"Lợi nhuận của Vĩnh Hoàn - Nữ hoàng cá tra - giảm xuống mức thấp nhất trong 33 quý"

Lợi nhuận của
Vĩnh Hoàn, công ty cá tra hàng đầu, ghi nhận mức lợi nhuận quý thấp nhất kể từ quý 3/2015, doanh thu giảm và giá vốn tăng.

Vĩnh Hoàn công bố báo cáo tài chính quý 4/2023

Vĩnh Hoàn, công ty cá tra hàng đầu Việt Nam, vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023, với mức lợi nhuận đạt mức thấp nhất trong 33 quý gần đây. Mức lợi nhuận này cũng được xem là thấp nhất kể từ quý 3/2015. Doanh thu quý 4 của công ty đạt 2.399 tỷ đồng, giảm nhẹ 3,5% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn lại tăng 10%, dẫn đến giảm lợi nhuận gộp từ 476 tỷ xuống 195 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp cũng giảm từ 19% xuống chỉ còn 8%.

Lợi nhuận sau thuế giảm 66% so với cùng kỳ

Sau khi khấu trừ tất cả chi phí, Vĩnh Hoàn thu về hơn 66 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý 4, giảm tới 66% so với cùng kỳ. Đây cũng là mức lợi nhuận theo quý thấp nhất của công ty kể từ quý 3/2015.

Kết quả kinh doanh cả năm 2023

Xét về cả năm 2023, doanh thu của Vĩnh Hoàn đạt 10.038 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cũng giảm 52% xuống 950 tỷ đồng. Mặc dù công ty đặt kế hoạch doanh thu 11.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.000 tỷ đồng cho cổ đông, nhưng chỉ hoàn thành 87% mục tiêu doanh thu và hơn 95% mục tiêu lợi nhuận.

Cơ cấu tài sản và nguồn vốn

Tính đến cuối tháng 12, tổng tài sản của Vĩnh Hoàn tăng nhẹ so với đầu năm, lên mức 11.805 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn chiếm 65% trong tổng tài sản. Tuy nhiên, lượng tiền mặt của công ty giảm 310 tỷ đồng so với đầu năm, chỉ còn 237 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng 28% lên 3.618 tỷ đồng.

Ngoài ra, Vĩnh Hoàn cũng có khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là 2.068 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn trị giá 1.925 tỷ đồng. Công ty cũng có danh mục đầu tư chứng khoán với giá gốc 181 tỷ đồng, nhưng đã phải trích lập dự phòng giảm giá gần 38 tỷ đồng, tương đương mức lỗ gần 22%. Trong danh mục đầu tư cổ phiếu trên sàn, Vĩnh Hoàn đang có tỷ suất lỗ nhiều nhất khi đầu tư vào cổ phiếu DXS.

Thách thức và triển vọng

Trong bối cảnh giá vốn tăng và lợi nhuận giảm, Vĩnh Hoàn đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong ngành cá tra. Công ty sẽ cần đưa ra các biện pháp cải thiện hiệu quả sản xuất và quản lý tài chính để đảm bảo tăng trưởng bền vững trong tương lai.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Lợi nhuận của công ty Vĩnh Hoàn trong quý 4/2023 giảm bao nhiêu so với cùng kỳ?,Các khoản đầu tư cổ phiếu nào trong danh mục đầu tư của Vĩnh Hoàn đang thua lỗ?