Lộc Trời: Doanh thu xuất khẩu tăng, lợi nhuận giảm

Xuất khẩu thắng lớn, Lộc Trời vẫn giảm lợi nhuận
Mặc dù doanh thu xuất khẩu lúa gạo của Lộc Trời tăng 75% trong năm vừa qua, lợi nhuận công ty lại giảm sâu tới 35% do gánh nặng lãi vay và dự phòng nợ xấu. Đây là thách thức lớn đối với doanh nghiệp trong ngành nông nghiệp.

Lợi nhuận của Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (UPCoM: LTG) đã giảm mạnh tới 35% trong năm 2023, mặc dù doanh thu xuất khẩu lúa gạo của công ty đã tăng 75% trong cùng kỳ. Điều này được cho là do áp lực từ lãi vay và dự phòng nợ xấu.

Lợi nhuận sau thuế của Lộc Trời trong năm 2023 là 265 tỷ đồng, giảm 35% so với năm trước. Điều này tương đương với 2/3 kế hoạch lợi nhuận mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của công ty đã thông qua.

Tăng trưởng doanh thu xuất khẩu lúa gạo

Theo báo cáo tài chính quý IV/2023, Lộc Trời đã đạt doanh thu 16.068 tỷ đồng, tăng 37% so với năm 2022. Mảng kinh doanh lúa gạo, đặc biệt là xuất khẩu gạo, đã đóng góp tới 70% doanh thu của công ty, tăng từ tỷ lệ 55% năm 2022 và 40% năm 2021.

Mảng lúa gạo của Lộc Trời cũng đã chứng kiến mức tăng trưởng giá trị ấn tượng, lên tới 75% trong năm vừa qua. Điều này là nhờ sự tận dụng thế mạnh của ngành lúa gạo Việt Nam trên thị trường thế giới.

Tuy nhiên, mảng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) của Lộc Trời đã giảm nhẹ 4% trong năm 2023.

Áp lực từ lãi vay và dự phòng nợ xấu

Để tăng cường xuất khẩu gạo, Lộc Trời đã phải thu mua lúa từ các hộ nông dân và hợp tác xã. Việc thu mua thường được thực hiện trước khi lúa đến mùa thu hoạch. Để có nguồn tiền thu mua lúa, chế biến và xuất khẩu, công ty đã phải tăng cường vay nợ trong năm vừa qua, đặc biệt là nợ vay ngắn hạn, khi nguồn thu từ xuất khẩu vẫn đến trễ hơn.

Nợ vay ngắn hạn của Lộc Trời đã tăng 66% lên mức 6.227 tỷ đồng trong năm 2023. Trong khi đó, nợ vay dài hạn chiếm tỷ trọng không đáng kể.

Mặc dù thu mua lúa và chế biến xuất khẩu đã giúp Lộc Trời đạt thành tích kinh doanh lúa gạo kỷ lục trong năm vừa qua với doanh thu mảng này đạt trên 11.000 tỷ đồng, nhưng việc tăng cường vay nợ trong thời gian lãi suất ngân hàng đạt đỉnh đã khiến chi phí lãi vay của công ty trở thành gánh nặng.

Chi phí lãi vay và dự phòng nợ khó đòi

Trong năm 2023, chi phí lãi vay của Lộc Trời đã lên tới 582 tỷ đồng, tăng gấp 2,5 lần so với năm 2022. Mức tăng này vượt xa mức tăng giá trị khoản vay ngắn hạn của công ty.

Ngoài ra, giá trị các khoản phải thu ngắn hạn khách hàng của công ty cũng đã tăng gấp đôi, lên mức 6.476 tỷ đồng trong năm 2023. Đáng chú ý, quá nửa trong số này là các khách hàng lớn của công ty. Các khoản phải thu khách hàng thực chất là các khoản "bán chịu" của Lộc Trời, giúp công ty ghi nhận doanh thu, nhưng chưa thể thu về số tiền tương ứng.

Giá trị các khoản nợ khó đòi của Lộc Trời đã tăng gấp ba trong năm 2023, đạt mức trên 1.000 tỷ đồng vào cuối năm. Công ty đã phải trích lập dự phòng 564 tỷ đồng cho các khoản nợ khó đòi này. Điều này đã khiến chi phí quản lý của Lộc Trời tăng vọt từ gần 400 tỷ đồng năm 2022 lên gần 720 tỷ đồng năm 2023.

Thách thức cho doanh nghiệp trong ngành nông nghiệp

Mặc dù mảng thuốc bảo vệ thực vật vẫn mang lại nguồn lợi nhuận chính cho Lộc Trời trong năm vừa qua, nhưng tỷ trọng doanh thu của mảng này đã giảm từ 38% xuống còn 26%. Điều này cho thấy ngành lúa gạo đang đối mặt với nhiều thách thức.

Ông Nguyễn Duy Thuận, Tổng Giám đốc công ty, đã thừa nhận rằng biên lợi nhuận của ngành lúa gạo mỏng. Ông cũng cho biết nếu có một khoản vốn lớn để đầu tư vào các nhà máy chế biến sâu như chế biến dầu ăn, bột gạo, sản xuất gas, biên lợi nhuận từ các sản phẩm gạo mới có thể tăng lên.

Đối với Lộc Trời, việc cung ứng vật tư cho nông dân, bao gồm thuốc bảo vệ thực vật, là yếu tố quan trọng để đảm bảo kết quả kinh doanh. Trong năm 2023, công ty đã hạch toán khoản lợi nhuận từ công ty liên kết lên tới 316 tỷ đồng, góp phần "cứu" kết quả kinh doanh của công ty. Tuy nhiên, đây chỉ là đánh giá lại giá trị khoản đầu tư vào công ty Lộc Nhân, không đến từ lợi nhuận thực tế do hoạt động kinh doanh mang lại.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Mảng kinh doanh nào của Công ty Lộc Trời đóng góp nhiều nhất vào doanh thu?,Tại sao lợi nhuận của công ty giảm mặc dù doanh thu tăng?