiếp tục giảm lãi suất huy động

Lãi suất ngân hàng 6/3/2024: Một nhà băng giảm ngày thứ 2 liên tiếp
Lãi suất huy động tại BaoViet Bank và VPBank tiếp tục giảm trong ngày 6/3/2024. Đây là lần giảm lãi suất thứ hai của BaoViet Bank trong tháng này.

Lãi suất huy động tại các ngân hàng tiếp tục chứng kiến xu hướng giảm trong ngày 6/3/2024.

Lãi suất huy động tại các ngân hàng tiếp tục chứng kiến xu hướng giảm trong ngày 6/3/2024. Trong đó, BaoViet Bank và VPBank đã giảm lãi suất huy động, đồng thời duy trì mức lãi suất cao nhất trên thị trường.

BaoViet Bank đã giảm lãi suất huy động thêm 0,3 điểm phần trăm đối với các kỳ hạn tiền gửi từ 1-15 tháng và giảm 0,2 điểm phần trăm đối với kỳ hạn 15 tháng.

Biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến lĩnh lãi trả sau dành cho khách hàng cá nhân của BaoViet Bank ngày hôm nay như sau:

  • Kỳ hạn 1-2 tháng: 3%/năm
  • Kỳ hạn 3 tháng: 3,25%/năm
  • Kỳ hạn 4-5 tháng: 3,1%/năm
  • Kỳ hạn 6 tháng: 4,3%/năm
  • Kỳ hạn 7-8 tháng: 4,35%/năm
  • Kỳ hạn 9-11 tháng: 4,4%/năm
  • Kỳ hạn 12 tháng: 4,7%/năm
  • Kỳ hạn 13 tháng: 4,9%/năm
  • Kỳ hạn 15 tháng: 5,3%/năm

BaoViet Bank vẫn duy trì lãi suất huy động kỳ hạn 18-36 tháng ở mức 5,5%/năm, là mức lãi suất cao nhất trên thị trường hiện tại.

VPBank cũng đã giảm lãi suất huy động 0,3 điểm phần trăm đối với tất cả các kỳ hạn tiền gửi.

Theo Biểu lãi suất huy động trực tuyến dành cho tài khoản tiền gửi dưới 10 tỷ đồng, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1 tháng chỉ còn 2,3%/năm, kỳ hạn 1-5 tháng cũng chỉ còn 2,5%/năm, kỳ hạn 6-11 tháng còn 4%/năm, kỳ hạn 12-18 tháng còn 4,3%/năm và kỳ hạn 24-36 tháng còn 4,7%/năm.

Đáng chú ý, VPBank đã áp dụng chung mức lãi suất tiết kiệm cho các tài khoản tiền gửi dưới 10 tỷ đồng, thay vì phân ra các mức dưới 1 tỷ đồng, từ 1 tỷ đồng đến dưới 3 tỷ đồng và từ 3 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng như trước đây. VPBank vẫn duy trì chính sách khách hàng ưu tiên gửi tiền với số dư tối thiểu 100 triệu đồng và kỳ hạn tối thiểu 1 tháng sẽ được hưởng mức lãi suất quy định bằng lãi suất tương ứng trên biểu lãi suất hiện hành cộng 0,1%/năm.

Tính đến thời điểm hiện tại, ngoài BaoViet Bank và VPBank, các ngân hàng khác vẫn chưa điều chỉnh lãi suất huy động.

Tổng cộng, đã có 7 ngân hàng giảm lãi suất huy động từ đầu tháng 3, bao gồm PGBank, BVBank, BaoViet Bank, GPBank, ACB, Agribank và VPBank. Trong đó, BaoViet Bank đã giảm lãi suất huy động hai lần kể từ đầu tháng này.

Nguồn: Báo Vietnamnet

BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG CAO NHẤT TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 6 THÁNG 3 (%/năm)
NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG
PVCOMBANK 2,85 2,85 4,8 4,8 4,9 5,2
ABBANK 3 3,2 4,7 4,3 4,3 4,4
NCB 3,4 3,6 4,65 4,75 5,1 5,6
VIETBANK 3,1 3,5 4,6 4,8 5,3 5,8
HDBANK 2,95 2,95 4,6 4,4 4,8 5,7
OCB 3 3,2 4,6 4,7 4,9 5,4
CBBANK 3,6 3,8 4,5 4,45 4,65 4,9
DONG A BANK 3,5 3,5 4,5 4,7 5 5,2
VIET A BANK 3,1 3,4 4,5 4,5 5 5,3
NAM A BANK 2,9 3,4 4,5 4,8 5,3 5,7
KIENLONGBANK 3,2 3,2 4,4 4,6 4,8 5,3
BVBANK 3,3 3,4 4,4 4,6 4,8 5,5
OCEANBANK 3,1 3,3 4,4 4,6 5,1 5,5
BAOVIETBANK 3 3,25 4,3 4,4 4,7 5,5
GPBANK 2,6 3,12 4,25 4,5 4,65 4,75
BAC A BANK 2,8 3 4,2 4,3 4,6 5,1
SHB 2,6 3 4,2 4,4 4,8 5,1
VIB 2,7 3 4,1 4,1 4,9
PGBANK 2,9 3,3 4,1 4,2 4,7 5,1
VPBANK 2,3 2,5 4 4 4,3 4,3
LPBANK 2,6 2,7 4 4,1 5 5,6
TPBANK 2,8 3 4 4,8 5
EXIMBANK 2,8 3,1 3,9 3,9 4,9 5,1
SACOMBANK 2,6 2,9 3,9 4,2 5 5,6
MSB 3,5 3,5 3,9 3,9 4,3 4,3
SAIGONBANK 2,5 2,7 3,9 4,1 5 5,4
SEABANK 2,9 3,1 3,7 3,9 4,25 4,8
MB 2,4 2,7 3,7 3,9 4,7 4,9
ACB 2,5 2,8 3,7 3,9 4,8
TECHCOMBANK 2,55 2,95 3,65 3,7 4,55 4,55
BIDV 2 2,3 3,3 3,3 4,8 4,8
VIETINBANK 1,9 2,2 3,2 3,2 4,8 4,8
SCB 1,75 2,05 3,05 3,05 4,05 4,05
AGRIBANK 1,7 2 3 3 4,8 4,8
VIETCOMBANK 1,7 2 3 3 4,7 4,7
[question] BaoViet Bank đã giảm lãi suất huy động bao nhiêu lần kể từ đầu tháng 3?,Có bao nhiêu ngân hàng đã giảm lãi suất huy động từ đầu tháng 3?