Lạng Giang - Điểm đến hấp dẫn cho đầu tư

Lạng Giang - Điểm đến hấp dẫn cho đầu tư

Huyện Lạng Giang đã đặt mục tiêu đột phá trong việc thu hút đầu tư, với sự tập trung vào đổi mới thể chế, cải cách hành chính và phát triển hạ tầng. Năm 2024, huyện mong muốn tăng 30% vốn đầu tư mới và thành lập từ 400 doanh nghiệp trở lên.

Lạng Giang tạo đột phá trong thu hút đầu tư

Dự báo dòng vốn đầu tư ra nước ngoài của các quốc gia phát triển sẽ giảm mạnh trong những tháng cuối năm 2023 và đầu năm 2024. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến triển vọng thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài vào huyện Lạng Giang. Nhằm đối phó với tình hình này, UBND huyện Lạng Giang đã đề ra một kế hoạch chi tiết để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư. Các hoạt động này sẽ đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Ba đột phá chiến lược

Huyện Lạng Giang đã đặt ra ba đột phá chiến lược để thu hút đầu tư. Đầu tiên là đổi mới thể chế và cải cách hành chính, nhằm tạo ra một môi trường đầu tư thuận lợi và hấp dẫn. Thứ hai là nâng cao chất lượng và hiệu quả nguồn nhân lực, nhằm đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp đầu tư. Cuối cùng là phát triển hạ tầng chiến lược và hạ tầng giao thông, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư và phát triển kinh tế.

Huyện Lạng Giang đã triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ, hỗ trợ nhà đầu tư và xây dựng mối liên kết giữa khu vực đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp trong nước. Điều này giúp nâng cao năng lực và giá trị của các doanh nghiệp, đồng thời tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đồng thời, huyện Lạng Giang cũng đang rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế và chính sách hỗ trợ, nhằm đảm bảo lợi ích của các nhà đầu tư hiện hữu và thu hút các dự án lâu dài tại địa phương. Điều này giúp duy trì sức cạnh tranh và hấp dẫn của môi trường đầu tư.

Mục tiêu nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư

Năm 2024, huyện Lạng Giang đã đặt ra mục tiêu nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư, nhằm đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Huyện mong muốn vốn đầu tư đăng ký mới tăng 30% so với năm 2023 và thành lập từ 400 doanh nghiệp trở lên.

Đa dạng hoạt động xúc tiến đầu tư

Năm 2024, huyện Lạng Giang sẽ tập trung vào 5 nhóm nội dung trong chương trình xúc tiến đầu tư. Đầu tiên là nghiên cứu tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư, trong đó có nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đã và đang có hoạt động đầu tư dự án trên địa bàn huyện. Huyện Lạng Giang sẽ ưu tiên kêu gọi các nhà đầu tư có năng lực và uy tín trong lĩnh vực Logistics và thương mại dịch vụ.

Huyện Lạng Giang cũng sẽ xây dựng hình ảnh, tuyên truyền và quảng bá về môi trường, chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư. Đồng thời, huyện sẽ tổ chức các buổi đối thoại với doanh nghiệp để lắng nghe kiến nghị và phản ánh, từ đó đề xuất các giải pháp kịp thời. Huyện cũng sẽ xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư.

Với những nỗ lực này, huyện Lạng Giang đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Với mục tiêu nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư, huyện hy vọng sẽ đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và thu hút thêm vốn đầu tư mới.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Huyện Lạng Giang đặt mục tiêu gì trong việc thu hút đầu tư?,Huyện Lạng Giang triển khai những đột phá chiến lược nào để thu hút đầu tư?