Lãi suất ngân hàng hôm nay 26/3/2024: Ngân hàng SHB và BVBank điều chỉnh lãi suất huy động

Lãi suất ngân hàng hôm nay 26/3/2024: Loạt nhà băng tăng lãi suất huy động
Ngân hàng SHB và BVBank điều chỉnh lãi suất huy động

Ngân hàng SHB điều chỉnh lãi suất huy động

Ngày hôm nay, ngân hàng SHB và BVBank đã thực hiện điều chỉnh lãi suất huy động tại một số kỳ hạn. Điều này đang tạo ra sự chú ý trong thị trường ngân hàng. Cùng xem chi tiết về biểu đồ lãi suất mới nhất của hai ngân hàng này.

Ngân hàng SHB đã tăng lãi suất huy động tại một số kỳ hạn. Cụ thể, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 và 2 tháng đã tăng lên 2,8%/năm, tăng thêm 0,2 và 0,1 điểm phần trăm. Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng cũng tăng 0,1 điểm phần trăm, lên 4,9%/năm. Các kỳ hạn 13-15 tháng và 18 tháng cũng tăng lần lượt 0,2 và 0,1 điểm phần trăm, lên 5%/năm và 5,2%/năm. Các kỳ hạn khác vẫn giữ nguyên lãi suất.

BVBank giảm lãi suất huy động

Trong khi đó, BVBank đã thực hiện giảm lãi suất huy động lần thứ ba trong tháng này. Mức giảm lãi suất lần này là 0,15 điểm phần trăm đối với các kỳ hạn từ 1-12 tháng và 0,25 điểm phần trăm đối với các kỳ hạn từ 18-24 tháng. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 1 tháng là 2,85%/năm, kỳ hạn 3 tháng là 3,05%/năm, kỳ hạn 6 tháng là 4,05%/năm, kỳ hạn 9 tháng là 4,35%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 4,65%/năm, kỳ hạn 18 tháng là 5,25%/năm và kỳ hạn 24 tháng là 5,35%/năm.

Tin tức về lãi suất ngân hàng

Trong thời gian gần đây, thị trường lãi suất ngân hàng đã chứng kiến sự điều chỉnh của nhiều ngân hàng. Ngoài SHB và BVBank, cũng có các ngân hàng khác đã điều chỉnh lãi suất huy động. Tuy nhiên, các ngân hàng này chỉ tăng nhỏ giọt ở một số kỳ hạn nhất định. Trong khi đó, xu hướng chung của các ngân hàng hiện nay vẫn là giảm lãi suất huy động.

Các ngân hàng khác

Ngoài SHB và BVBank, các ngân hàng khác hiện vẫn giữ nguyên lãi suất huy động. Trong tháng 3, đã có 25 ngân hàng thương mại giảm lãi suất huy động. Trong số đó, BVBank đã thực hiện 3 lần giảm lãi suất, trong khi đó BaoViet Bank, GPBank, PGBank và Techcombank đã 2 lần giảm lãi suất. Tuy nhiên, cũng có 4 ngân hàng đã tăng lãi suất huy động tại một số kỳ hạn, bao gồm SHB, Techcombank, Saigonbank và Eximbank.

Tổng kết

Thị trường lãi suất ngân hàng đang chứng kiến sự điều chỉnh của nhiều ngân hàng. Trong ngày hôm nay, SHB và BVBank đã thực hiện điều chỉnh lãi suất huy động, tạo ra sự chú ý trong thị trường. Các nhà đầu tư và khách hàng cần cập nhật thông tin mới nhất về lãi suất để có quyết định đúng đắn trong việc gửi tiền và vay vốn.

Nguồn: Báo Vietnamnet

BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG CAO NHẤT TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 26 THÁNG 3 (%/năm)
NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG
VIETBANK 3,1 3,5 4,6 4,8 5,3 5,8
OCB 3 3,2 4,6 4,7 4,9 5,4
HDBANK 2,95 2,95 4,6 4,4 4,8 5,7
ABBANK 3 3,2 4,6 4,2 4,2 4,4
NCB 3,3 3,5 4,55 4,65 5 5,5
NAM A BANK 2,9 3,4 4,5 4,8 5,3 5,7
VIET A BANK 3,1 3,4 4,5 4,5 5 5,3
BAOVIETBANK 3 3,25 4,3 4,4 4,7 5,5
PVCOMBANK 2,85 2,85 4,3 4,3 4,8 5,1
DONG A BANK 3,3 3,3 4,3 4,5 4,8 5
SHB 2,8 3 4,2 4,4 4,9 5,2
KIENLONGBANK 3 3 4,2 4,6 4,8 5,3
BAC A BANK 2,8 3 4,2 4,3 4,6 5,1
BVBANK 2,85 3,05 4,05 4,35 4,65 5,25
LPBANK 2,6 2,7 4 4,1 5 5,6
PGBANK 2,6 3 4 4 4,3 4,8
VIB 2,7 3 4 4 4,8
CBBANK 3,1 3,3 4 3,95 4,15 4,4
VPBANK 2,3 2,5 4 4 4,3 4,3
GPBANK 2,3 2,82 3,95 4,2 4,65 4,75
OCEANBANK 2,6 3,1 3,9 4,1 4,9 5,2
EXIMBANK 3,1 3,4 3,9 3,9 4,9 5,1
MSB 3,5 3,5 3,9 3,9 4,3 4,3
SAIGONBANK 2,3 2,5 3,8 4,1 5 5,6
TPBANK 2,5 2,8 3,8 4,7 5
SACOMBANK 2,3 2,7 3,7 3,8 4,7 4,9
ACB 2,5 2,8 3,7 3,9 4,7
TECHCOMBANK 2,25 2,55 3,65 3,7 4,55 4,55
MB 2,2 2,6 3,6 3,7 4,6 4,7
SEABANK 2,7 2,9 3,2 3,4 3,75 4,6
BIDV 1,8 2,1 3,1 3,1 4,7 4,7
SCB 1,65 1,95 3,05 3,05 4,05 4,05
VIETINBANK 1,7 2 3 3 4,7 4,7
VIETCOMBANK 1,7 2 3 3 4,7 4,7
AGRIBANK 1,6 1,9 3 3 4,7 4,7
[question] Ngân hàng nào đã tăng lãi suất huy động vào ngày 26/3/2024?,Có bao nhiêu ngân hàng giảm lãi suất huy động trong tháng 3/2024?