Lỗ hổng RFDS trên bộ xử lý Intel: Hiệu suất giảm 10% để vá lỗi

Bộ xử lý Intel gặp lỗ hổng, giảm 10% hiệu suất để vá lỗi
Lỗ hổng RFDS trên bộ xử lý Intel: Hiệu suất giảm 10% để vá lỗi

Một lỗ hổng RFDS (Register File Data Sampling) đã được phát hiện trên các bộ xử lý Intel hiện đại, gây ra một số vấn đề về bảo mật.

Lỗ hổng này cho phép kẻ tấn công truy cập vào các thanh ghi bộ xử lý và dữ liệu được lưu trữ trong đó. Để khắc phục lỗi này, Intel đã phát hành các bản vá hệ điều hành và cập nhật vi mã. Tuy nhiên, việc kích hoạt tính năng bảo vệ sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất của hệ thống, với mức giảm lên đến 10%.

Lỗ hổng RFDS chỉ ảnh hưởng đến các bộ xử lý Intel có lõi E tiết kiệm năng lượng, bao gồm cả lõi Gracemont và Crestmont.

Vì vậy, không phải tất cả các bộ xử lý Intel đều bị ảnh hưởng bởi lỗ hổng này. Tuy nhiên, việc giảm hiệu suất 10% có thể gây ra một số ảnh hưởng đáng kể đối với người dùng.

Để khắc phục lỗ hổng RFDS, người dùng cần cập nhật hệ điều hành và vi mã.

Các nhà sản xuất bo mạch chủ đã bắt đầu phát hành các bản cập nhật BIOS để giải quyết vấn đề này. Người dùng Linux đã nhận được bản vá lỗi trong bản cập nhật hệ điều hành mới nhất, trong khi người dùng Windows có thể sẽ nhận được bản vá trong bản cập nhật tiếp theo.

Tuy nhiên, việc cập nhật và kích hoạt tính năng bảo vệ sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất của hệ thống. Theo một bài kiểm tra trên Linux, việc cập nhật và kích hoạt tính năng bảo vệ đã làm giảm hiệu suất trung bình 5% và có thể lên đến 10% trong một số nhiệm vụ. Mức giảm hiệu suất này không phải là mức đáng kể so với các lỗ hổng Meltdown và Downfall đã được tiết lộ trước đây, nhưng vẫn có thể gây ra một số ảnh hưởng đối với người dùng.

Việc giảm hiệu suất có thể do các lõi E được sử dụng cho các tác vụ nền. Tuy nhiên, việc giảm hiệu suất này là một giải pháp tạm thời để đảm bảo tính bảo mật của hệ thống. Intel đang tiếp tục nghiên cứu và phát triển các giải pháp bảo mật mới để khắc phục lỗ hổng RFDS mà không ảnh hưởng đến hiệu suất.

Tóm lại, lỗ hổng RFDS trên các bộ xử lý Intel đã được phát hiện và đang được khắc phục thông qua việc cập nhật hệ điều hành và vi mã. Tuy nhiên, việc kích hoạt tính năng bảo vệ sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất của hệ thống, với mức giảm lên đến 10%. Người dùng cần cập nhật hệ điều hành và vi mã để đảm bảo tính bảo mật của họ và theo dõi các bản cập nhật từ các nhà sản xuất bo mạch chủ để giải quyết vấn đề này.

Nguồn: Báo Thanh Niên

[question] Lỗ hổng RFDS ảnh hưởng đến loại bộ xử lý nào của Intel?,Việc kích hoạt tính năng bảo vệ lỗ hổng RFDS sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất hệ thống như thế nào?