Lãi suất ngân hàng hôm nay 29/3/2024: Các ngân hàng tiên phong tăng lãi suất huy động

Lãi suất ngân hàng hôm nay 29/3/2024: Những nhà băng tiên phong tăng lãi suất
Lãi suất ngân hàng hôm nay 29/3/2024 không có sự điều chỉnh giảm hoặc tăng lãi suất huy động. Tuy nhiên, một số ngân hàng đã tăng lãi suất huy động, đẩy xu hướng tăng lên trên thị trường.

Các ngân hàng tiên phong tăng lãi suất huy động

Trong bối cảnh 25 ngân hàng thương mại đã giảm lãi suất huy động kể từ đầu tháng 3, với một số ngân hàng thậm chí giảm lãi suất nhiều lần, diễn biến mới nhất trên thị trường lãi suất ngân hàng là sự tăng lãi suất huy động từ một số ngân hàng.

Theo số liệu thống kê, đã có 5 ngân hàng tăng lãi suất huy động từ ngày 19/3 đến hiện tại.

Các ngân hàng đã tăng lãi suất huy động bao gồm: SHB, Saigonbank, Eximbank và VPBank.

VPBank là ngân hàng duy nhất tăng lãi suất tiền gửi cho tất cả các kỳ hạn, với mức tăng từ 0,1-0,2 điểm phần trăm. Các ngân hàng khác chỉ điều chỉnh lãi suất ở một số kỳ hạn cụ thể.

Cụ thể, vào ngày 27/3, VPBank đã điều chỉnh lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 tháng cho tài khoản dưới 10 tỷ đồng, tăng lên 2,4%/năm. Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 2-5 tháng là 2,7%/năm, kỳ hạn 6-11 tháng là 4,2%/năm, kỳ hạn 12-18 tháng là 4,5%/năm và kỳ hạn 24-36 tháng là 4,9%/năm.

Đối với tài khoản từ 10 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng và từ 50 tỷ đồng trở lên, VPBank sẽ tăng lãi suất tương ứng thêm 0,1 và 0,2 điểm phần trăm.

Ngoài ra, VPBank cũng áp dụng chính sách ưu đãi cho khách hàng với số dư tối thiểu 100 triệu đồng và gửi kỳ hạn tối thiểu 1 tháng, được cộng thêm 0,1%/năm so với lãi suất niêm yết hiện tại.

Với chính sách này, mức lãi suất huy động cao nhất tại VPBank có thể lên đến 5,2% nếu khách hàng gửi từ 50 tỷ đồng, kỳ hạn 24-36 tháng.

Trước VPBank, vào ngày 26/3, SHB cũng đã điều chỉnh tăng lãi suất huy động ở một số kỳ hạn.

Theo thông tin lãi suất huy động trực tuyến mới nhất của SHB, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 và 2 tháng đã được tăng lên 2,8%/năm, sau khi tăng thêm 0,2 và 0,1 điểm phần trăm.

Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng tăng 0,1 điểm phần trăm, lên 4,9%/năm; kỳ hạn 13-15 tháng tăng 0,2 điểm phần trăm, lên 5%/năm; kỳ hạn 18 tháng tăng 0,1 điểm phần trăm, lên 5,2%/năm.

Vào ngày 22/3, Eximbank đã bất ngờ tăng lãi suất huy động ở các kỳ hạn 1-3 tháng thêm 0,3 điểm phần trăm. Theo đó, lãi suất kỳ hạn 1 tháng tăng lên 3,1%/năm, lãi suất kỳ hạn 2 tháng là 3,3%/năm và lãi suất kỳ hạn 3 tháng là 3,4%/năm.

Ngày 19/3, Saigonbank cũng tăng lãi suất huy động ở các kỳ hạn từ 18-36 tháng. Lãi suất kỳ hạn 18 tháng tăng 0,2 điểm phần trăm, lên 5,4%/năm; kỳ hạn 24 tháng tăng 0,3 điểm phần trăm, lên 5,7%/năm và lãi suất kỳ hạn 36 tháng tăng thêm 0,4 điểm phần trăm, lên mức 5,8%/năm.

