Lĩnh vực vay vốn lên đến 3,1 triệu tỷ đồng: Cơ hội tăng trưởng cho nền kinh tế

Lĩnh vực vay vốn đang chiếm tỷ trọng lớn trong dư nợ toàn nền kinh tế, tạo cơ hội tăng trưởng cho các ngành kinh tế khác nhau. Tuy nhiên, cần giải quyết các khó khăn để tăng cường sức hấp thụ vốn và đẩy mạnh phục hồi kinh tế.

Lĩnh vực vay vốn đang chiếm tỷ trọng lớn trong dư nợ toàn nền kinh tế, tạo cơ hội tăng trưởng cho các ngành kinh tế khác nhau.

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tín dụng với lĩnh vực nông thôn đã đạt dư nợ cho vay trên 3,1 triệu tỷ đồng, chiếm 24,52% tổng dư nợ toàn nền kinh tế và tăng 6,33% so với cuối năm 2022.

Tuy nhiên, lĩnh vực tín dụng tiềm ẩn rủi ro như các dự án BOT, BT giao thông chỉ chiếm 0,72% tổng dư nợ cấp tín dụng đối với nền kinh tế.

Trong khi đó, tín dụng để đầu tư, kinh doanh chứng khoán đã tăng gần 93% so với cuối năm 2022, đạt trên 81.000 tỷ đồng và chiếm tỷ trọng 0,64% tổng dư nợ nền kinh tế. Riêng lĩnh vực bất động sản đã đạt trên 2,7 triệu tỷ đồng, chiếm 21,46% tổng dư nợ và tăng 6,04% so với cuối năm 2022.

Lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ cũng ghi nhận sự tăng trưởng với dư nợ cho vay trên 350.000 tỷ đồng, chiếm 2,75% tổng dư nợ và tăng 18,54% so với cuối năm 2022.

Trong khi đó, lĩnh vực doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã đạt khoảng 45,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,36% tổng dư nợ và tăng gần 18% so với cuối năm 2022.

Tính đến tháng 7/2023, NHNN đã phân bổ hạn mức tín dụng cho toàn hệ thống tổ chức tín dụng với tổng mức phân bổ tăng trưởng là 14,5%, gần đạt chỉ tiêu định hướng đề ra cho năm 2023 là 14-15%.

Tuy nhiên, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống mới đạt 8,38% tính đến ngày 23/11, và mức tăng trưởng tín dụng không đồng đều, một số tổ chức tín dụng tăng trưởng cao, một số lại tăng trưởng thấp hoặc thậm chí âm.

Để đáp ứng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng phục vụ nhu cầu vốn cho quá trình phục hồi kinh tế, NHNN đã chủ động linh hoạt điều hòa chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng trong toàn hệ thống.

Các tổ chức tín dụng không sử dụng hết chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng sẽ được chuyển sang các tổ chức tín dụng cần được tiếp tục mở rộng tăng trưởng tín dụng.

Theo Vụ tín dụng các ngành kinh tế (NHNN), tính đến ngày 23/11/2023, dư nợ toàn hệ thống đã tăng 8,38% so với cuối tháng 12/2022, đạt 56% mức NHNN đã giao cho các tổ chức tín dụng.

Từ nay đến hết năm, còn khoảng gần 6,2% dư địa tín dụng để các tổ chức tín dụng mở rộng tăng trưởng. Điều này tạo điều kiện thuận lợi để cung ứng vốn cho vay đối với nền kinh tế.

Tuy nhiên, tăng trưởng tín dụng thời gian qua chưa cao chủ yếu do nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn và quá trình phục hồi còn chậm, dẫn đến cầu tín dụng giảm và sức hấp thụ vốn của doanh nghiệp và nền kinh tế còn yếu.

Các khó khăn chính bao gồm: kinh tế toàn cầu khó khăn, cầu đầu tư, sản xuất kinh doanh giảm, cùng với đó là một số nhóm khách hàng không đáp ứng được điều kiện vay vốn hoặc gặp vướng mắc về thủ tục pháp lý. Ngoài ra, mức độ rủi ro của khách hàng cũng được đánh giá cao hơn do hoạt động kinh doanh khó chứng minh hiệu quả trong bối cảnh hiện nay.

Để tăng cường sức hấp thụ vốn và đẩy mạnh phục hồi kinh tế, cần có các biện pháp hỗ trợ như giảm thiểu rủi ro, cải thiện môi trường kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục vay vốn, và tăng cường hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
[question] Lĩnh vực nào chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tín dụng theo báo cáo của NHNN?,Tín dụng đối với lĩnh vực nông thôn tăng bao nhiêu so với cuối năm 2022?