Lạng Sơn ngừng tiếp nhận phương tiện chở hàng vào bãi phi thuế quan (1-10)

Từ ngày 1/10, Lạng Sơn đã tạm ngừng tiếp nhận phương tiện chở hàng vào bãi phi thuế quan, nhằm điều tiết lượng hàng hóa từ nội địa lên Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị để xuất khẩu.

Lạng Sơn đã quyết định từ ngày 1/10 tạm ngừng tiếp nhận phương tiện chở hàng vào bãi phi thuế quan, thuộc địa bàn xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng.

Quyết định này được đưa ra sau khi xem xét tình hình lượng phương tiện chở hàng hóa từ nội địa lên Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị để xuất khẩu giảm mạnh. Điều này cho thấy các bến bãi trong khu vực Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị đã đáp ứng đủ dung lượng cho các phương tiện đỗ chờ xuất khẩu.

Đơn vị quản lý Khu Kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng, Lạng Sơn đã thông báo quyết định này tới các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan tới hoạt động xuất nhập khẩu.

Bãi phi thuế quan nằm tại xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, cách Cửa khẩu Tân Thanh khoảng 6km và cách Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị 8 km. Bãi này được sử dụng để điều tiết và phân luồng các phương tiện chở hàng xuất khẩu vào đỗ chờ, đặc biệt khi lượng phương tiện vận chuyển hàng hóa từ nội địa đến để xuất khẩu qua Cửa khẩu Tân Thanh và Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị đang có chiều hướng tăng cao.

Cuối tháng 9/2023, tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã diễn ra ổn định tại 6 cửa khẩu với tổng số phương tiện vận chuyển hàng hóa được thông quan mỗi ngày trên 1.200 xe. Trong đó, số lượng xe xuất khẩu là dưới 400 xe, chủ yếu là xe chở hoa quả tươi, và số lượng xe nhập khẩu là dưới 800 xe. Hiện có khoảng 150-200 xe chở hàng xuất khẩu đang lưu tại các bến bãi.

Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị là cửa khẩu có hoạt động biên mậu sôi động nhất, với lượng hàng hóa thông quan xuất nhập khẩu lớn. Mỗi ngày, khoảng 800 xe vận chuyển hàng hóa được thông quan tại cửa khẩu này, trong đó có trên 230 xe là xe xuất khẩu. Tại Cửa khẩu Tân Thanh, trung bình mỗi ngày có khoảng 300 xe được thông quan, trong đó có trên 120 xe là xe xuất khẩu.

Quyết định tạm ngừng tiếp nhận phương tiện chở hàng vào bãi phi thuế quan của Lạng Sơn từ ngày 1/10 nhằm điều tiết lượng hàng hóa từ nội địa lên Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị để xuất khẩu.

Điều này giúp đảm bảo rằng các bến bãi trong khu vực Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị có đủ sức chứa cho các phương tiện đỗ chờ xuất khẩu. Quyết định này đã được thông báo rộng rãi tới các đơn vị liên quan để đảm bảo sự thông suốt trong hoạt động xuất nhập khẩu.

[question] Tại sao tỉnh Lạng Sơn quyết định dừng nhận phương tiện chở hàng hóa vào bãi phi thuế quan?,Cửa khẩu nào trong tỉnh Lạng Sơn có hoạt động xuất nhập khẩu lớn nhất?