Làm việc khi nghỉ hưu: Điều kiện để nhận trợ cấp thôi việc và trợ cấp thất nghiệp

Người lao động cao tuổi khi nghỉ việc có thể nhận trợ cấp thôi việc và trợ cấp thất nghiệp, tuy nhiên, điều kiện để được hưởng các khoản này phải tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Làm việc khi nghỉ hưu: Điều kiện để nhận trợ cấp thôi việc và trợ cấp thất nghiệp

Khi đến tuổi nghỉ hưu, nhiều người lao động không chọn nghỉ ngơi mà tiếp tục làm việc để kiếm thêm thu nhập. Tuy nhiên, trong trường hợp này, người lao động cần phải biết rõ về điều kiện để nhận trợ cấp thôi việc và trợ cấp thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều kiện để nhận trợ cấp thôi việc

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 46 Bộ luật Lao động năm 2019, khi chấm dứt hợp đồng lao động, người lao động đã làm việc thường xuyên cho một người sử dụng lao động từ đủ 12 tháng trở lên sẽ được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc. Tuy nhiên, việc chi trả trợ cấp thôi việc sẽ không áp dụng đối với hai trường hợp sau:

  1. Người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.
  2. Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động do tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 05 ngày làm việc liên tục trở lên.

Do đó, nếu người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu, họ sẽ không được doanh nghiệp chi trả trợ cấp thôi việc khi chấm dứt hợp đồng lao động. Tuy nhiên, nếu chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu, người lao động vẫn có quyền nhận trợ cấp thôi việc.

Điều kiện để nhận trợ cấp thất nghiệp

Theo Điều 49 Luật Việc làm 2013, người lao động đáp ứng đủ các điều kiện quy định sẽ được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp sau khi chấm dứt hợp đồng lao động. Tuy nhiên, cũng có hai trường hợp mà trợ cấp thất nghiệp không áp dụng:

  1. Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trái pháp luật.
  2. Người lao động đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

Do đó, nếu người lao động đã được giải quyết hưởng lương hưu hàng tháng, họ sẽ không được cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp thất nghiệp khi nghỉ việc. Tuy nhiên, nếu chưa hưởng lương hưu hàng tháng, người lao động vẫn có quyền nhận trợ cấp thất nghiệp nếu đáp ứng đủ các điều kiện quy định.

Lợi ích của việc làm khi nghỉ hưu

Đối với những người lao động đang hưởng lương hưu nhưng vẫn tiếp tục làm việc, mặc dù không được hưởng trợ cấp thất nghiệp, nhưng điều này cũng không phải là một thiệt thòi. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 43 Luật Việc làm năm 2013, người lao động đang hưởng lương hưu sẽ không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Ngoài ra, theo quy định tại Khoản 3 Điều 168 Bộ luật Lao động năm 2019, đối với người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp, người sử dụng lao động phải chi trả thêm một khoản tiền tương đương với mức đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Tóm lại, người lao động cao tuổi khi nghỉ việc có thể nhận trợ cấp thôi việc và trợ cấp thất nghiệp, tuy nhiên, điều kiện để được hưởng các khoản này phải tuân thủ theo quy định của pháp luật. Việc tiếp tục làm việc khi nghỉ hưu cũng mang lại một số lợi ích nhất định cho người lao động.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Khi nghỉ việc, người lao động cao tuổi sẽ được nhận trợ cấp thôi việc không?,Người lao động đang hưởng lương hưu khi đi làm có được nhận trợ cấp thất nghiệp không?