Lâm Đồng: Hơn 1.500 tỷ đồng đầu tư vào các Chương trình mục tiêu quốc gia

Lâm Đồng: Hơn 1.500 tỷ đồng đầu tư vào các Chương trình mục tiêu quốc gia

Tỉnh Lâm Đồng đã đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng vào các Chương trình mục tiêu quốc gia, góp phần cải thiện hạ tầng, giảm tỷ lệ hộ nghèo và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân nông thôn.

Lâm Đồng là một trong những tỉnh tiên phong trong việc triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Qua hơn 1 năm triển khai, tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong các lĩnh vực như hạ tầng, thu nhập, y tế, giáo dục, văn hóa và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân nông thôn.

Cải thiện hạ tầng khu vực nông thôn và giảm tỷ lệ hộ nghèo là hai chỉ tiêu quan trọng đã được Lâm Đồng đạt được.

Tỷ lệ hộ nghèo đã giảm 1%, đặc biệt là tỷ lệ hộ nghèo của người dân đồng bào dân tộc thiểu số đã giảm 2%.

Tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đã đạt 92%, tăng 2% so với năm 2020.

Tỷ lệ hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa cũng đã tăng 0,5%, đạt 91%.

Đặc biệt, Lâm Đồng đã đạt được mục tiêu xây dựng nông thôn mới ở nhiều địa phương.

Hiện có 107/111 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 33 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Ngoài ra, 5 huyện và 2 thành phố của tỉnh cũng đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Theo thông tin từ tỉnh Lâm Đồng, tổng số vốn bố trí để thực hiện 3 Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2023 trên địa bàn tỉnh là trên 1.527,4 tỷ đồng.

Trong đó, ngân sách trung ương đóng góp 886,9 tỷ đồng và ngân sách địa phương đóng góp 640,5 tỷ đồng.

Đến tháng 6/2023, giá trị giải ngân đã đạt 53% kế hoạch.

Riêng cho năm 2023, tổng kế hoạch vốn bố trí là 965,1 tỷ đồng, và đến tháng 6/2023, giá trị giải ngân đã đạt 27,3% kế hoạch.

Tuy nhiên, việc triển khai các Chương trình MTQG vẫn còn gặp một số khó khăn.

Các quy định về tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới, bố trí nguồn vốn, chính sách hỗ trợ và việc làm chưa thực sự bền vững là những vấn đề đang được đề cập.

Ngoài ra, sự không đồng bộ trong quy định và hướng dẫn triển khai Chương trình cũng gây khó khăn trong việc giải ngân vốn đầu tư công.

Tại Hội nghị triển khai việc thực hiện Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã đề nghị các ban, ngành tiếp tục đẩy mạnh quy chế phối hợp.

Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tháo gỡ vướng mắc và đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của chương trình MTQG.

Theo đánh giá của các sở, ban, ngành, vẫn còn nhiều khó khăn và vướng mắc trong việc triển khai các Chương trình MTQG.

Do đó, cần tăng cường kiểm tra, giám sát và phối hợp với các địa phương để tìm ra và giải quyết những vấn đề này.

Đồng thời, cần thực hiện đồng bộ các quy định và thủ tục hành chính liên quan để đảm bảo hiệu quả trong việc giải ngân vốn đầu tư công.

Năm 2023, Kiểm toán nhà nước sẽ tiến hành kiểm toán ngân sách địa phương và Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2022 của tỉnh Lâm Đồng.

Đồng thời, sẽ có chuyên đề đánh giá tính hiệu quả các chính sách ưu đãi đầu tư và việc đầu tư xây dựng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng cũng sẽ được kiểm toán để đảm bảo sự minh bạch và hiệu quả trong việc sử dụng nguồn lực.

[question] Tỉnh Lâm Đồng đã bố trí bao nhiêu tỷ đồng để thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia?,Đến thời điểm nào, giá trị giải ngân đã đạt bao nhiêu % kế hoạch?