Luật Đường bộ mới: Những điều chỉnh quan trọng

Luật Đường bộ mới: Những điều chỉnh quan trọng

Dự thảo Luật Đường bộ mới đã lược bỏ và bổ sung những quy định quan trọng. Bài viết này sẽ giới thiệu những điều chỉnh đáng chú ý trong dự thảo mới nhất của Luật Đường bộ.

Dự thảo Luật Đường bộ mới đã được Bộ Giao thông vận tải (GTVT) gửi lấy ý kiến các bộ ngành liên quan.

Dự thảo này nhằm thay thế Luật Giao thông đường bộ năm 2008 và đã được điều chỉnh sau khi tiếp thu ý kiến của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tại kỳ họp ngày 13/7.

Điểm đáng chú ý đầu tiên là dự thảo Luật Đường bộ mới giữ nguyên 6 chương, nhưng đã giảm số điều từ 95 xuống còn 92.

Trong phiên họp cho ý kiến, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã đề xuất loại bỏ các quy định liên quan tới phương tiện tham gia giao thông đường bộ, như tiêu chuẩn, niên hạn, đăng kiểm phương tiện. Như vậy, toàn bộ Chương 3 với 8 điều về quản lý phương tiện tham gia giao thông đường bộ đã được loại khỏi dự thảo luật mới nhất.

Thay vào đó, dự thảo Luật Đường bộ mới tập trung vào quy định liên quan tới đầu tư, quản lý và khai thác kết cấu hạ tầng giao thông, quản lý kinh doanh vận tải.

Các quy định về quy tắc giao thông đường bộ, người điều khiển phương tiện và phương tiện tham gia giao thông đường bộ sẽ được chuyển sang quy định tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ do Bộ Công an chủ trì xây dựng.

Trong quá trình rà soát dự thảo, một số ý kiến đã được đề nghị bổ sung và điều chỉnh.

Ví dụ, có ý kiến cho rằng việc đăng kiểm xe cơ giới hiện tại còn nhiều sơ hở và vi phạm pháp luật, đặc biệt là trong việc xã hội hóa công tác đăng kiểm. Do đó, đề nghị bổ sung quy định về trung tâm đăng kiểm xe cơ giới, trạm kiểm tra khí thải xe mô tô, xe gắn máy, bảo dưỡng, bảo hành xe cơ giới để đảm bảo tính công khai, minh bạch và chế tài xử lý khi phương tiện không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng kiểm định.

Bộ GTVT và Bộ Công an đã phối hợp rà soát và chuyển toàn bộ chương quy định về phương tiện giao thông đường bộ sang dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Điều này nhằm đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ và tránh chồng chéo, trùng lặp trong các quy định pháp luật.

Một số ý kiến của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị không luật hoá quy định về sử dụng gầm cầu cạn để trông giữ xe. Điều này được đề xuất vì quy định này có thể ảnh hưởng đến an toàn của người dân, công trình và phương tiện ở khu vực đó, và đồng thời tạo điều kiện cho sự phát triển của phương tiện giao thông cá nhân ở các thành phố.

Dự thảo Luật Đường bộ mới đã lược bỏ và bổ sung những quy định quan trọng. Việc điều chỉnh này nhằm đảm bảo tính hiệu quả và phù hợp với phạm vi điều chỉnh của luật, đồng thời tránh trùng lắp với các quy định tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

[question] Dự thảo Luật Đường bộ mới có những điều chỉnh đáng chú ý nào?,Quy định về phương tiện tham gia giao thông đường bộ sẽ được chuyển sang Luật nào?