'Lương lãnh đạo cao trong khi doanh nghiệp Nhà nước thua lỗ'

'Lương lãnh đạo cao trong khi doanh nghiệp Nhà nước thua lỗ'

Bộ trưởng LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung nêu thực trạng doanh nghiệp Nhà nước thua lỗ, công nhân thu nhập thấp nhưng lương người quản lý vẫn rất cao.

Cải cách tiền lương là hoạt động quan trọng để đầu tư cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

Điều này được Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung nhấn mạnh tại buổi thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và 2024.

Cải cách tiền lương chưa được thực hiện đúng mức

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết rằng, mặc dù đã có Nghị quyết 27 về cải cách tiền lương từ năm 2018, nhưng việc thực hiện chưa đạt được như mong đợi. Thực tế, mỗi năm Nhà nước chỉ điều chỉnh lương ở mức bù vào trượt giá, chưa thực hiện cải cách tiền lương.

Lương lãnh đạo cao trong khi công nhân thu nhập thấp

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã chỉ ra một tình trạng nghịch lý trong nhiều doanh nghiệp Nhà nước, đó là công nhân có thu nhập thấp trong khi lương người quản lý vẫn rất cao. Ông nhấn mạnh rằng cần cải cách hệ thống lương thưởng của doanh nghiệp Nhà nước để không can thiệp vào thang bảng lương và để doanh nghiệp có quyền tự chủ xây dựng hệ thống lương thưởng của mình.

Cải cách tiền lương là cần thiết

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết: "Cả nước bỏ hệ thống thang bảng lương hiện hành. 'Bàn tay của Nhà nước' chỉ can thiệp ở việc ban hành mức lương tối thiểu". Ông cũng nhấn mạnh rằng cần thực hiện cải cách tiền lương để đảm bảo cuộc sống của người lao động và gia đình họ.

Cải cách tiền lương và tăng lương kiềm chế lạm phát

Đại biểu Vũ Thị Lưu Mai từ đoàn Hà Nội cho biết rằng tăng lương theo Nghị quyết 27 của Bộ Chính trị là một điểm nhấn trong năm 2024. Tuy nhiên, việc tăng lương cần được kết hợp với kiểm soát lạm phát. Bà Mai nhấn mạnh rằng nếu không kiềm chế lạm phát, ý nghĩa của việc tăng lương sẽ không được bảo đảm.

Tăng lương thực chất và tinh giản biên chế

Bà Mai cũng đề xuất cần tăng lương thực chất, không chỉ là cào bằng. Trong tình hình ngân sách Nhà nước còn hạn chế, việc tăng lương là một nỗ lực lớn. Bà cũng nhấn mạnh rằng cần lưu ý tính toán để đảm bảo người đang có thu nhập từ phụ cấp không bị ảnh hưởng khi không còn phụ cấp. Đồng thời, cần tinh giản biên chế để đảm bảo hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước.

Cải cách tiền lương và tăng lương là những biện pháp quan trọng để cải thiện tình hình kinh tế - xã hội.

Việc này cần được thực hiện một cách cẩn thận và có tính toàn diện để đảm bảo lợi ích của người lao động và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

[question] Tại sao việc cải cách tiền lương là cần thiết để đầu tư cho phát triển?,Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề xuất những biện pháp gì để cải cách tiền lương?