Liên kết vùng: Định hướng phát triển địa phương

Liên kết vùng: Định hướng phát triển địa phương

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì phiên họp Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ, nhấn mạnh tầm quan trọng của liên kết vùng và định hướng phát triển địa phương. Các địa phương cần tận dụng lợi thế và tiềm năng của mình để thúc đẩy sự phát triển toàn vùng.

Định hướng phát triển các địa phương theo tư duy liên kết vùng

Sáng 12/8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đã chủ trì phiên họp thứ nhất của Hội đồng tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Hội đồng vùng phải là cơ chế hiệu quả để các địa phương, bộ, ngành trao đổi, chia sẻ thông tin, bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực thi chính sách.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng cần thể hiện tư duy phát triển, khai thác hiệu quả, sử dụng bền vững nguồn lực của vùng, phát huy tiềm năng, không để xảy ra cạnh tranh, triệt tiêu lợi thế của từng địa phương.

Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ, với vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh; quy mô diện tích lớn nhất cả nước (gần 9,59 triệu ha, chiếm 28,93% diện tích cả nước).

Vùng có vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế biển với gần 2.000 km bờ biển (chiếm 60% bờ biển cả nước), có 11 trong 18 khu kinh tế ven biển của cả nước (chiếm 61,1%); là cửa ngõ ra biển cho các tỉnh Tây Nguyên, kết nối Hành lang Kinh tế Đông - Tây với tuyến đường hàng hải quốc tế.

Hệ thống giao thông thuận lợi với đầy đủ loại hình (đường bộ, đường sắt, đường thủy, hàng không); có nhiều cảng biển lớn; 9 cảng hàng không (5 cảng quốc tế), điều kiện thuận lợi phát triển các loại dịch vụ, là điểm trung chuyển hàng hóa cho Tây Nguyên, Lào, Campuchia…

Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ có nguồn tài nguyên, khoáng sản phong phú, trữ lượng lớn; tiềm năng lớn về năng lượng (thủy điện, điện gió, điện mặt trời)…; lợi thế phát triển nhiều loại hình du lịch nghỉ dưỡng, mạo hiểm, văn hoá… Người dân thân thiện, hiền hòa, cần cù, năng động, sáng tạo; có nhiều anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa.

Có thể nói, vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ có rất nhiều lợi thế để đón trước các xu thế phát triển của thời đại như: Chuyển đổi xanh, giảm phát thải dựa trên khai thác tài nguyên gió; phát triển kinh tế dựa vào hệ sinh thái và du lịch; xây dựng kinh tế hướng biển, xã hội hướng biển và thịnh vượng từ kinh tế biển; phát triển kinh tế tri thức dựa trên chất lượng nguồn nhân lực.

Bên cạnh các thời cơ và thuận lợi, vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ vẫn còn một số hạn chế, yếu kém: Quy mô kinh tế còn nhỏ, GRDP bình quân đầu người còn thấp; tăng trưởng kinh tế chưa thực sự bền vững, năng lực cạnh tranh chưa cao.

Các địa phương chưa phát huy hết tiềm năng, lợi thế, nhất là kinh tế biển; phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế, cảng biển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Quy mô sản xuất công nghiệp, nông nghiệp còn nhỏ. Ngành dịch vụ chất lượng chưa cao; sức cạnh tranh quốc tế ngành du lịch còn thấp. Các đô thị trung tâm chưa phát huy được vai trò động lực.

Đặc biệt, vùng đang và sẽ phải đối mặt với những thách thức rất lớn do tác động của biến đổi khí hậu; nguy cơ thiếu nguồn nước, suy thoái tài nguyên đất, ô nhiễm môi trường, nhất là môi trường biển,…

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng tầm quan trọng của cách tiếp cận vùng trong phát triển đã được nhận thức và thể hiện bằng các quyết định thành lập hội đồng điều phối vùng.

Tiếp theo, các địa phương, bộ, ngành cần khẩn trương xác định cơ chế hoạt động, phương thức phối hợp trong việc đưa ra những hành động cấp vùng; lựa chọn lĩnh vực, nhiệm vụ ưu tiên của từng tiểu vùng, địa phương dựa trên thuận lợi, thách thức về tự nhiên, kinh tế, văn hoá, xã hội… để thúc đẩy sự phát triển của toàn vùng.

Hội đồng điều phối vùng phải là cơ chế hữu hiệu để các địa phương chia sẻ kinh nghiệm và thống nhất kiến nghị, đề xuất với các bộ, ngành, Chính

[question] Tại sao vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ có tiềm năng để phát triển?,Các địa phương cần thực hiện những điều gì để thúc đẩy sự phát triển của vùng?