Lãi suất ngân hàng hôm nay 16/1/2024: 5 ngân hàng hàng đầu giảm lãi suất huy động

Lãi suất ngân hàng hôm nay 16/1/2024: 5 nhà băng trả lãi suất cao nhất cùng giảm
Các ngân hàng hàng đầu đã đồng loạt giảm lãi suất huy động trong ngày 16/1/2024. Xem chi tiết lãi suất của 5 ngân hàng này và tình hình giảm lãi suất trong thị trường ngân hàng.

Lãi suất ngân hàng hôm nay 16/1/2024 chứng kiến "hiện tượng lạ" khi cả 5 ngân hàng hàng đầu trong nhóm trả lãi suất huy động cao nhất đồng loạt giảm.

Đây là tín hiệu tích cực cho người gửi tiền với mong muốn lợi nhuận từ lãi suất tiền gửi.

HDBank

giảm lãi suất huy động từ 0,2 điểm phần trăm cho các kỳ hạn từ 1 đến 36 tháng. Cụ thể, lãi suất các kỳ hạn sau khi giảm đồng loạt như sau:

  • Kỳ hạn 1-5 tháng có lãi suất 3,45%/năm.
  • Kỳ hạn 6 tháng lãi suất 5,3%/năm.
  • Kỳ hạn 7-11 tháng có lãi suất 5%/năm.
  • Kỳ hạn 12 tháng 5,5%/năm.
  • Kỳ hạn 13 tháng 5,7%/năm.

Ngân hàng NCB

cũng tiếp tục giảm lãi suất huy động tại một số kỳ hạn chính. Lãi suất các kỳ hạn 6 đến 8 tháng giảm 0,1 điểm phần trăm xuống 5,25%/năm. Lãi suất huy động các kỳ hạn từ 9 đến 11 tháng cũng được NCB giảm mức tương tự xuống còn 5,35%/năm.

Viet A Bank

đã trở thành một trong 4 ngân hàng từng 2 lần giảm lãi suất kể từ đầu tháng. Ngân hàng này giảm 0,3 điểm phần trăm lãi suất huy động trực tuyến các kỳ hạn từ 1-5 tháng còn 3,9%/năm. Lãi suất huy động các kỳ hạn từ 6 đến 11 tháng được Viet A Bank điều chỉnh giảm đồng loạt 0,1 điểm phần trăm xuống còn 5,1%/năm. Các kỳ hạn còn lại được Viet A Bank điều chỉnh giảm 0,2 điểm phần trăm lãi suất.

VietBank

cũng giảm lãi suất huy động trực tuyến cho các kỳ hạn từ 1-5 tháng 0,1 điểm phần trăm. Lãi suất huy động các kỳ hạn từ 6-11 tháng giảm 0,1 điểm phần trăm xuống còn 5,1%/năm. Các kỳ hạn còn lại cũng giảm 0,2 điểm phần trăm lãi suất.

GPBank

cũng có lần thứ hai giảm lãi suất kể từ đầu tháng với mức giảm khá lớn. Lãi suất huy động kỳ hạn 1-5 tháng giảm mạnh 0,5 điểm phần trăm. Lãi suất huy động các kỳ hạn còn lại được GPBank đồng loạt giảm 0,4 điểm phần trăm.

Cả 5 ngân hàng trên đều thuộc Top 5 ngân hàng duy trì lãi suất huy động cao nhất thị trường trong hơn một tháng qua. Việc giảm lãi suất của các ngân hàng hàng đầu này cho thấy sự cạnh tranh và tín hiệu tích cực cho người gửi tiền.

Techcombank

cũng tham gia cuộc đua giảm lãi suất huy động với việc giảm lãi suất ở nhiều kỳ hạn. Với tài khoản tiết kiệm trực tuyến dưới 1 tỷ đồng, lãi suất huy động kỳ hạn 1-2 tháng được giảm 0,2 điểm phần trăm. Lãi suất các kỳ hạn 3-5 tháng được giữ nguyên mức 3,15%/năm. Các kỳ hạn từ 6-8 tháng giảm 0,3 điểm phần trăm. Các kỳ hạn từ 9-11 tháng giảm 0,3 điểm phần trăm.

