Lãi suất ngày 18/8: Ngân hàng nào có lãi suất trên 7%/năm?

Thị trường ngân hàng tiếp tục ghi nhận sự điều chỉnh lãi suất huy động từ các ngân hàng. Bài viết này sẽ giới thiệu các ngân hàng có lãi suất trên 7%/năm và những thay đổi gần đây trong lãi suất huy động.

Lãi suất huy động của các ngân hàng đã trải qua nhiều điều chỉnh trong thời gian gần đây.

Tuy nhiên, vẫn còn một số ngân hàng duy trì lãi suất huy động cao nhất từ 7 - 7,3%/năm ở một số kỳ hạn.

NCB (Ngân hàng Quốc dân) đã công bố giảm lãi suất lần thứ 3 trong tháng, với mức giảm từ 0,1 - 0,2 điểm phần trăm cho các kỳ hạn tiền gửi từ 6 - 60 tháng. Biểu lãi suất mới sẽ có hiệu lực từ ngày mai, ngày 19/8.

Cụ thể, lãi suất huy động kỳ hạn 6-7 tháng, 8-9 tháng và 10-11 tháng đã giảm nhẹ 0,1 điểm phần trăm, lần lượt về mức 6,9%, 7%, 7,05%/năm. Lãi suất kỳ hạn 12-13 tháng cũng giảm 0,2 điểm phần trăm xuống còn 7,1%/năm. Kỳ hạn 15-18 tháng duy trì lãi suất ở mức 7%/năm. Các kỳ hạn dài hơn như 24-30 tháng chỉ còn 6,9%/năm, 36 tháng còn 6,8%/năm và 60 tháng chỉ còn 6,7%/năm.

Mặc dù đã có điều chỉnh giảm, NCB vẫn duy trì lãi suất lên đến 7% ở các kỳ hạn tiền gửi từ 9-18 tháng.

Hiện tại, các ngân hàng đang duy trì lãi suất huy động cao nhất từ 7-7,3% tại một số kỳ hạn như sau:

  • ABBank, PVCombank (kỳ hạn 6 tháng)
  • PVCombank, NCB, CBBank, BaoVietBank (kỳ hạn 9-18 tháng)
  • VietA Bank, HDBank (kỳ hạn 12-18 tháng)
  • NamA Bank (kỳ hạn 12 tháng)
  • KienLong Bank, LPBank, OceanBank (kỳ hạn 18 tháng)

Lãi suất huy động phổ biến hiện nay được hầu hết các ngân hàng niêm yết từ 6-6,9%/năm.

Từ đầu tháng Tám đến nay, đã có nhiều ngân hàng giảm lãi suất huy động, bao gồm TPBank, ACB, Eximbank, Techcombank, NCB, VietBank, ABBank, OceanBank, HDBank, Sacombank, VIB, VPBank, MSB, BacA Bank, Saigonbank, CBBank, VietA Bank, SHB, OCB, BaoViet Bank, BVBank, GPBank, MB, SeABank, VietA Bank.

Trong số đó, VIB, BacA Bank và Sacombank đã giảm lãi suất 2 lần kể từ đầu tháng 8. Trong khi đó, NCB, Techcombank và VietBank đã giảm lãi suất 3 lần. ACB và Eximbank đã giảm lãi suất tới 4 lần.

Tổng kết lại, thị trường ngân hàng đang chứng kiến sự điều chỉnh lãi suất huy động từ các ngân hàng. Một số ngân hàng vẫn duy trì lãi suất huy động cao nhất từ 7-7,3%/năm tại một số kỳ hạn. Tuy nhiên, hầu hết các ngân hàng đều niêm yết lãi suất từ 6-6,9%/năm.

BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG CAO NHẤT NGÀY 18 THÁNG 8 (%/năm)
NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG
ABBANK 4,5 4,5 7 6,7 6,7 6,4
PVCOMBANK 4,25 4,25 7 7 7,1 7,2
NCB 4,75 4,75 6,9 7 7,1 7
CBBANK 4,2 4,3 6,9 7 7,2 7,3
SCB 4,75 4,75 6,85 6,85 6,85 6,85
VIETA BANK 4,6 4,6 6,8 6,9 7 7
BAOVIETBANK 4,5 4,75 6,8 7 7,2 7,3
HDBANK 4,25 4,25 6,8 6,9 7 7,1
BACA BANK 4,75 4,75 6,75 6,8 6,85 6,95
VIETBANK 4,75 4,75 6,7 6,8 6,8 6,7
SHB 4,6 4,75 6,7 6,8 6,9 6,9
NAMA BANK 4,65 4,65 6,7 6,9 7,1 6,9
GPBANK 4,75 4,75 6,65 6,75 6,85 6,95
SAIGONBANK 4,6 4,6 6,6 6,6 6,9 6,9
OCEANBANK 4,75 4,75 6,6 6,7 6,9 7,3
PG BANK 4,75 4,75 6,6 6,6 6,7 6,8
BVBANK 4 4,7 6,55 6,65 6,85 6,95
OCB 4,6 4,75 6,4 6,5 6,6 6,8
KIENLONGBANK 4,75 4,75 6,4 6,6 6,8 7
LPBANK 4,55 4,55 6,4 6,4 6,6 7
DONG A BANK 4,5 4,5 6,35 6,45 6,7 6,9
VIB 4,75 4,75 6,3 6,3 6,6
VPBANK 4,4 4,45 6,3 6,3 6,4 5,4
TPBANK 4,55 4,75 6,2 6,4 6,7
EXIMBANK 4,75 4,75 6 6 6 6
ACB 4,4 4,45 6 6 6
MB 4,1 4,3 6 6,1 6,3 6,5
SACOMBANK 3,9 4,1 5,9 6,05 6,3 6,4
MSB 4,5 4,5 5,9 5,9 6 6
TECHCOMBANK 3,85 3,95 5,85 5,9 5,95 5,95
SEABANK 4,75 4,75 5,4 5,55 5,7 5,8
BIDV 3,6 4,4 5,3 5,3 6,3 6,3
VIETCOMBANK 3,4 4,2 5,1 5,1 6,3 6,3
AGRIBANK 4,1 4,5 5,1 5,1 6,3 6
VIETINBANK 3,3 4,1 5 5 6,3 6,3
[question] Ngân hàng nào đã giảm lãi suất 4 lần trong tháng 8?,Lãi suất huy động cao nhất hiện tại là bao nhiêu?