Lương công nhân tại nhà máy Tesla ở Mỹ tăng sau đợt điều chỉnh lương mới

Công nhân tại nhà máy Tesla ở Mỹ kiếm được bao nhiêu tiền một giờ sau khi được tăng lương vào tháng trước?
Nhà máy Tesla đã tăng lương cho công nhân sau đợt điều chỉnh lương mới vào tháng trước. Công nhân có thể kiếm từ 22 USD đến 39 USD một giờ làm việc.

Lương công nhân tại nhà máy Tesla ở Mỹ tăng sau đợt điều chỉnh lương mới

Nhà máy Tesla đã tăng lương cho công nhân của mình trên khắp nước Mỹ vào tháng trước. Theo tài liệu nội bộ mà Business Insider đã xem được, công nhân tại nhà máy Tesla có thể kiếm được từ 22 USD (khoảng 537.000 VND) đến 39 USD (khoảng 952.000 VND) một giờ làm việc.

Mức lương theo khu vực

Mức lương được chia theo khu vực dựa trên chi phí sinh hoạt tại từng nơi. Cụ thể, nhân viên tại các nhà máy Tesla ở Austin, Texas và Sparks nhận mức lương thấp nhất, trong khi các nhà máy tại Fremont và Palo Alto được trả lương cao nhất.

Cấp độ công nhân

Công nhân tại nhà máy Tesla được xếp vào 7 cấp độ khác nhau. Ví dụ, công nhân cấp 1 tại nhà máy Fremont có thể nhận được 25,25 USD (khoảng 616.000 VND) một giờ theo chế độ lương mới, trong khi công nhân cấp 7 có thể nhận được 35,5 USD (khoảng 867.000 VND) một giờ. Công nhân cấp 1 tại những khu vực được trả lương thấp nhất có thể nhận mức lương 22 USD (khoảng 537.000 VND) một giờ.

So sánh với ngành ô tô

Theo Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ, năm ngoái một công nhân ngành ô tô trung bình kiếm được khoảng 28 USD (khoảng 683.000 VND) một giờ.

Thưởng và lợi ích

Công nhân tại nhà máy Tesla có thể được đánh giá cấp độ sáu tháng một lần dựa trên hiệu suất làm việc cũng như kết quả chung của Tesla. Nhân viên đủ điều kiện có thể nhận tiền thưởng sáu tháng một lần sau mỗi đợt đánh giá hiệu suất làm việc từ tháng 1 đến tháng 6 và từ tháng 7 đến tháng 12. Hệ thống thưởng của Tesla được đặt tên là "ví điện tử" và tiền thưởng được xác định bởi hiệu suất của nhân viên cũng như kết quả của Tesla.

Theo tài liệu nội bộ của Tesla về lương thưởng, công nhân có thể nhận phần thưởng ví điện tử và quy đổi thành 20 giờ nghỉ có trả lương, tiền mặt hoặc cổ phiếu.

Tổng kết

Việc tăng lương của Tesla cho công nhân nhà máy là một tin vui đáng mừng và cho thấy sự quan tâm và đánh giá cao đối với nguồn nhân lực quan trọng của công ty. Điều này cũng phản ánh xu hướng tăng lương trong ngành công nghiệp ô tô nói chung và sự cạnh tranh khốc liệt giữa các nhà sản xuất ô tô và nhu cầu tăng lương của công nhân.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng mức lương tại nhà máy Tesla có thể thay đổi theo thời gian và theo các yếu tố kinh tế khác nhau. Việc tăng lương mới chỉ là một phần trong quá trình điều chỉnh và cải thiện điều kiện làm việc của công nhân.

Trên hết, việc tăng lương của Tesla cho công nhân nhà máy là một tin vui đáng mừng và cho thấy sự quan tâm và đánh giá cao đối với nguồn nhân lực quan trọng của công ty.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Công nhân nhà máy Tesla ở Mỹ kiếm được bao nhiêu tiền một giờ sau khi được tăng lương?,Lương của công nhân nhà máy Tesla được chia theo tiêu chí gì?