Lực lượng lao động xuất khẩu mang về 3,5 - 4 tỷ USD cho Việt Nam hàng năm

Lực lượng lao động xuất khẩu mang về 3,5 - 4 tỷ USD cho Việt Nam hàng năm

Lực lượng lao động xuất khẩu đóng góp một khoản tiền lớn cho Việt Nam mỗi năm thông qua việc làm ở nước ngoài. Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH, ông Đào Ngọc Dung, đã chỉ ra các giải pháp để tận dụng tối đa tiềm năng của lực lượng lao động này.

Lực lượng lao động xuất khẩu đã đóng góp một khoản tiền lớn cho Việt Nam mỗi năm thông qua việc làm ở nước ngoài.

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH), ông Đào Ngọc Dung, đã chỉ ra rằng lực lượng lao động này đem lại cho đất nước khoảng 3,5 - 4 tỷ USD hàng năm.

Trong phiên chất vấn tại Quốc hội sáng nay, đại biểu Nguyễn Thanh Cầm (Đoàn Tiền Giang) đã đề nghị Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH giải pháp sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao sau khi xuất khẩu lao động.

Ông Đào Ngọc Dung đã trả lời rằng hiện nay mỗi năm Việt Nam đưa trung bình 120.000-143.000 người đi làm việc ở nước ngoài. Đến năm 2023, cả nước đã đưa được 112.000 người đi làm việc ở nước ngoài, trong đó có 55.000 người làm việc tại Nhật Bản và khoảng 30.000 người làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc).

Mỗi năm lực lượng lao động này đem lại cho đất nước khoảng 3,5 - 4 tỷ USD, ông Đào Ngọc Dung nói.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng đã chỉ ra rằng Chính phủ đã có chỉ đạo trong các nghị quyết và Bộ LĐTB&XH đã và đang thực hiện các giải pháp như xây dựng trang thông tin điện tử và xây dựng sàn giao dịch việc làm. Ngoài ra, Bộ cũng đang kết nối doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài để tận dụng tối đa tiềm năng của lực lượng lao động xuất khẩu.

Để tận dụng hiệu quả của lực lượng lao động xuất khẩu, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã đề xuất một số giải pháp. Ví dụ, khi lao động trở về từ Nhật Bản, họ có thể làm việc tại các doanh nghiệp Nhật Bản để phát huy năng lực và kinh nghiệm của mình. Ngoài ra, cần tạo điều kiện cho nhóm đối tượng đi làm việc ở nước ngoài được vay vốn để tiếp tục sản xuất và kinh doanh sau khi trở về nước. Điều này cũng thu hút lực lượng lao động có kỹ năng sau khi trở về.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng cho biết hiện nay Bộ giải quyết việc làm cho khoảng 1,6-1,7 triệu lao động trong nước mỗi năm. "Mỗi năm đưa được 130.000-140.000 lao động đi nước ngoài làm việc tương ứng với khoảng 10% lực lượng lao động. Quy mô 500.000-650.000 người thường xuyên lao động và làm việc ở nước ngoài như hiện tại là vừa phải", Bộ trưởng nói.

Theo Bộ trưởng, các biện pháp điều tiết thị trường lao động căn cứ vào cung-cầu. Nếu nhu cầu lao động trong nước tăng, Bộ sẽ điều chỉnh giảm tỷ lệ lao động đi nước ngoài. Ngược lại, khi nhu cầu trong nước giảm, lực lượng lao động đi nước ngoài sẽ được tăng cường để đảm bảo quy mô phù hợp.

"Việc tổ chức cho lao động đi nước ngoài làm việc sẽ được giữ ở tỷ lệ phù hợp, không ảnh hưởng đến quy mô trong nước", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Lực lượng lao động làm việc tại nước ngoài đem lại bao nhiêu USD cho Việt Nam mỗi năm?,Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã thực hiện những giải pháp gì để phát huy hiệu quả của lực lượng lao động ở nước ngoài?