Tuy nhiên, các điều chỉnh lãi suất của các ngân hàng này chỉ diễn ra ở một số kỳ hạn nhất định. Tổng thể, xu hướng chung của các ngân hàng hiện nay vẫn là giảm lãi suất huy động.

Từ đầu tháng 3, đã có 25 ngân hàng thương mại giảm lãi suất huy động, bao gồm: PGBank, BVBank, BaoViet Bank, GPBank, ACB, Agribank, VPBank, PVCombank, Dong A Bank, MB, Techcombank, NCB, KienLong Bank, Agribank, SCB, Saigonbank, BIDV, Sacombank, ABBank, SeABank, CBBank, OceanBank, TPBank, VietinBank, VIB.

Trong số đó, BaoViet Bank, GPBank, PGBank, Techcombank, ACB, ABBank đã giảm lãi suất huy động hai lần kể từ đầu tháng. BVBank đã giảm lãi suất huy động ba lần trong tháng 3.

Nguồn: Báo Vietnamnet

BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG CAO NHẤT TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 29 THÁNG 3 (%/năm)
NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG
VIETBANK 3,1 3,5 4,6 4,8 5,3 5,8
OCB 3 3,2 4,6 4,7 4,9 5,4
HDBANK 2,95 2,95 4,6 4,4 4,8 5,7
NCB 3,3 3,5 4,55 4,65 5 5,5
NAM A BANK 2,9 3,4 4,5 4,8 5,3 5,7
VIET A BANK 3,1 3,4 4,5 4,5 5 5,3
ABBANK 3 3 4,3 4,1 4,1 4,1
BAOVIETBANK 3 3,25 4,3 4,4 4,7 5,5
PVCOMBANK 2,85 2,85 4,3 4,3 4,8 5,1
DONG A BANK 3,3 3,3 4,3 4,5 4,8 5
SHB 2,8 3 4,2 4,4 4,9 5,2
KIENLONGBANK 3 3 4,2 4,6 4,8 5,3
BAC A BANK 2,8 3 4,2 4,3 4,6 5,1
VPBANK 2,4 2,7 4,2 4,2 4,5 4,5
BVBANK 2,85 3,05 4,05 4,35 4,65 5,25
LPBANK 2,6 2,7 4 4,1 5 5,6
PGBANK 2,6 3 4 4 4,3 4,8
VIB 2,5 2,8 4 4 4,8
CBBANK 3,1 3,3 4 3,95 4,15 4,4
GPBANK 2,3 2,82 3,95 4,2 4,65 4,75
OCEANBANK 2,6 3,1 3,9 4,1 4,9 5,2
EXIMBANK 3,1 3,4 3,9 3,9 4,9 5,1
MSB 3,5 3,5 3,9 3,9 4,3 4,3
SAIGONBANK 2,3 2,5 3,8 4,1 5 5,6
TPBANK 2,5 2,8 3,8 4,7 5
SACOMBANK 2,3 2,7 3,7 3,8 4,7 4,9
TECHCOMBANK 2,25 2,55 3,65 3,7 4,55 4,55
MB 2,2 2,6 3,6 3,7 4,6 4,7
ACB 2,3 2,7 3,5 3,8 4,5
SEABANK 2,7 2,9 3,2 3,4 3,75 4,6
BIDV 1,8 2,1 3,1 3,1 4,7 4,7
SCB 1,65 1,95 3,05 3,05 4,05 4,05
VIETINBANK 1,7 2 3 3 4,7 4,7
VIETCOMBANK 1,7 2 3 3 4,7 4,7
AGRIBANK 1,6 1,9 3 3 4,7 4,7
[question] Những ngân hàng nào đã tăng lãi suất huy động trong thời gian gần đây?,Xu hướng chung của các ngân hàng hiện nay là gì?