Lãi suất ngân hàng hôm nay (19-3): "Ông lớn" giảm, ngân hàng nhỏ tăng

Lãi suất ngân hàng 19/3/2024: Bất ngờ nhà băng nhỏ tăng, thêm 'ông lớn' giảm
Lãi suất ngân hàng hôm nay (19-3): "Ông lớn" giảm, ngân hàng nhỏ tăng

Lãi suất ngân hàng hôm nay (19-3)

Lãi suất ngân hàng hôm nay (19-3) ghi nhận sự giảm lãi suất huy động của "ông lớn" BIDV và sự tăng lãi suất của một ngân hàng nhỏ đối với các kỳ hạn dài.

BIDV giảm lãi suất huy động trực tuyến

Lãi suất tiền gửi các kỳ hạn từ 1-11 tháng và từ 24-36 tháng đã giảm 0,2 điểm phần trăm. Đồng thời, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12-18 tháng cũng giảm 0,1 điểm phần trăm. Với mức giảm này, lãi suất huy động trực tuyến của BIDV hiện đạt 1,8%/năm cho kỳ hạn 1-2 tháng, 2,1%/năm cho kỳ hạn 3-5 tháng, 3,1%/năm cho kỳ hạn 7-11 tháng, 4,7%/năm cho kỳ hạn 12-18 tháng và 4,8%/năm cho kỳ hạn 24-36 tháng.

Saigonbank điều chỉnh lãi suất huy động

Lãi suất tiền gửi các kỳ hạn 1-5 tháng đã giảm 0,2 điểm phần trăm, trong đó lãi suất kỳ hạn 1 tháng là 2,3%/năm, kỳ hạn 2 tháng là 2,4%/năm, kỳ hạn 3 tháng là 2,5%/năm, kỳ hạn 4 tháng là 2,7%/năm và kỳ hạn 5 tháng là 2,8%/năm. Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 tháng cũng giảm 0,1 điểm phần trăm, đạt 3,8%/năm. Đáng chú ý là Saigonbank đã tăng lãi suất đối với các kỳ hạn từ 18-36 tháng. Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 18 tháng tăng 0,2 điểm phần trăm, lên 5,4%/năm, kỳ hạn 24 tháng tăng 0,3 điểm phần trăm, lên 5,7%/năm và lãi suất kỳ hạn 36 tháng tăng thêm 0,4 điểm phần trăm, lên mức 5,8%/năm.

Các ngân hàng còn lại không thay đổi lãi suất

Trong khi BIDV và Saigonbank thực hiện điều chỉnh lãi suất, các ngân hàng còn lại không thay đổi lãi suất tại thời điểm này.

Các biến động lãi suất huy động

Tính từ đầu tháng 3, đã có 17 ngân hàng thương mại giảm lãi suất huy động. Trong số đó, PGBank, BVBank, BaoViet Bank, GPBank, ACB, Agribank, VPBank, PVCombank, Dong A Bank, MB, Techcombank, NCB, KienLong Bank, Agribank, SCB, Saigonbank và BIDV đã thực hiện việc giảm lãi suất huy động. Trong đó, BaoViet Bank, GPBank, BVBank và PGBank đã giảm lãi suất huy động lần thứ hai kể từ đầu tháng.

Các biến động lãi suất huy động trong thời gian gần đây cho thấy sự điều chỉnh của các ngân hàng để phù hợp với tình hình thị trường và nhu cầu của khách hàng. Các nhà đầu tư và người gửi tiền nên theo dõi sát lãi suất ngân hàng để có quyết định tài chính hợp lý.

Nguồn: Báo Vietnamnet

BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG CỦA BIG4 NGÂN HÀNG (%/năm)
KỲ HẠN VIETINBANK BIDV VIETCOMBANK AGRIBANK
1 THÁNG 1,9% 1,8% 1,7% 1,6%
3 THÁNG 2,2% 2,1% 2% 1,9%
5  THÁNG 2,2% 2,1% 2% 1,9%
6 THÁNG 3,2% 3,1% 3% 3%
9 THÁNG 3,2% 3,1% 3% 3%
12 THÁNG 4,8% 4,7% 4,7% 4,7%
18 THÁNG 4,8% 4,7% n/a 4,7%
24 THÁNG 5% 4,8% 4,7% 4,7%
36 THÁNG 5% 4,8% n/a n/a
BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG CAO NHẤT NGÀY 19 THÁNG 3 (%/năm)
NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG
ABBANK 3 3,2 4,7 4,3 4,3 4,4
VIETBANK 3,1 3,5 4,6 4,8 5,3 5,8
HDBANK 2,95 2,95 4,6 4,4 4,8 5,7
OCB 3 3,2 4,6 4,7 4,9 5,4
NCB 3,3 3,5 4,55 4,65 5 5,5
NAM A BANK 2,9 3,4 4,5 4,8 5,3 5,7
VIET A BANK 3,1 3,4 4,5 4,5 5 5,3
CBBANK 3,6 3,8 4,5 4,45 4,65 4,9
OCEANBANK 3,1 3,3 4,4 4,6 5,1 5,5
DONG A BANK 3,3 3,3 4,3 4,5 4,8 5
BAOVIETBANK 3 3,25 4,3 4,4 4,7 5,5
PVCOMBANK 2,85 2,85 4,3 4,3 4,8 5,1
KIENLONGBANK 3 3 4,2 4,6 4,8 5,3
BVBANK 3 3,2 4,2 4,5 4,8 5,5
BAC A BANK 2,8 3 4,2 4,3 4,6 5,1
SHB 2,6 3 4,2 4,4 4,8 5,1
VIB 2,7 3 4,1 4,1 4,9
PGBANK 2,6 3 4 4 4,3 4,8
LPBANK 2,6 2,7 4 4,1 5 5,6
TPBANK 2,8 3 4 4,8 5
VPBANK 2,3 2,5 4 4 4,3 4,3
GPBANK 2,3 2,82 3,95 4,2 4,65 4,75
SACOMBANK 2,6 2,9 3,9 4,2 5 5,6
EXIMBANK 2,8 3,1 3,9 3,9 4,9 5,1
MSB 3,5 3,5 3,9 3,9 4,3 4,3
SAIGONBANK 2,3 2,5 3,8 4,1 5 5,6
SEABANK 2,9 3,1 3,7 3,9 4,25 4,8
ACB 2,5 2,8 3,7 3,9 4,7
TECHCOMBANK 2,45 2,55 3,65 3,7 4,55 4,55
MB 2,2 2,6 3,6 3,7 4,6 4,7
VIETINBANK 1,9 2,2 3,2 3,2 4,8 4,8
BIDV 1,8 2,1 3,1 3,1 4,7 4,7
SCB 1,65 1,95 3,05 3,05 4,05 4,05
AGRIBANK 1,6 1,9 3 3 4,7 4,7
VIETCOMBANK 1,7 2 3 3 4,7 4,7
[question] Ngân hàng nào trong nhóm big4 đã giảm lãi suất huy động?,Số lượng ngân hàng thương mại giảm lãi suất huy động từ đầu tháng 3 là bao nhiêu?