Lương hưu năm 2023: Đóng đủ 28 năm BHXH, mức lương hưu mỗi tháng sẽ như thế nào?

Luật Bảo hiểm xã hội quy định, người lao động đủ tuổi và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên sẽ được hưởng lương hưu. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ về mức lương hưu mỗi tháng nếu đóng đủ 28 năm BHXH vào năm 2023.

Lương hưu là một chế độ quan trọng giúp đảm bảo cuộc sống ổn định cho người lao động khi nghỉ hưu.

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, người lao động đủ tuổi và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên sẽ được hưởng lương hưu. Vậy nếu bạn đóng đủ 28 năm BHXH và nghỉ hưu vào năm 2023, mức lương hưu mỗi tháng sẽ là bao nhiêu?

Mức lương hưu hàng tháng được tính theo quy định tại Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Từ ngày 1/1/2018, mức lương hưu hàng tháng của người lao động đủ điều kiện được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) và tương ứng với số năm đóng BHXH như sau:

  • Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm.
  • Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó, mỗi năm đóng BHXH, người lao động được tính thêm 2% vào tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng. Mức tối đa của tỷ lệ hưởng lương hưu là 75% tiền lương tháng đóng BHXH.

Vậy nếu bạn là lao động nữ và đóng đủ 28 năm BHXH, tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng của bạn sẽ là 71% tiền lương tháng đóng BHXH. Đối với lao động nam, từ năm 2022, tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 20 năm đóng BHXH. Sau đó, mỗi năm đóng BHXH, tỷ lệ hưởng lương hưu tăng thêm 2%. Vậy nếu bạn là lao động nam và đóng đủ 28 năm BHXH, tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng của bạn sẽ là 61% tiền lương tháng đóng BHXH.

Để nghỉ hưu và nhận lương hưu, người lao động cần hoàn thành hồ sơ theo quy trình quy định. Trường hợp bạn đang tham gia BHXH bắt buộc tại đơn vị, hồ sơ bao gồm Sổ BHXH, quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí, và biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động hoặc giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

Đối với trường hợp tham gia BHXH tự nguyện, hồ sơ bao gồm Sổ BHXH, đơn đề nghị, biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động, và giấy ủy quyền (đối với trường hợp đang chấp hành hình phạt tù). Ngoài ra, còn có thêm các giấy tờ liên quan tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể.

Trên đây là thông tin về mức lương hưu mỗi tháng nếu bạn đóng đủ 28 năm BHXH và nghỉ hưu vào năm 2023. Hy vọng bài viết đã giúp bạn hiểu rõ hơn về quy định này.

[question] Theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội, mức lương hưu hàng tháng của người lao động được tính dựa trên những yếu tố nào?,Tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng của người lao động là bao nhiêu nếu đóng đủ 28 năm BHXH?