Liệu có cơ chế Arbitrage của quỹ vào phiên ATC?

Bài viết này được viết từ thành viên của Group cộng đồng đầu tư Infina (Offcial Group). Link gốc bài viết tại đây nhé!

Trong bối cảnh thị trường chung tiêu cực, giá chứng chỉ quỹ E1VFVN30 giảm xuống còn 15.000₫/ccq. Trong khi đó, NAV của quỹ hiện đang là 18.000đ/ccq. Nhà đầu tư nhận thấy sự chênh lệch này nên sẽ mua chứng chỉ quỹ E1VFVN30 trên thị trường với giá 15.000₫/cca để đổi lấy các chứng khoán cơ sở là các cổ phiếu trong rổ VN30 và thực hiện bán số cổ phiếu này trên thị trường ở mức giá hiện tại với NAV là 18.000₫/ccq => số tiền lời chênh lệch là 3.000₫ (chừa trừ phí, thuế…)

Phiên quay xe lúc 2h30 ATC khiến nhiều nhà đầu tư bất ngờ. Có chăng chúng ta đang bị úp bô. Áp lực khá trên nhóm VN30.

Hiện tại giá ETF đang thấp hơn giá NAV/CCQ khá nhiều. Có thể đây là một lý do cho phiên hôm nay.

Khi chênh lệch giữa giá ETF và NAV/CCQ sẽ có hiện tượng bán ròng của một số quỹ trên danh mục cơ sở nên nhà đầu tư cần chú ý khoản này.

Tác giả: Trần Đức Lương