Tính từ đầu tháng 1/2024 đến nay, đã có 20 ngân hàng giảm lãi suất huy động, gồm: BaoViet Bank, GPBank, Eximbank, SHB, Bac A Bank, KienLong Bank, LPBank, OCB, VIB, TPBank, ABBank, NCB, Viet A Bank, Vietcombank, PVCombank, SCB, HDBank, VietBank, Techcombank. Trong đó, OCB, KienLongBank, NCB, Viet A Bank, GPBank đã có lần thứ hai giảm lãi suất kể từ đầu tháng 1. Trong khi đó, ACB, ABBank và VPBank là những ngân hàng đã tăng lãi suất huy động từ đầu tháng.

Nguồn: Báo Vietnamnet

BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG CAO NHẤT NGÀY 16 THÁNG 1 NĂM 2024
NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG
HDBANK 3,45 3,45 5,3 5 5,5 6,3
NCB 4,05 4,25 5,25 5,35 5,6 6
VIETBANK 3,7 3,9 5,1 5,2 5,5 5,9
VIET A BANK 3,9 3,9 5,1 5,1 5,4 5,8
BAC A BANK 3,7 3,9 5,1 5,2 5,4 5,8
BAOVIETBANK 3,8 4,15 5,1 5,2 5,6 5,8
CBBANK 4,2 4,3 5,1 5,2 5,4 5,5
BVBANK 3,8 3,9 5,05 5,2 5,5 5,55
PVCOMBANK 3,05 3,05 5 5 5,1 5,4
KIENLONGBANK 3,95 3,95 5 5,2 5,3 5,8
ABBANK 3,15 3,35 5 4,4 4,4 4,4
SHB 3,5 3,8 5 5,2 5,4 5,8
DONG A BANK 3,9 3,9 4,9 5,1 5,4 5,6
NAMA BANK 3,3 4 4,9 5,2 5,7 6,1
PGBANK 3,1 3,5 4,9 5,3 5,8 6,1
OCEANBANK 3,7 3,9 4,8 5 5,5 5,7
GPBANK 2,9 3,42 4,75 4,9 4,95 5,05
SACOMBANK 3,6 3,8 4,7 4,95 5 5,1
OCB 3 3,2 4,6 4,7 4,9 5,4
VIB 3,2 3,4 4,6 4,6 5,1
EXIMBANK 3,4 3,7 4,6 5 5,1 5,5
SEABANK 3,6 3,8 4,4 4,55 5 5,1
VPBANK 3,3 3,4 4,4 4,4 5,1 5,2
LPBANK 2,8 3,1 4,3 4,4 5,3 5,7
TPBANK 3 3,2 4,2 4,9 5,1
SAIGONBANK 2,8 3 4,2 4,4 5,1 5,5
MSB 3,5 3,5 4,2 4,2 4,9 4,9
MB 2,7 3 4,1 4,3 4,9 5,4
ACB 2,9 3,2 3,9 4,2 4,8
TECHCOMBANK 2,75 3,15 3,75 3,8 4,75 4,75
BIDV 2,3 2,6 3,6 3,6 5 5
AGRIBANK 2 2,5 3,6 3,6 5 5
VIETINBANK 2,2 2,5 3,5 3,5 5 5
SCB 1,75 2,05 3,05 3,05 4,75 4,75
VIETCOMBANK 1,7 2 3 3 4,7 4,7
[question] Có bao nhiêu ngân hàng đã giảm lãi suất huy động tính từ đầu tháng 1/2024?,Ngân hàng nào giảm lãi suất huy động nhiều nhất trong ngày 16/1/2024?