Lương tối thiểu vùng năm 2024: Giữ nguyên hay tăng?

Hội đồng tiền lương quốc gia sẽ quyết định mức tăng lương tối thiểu năm 2024 cho người lao động. Liệu lương tối thiểu vùng sẽ được tăng hay giữ nguyên để giảm khó khăn cho doanh nghiệp?

Lương tối thiểu vùng năm 2024: Giữ nguyên hay tăng?

Ngày 9/8, Hội đồng tiền lương quốc gia sẽ tiến hành phiên họp đầu tiên để quyết định mức tăng lương tối thiểu năm 2024 cho người lao động ở khu vực doanh nghiệp. Trong bối cảnh người lao động và doanh nghiệp đang gặp khó khăn do thu nhập giảm và thiếu đơn hàng, câu hỏi đặt ra là liệu lương tối thiểu vùng năm 2024 sẽ được tăng hay giữ nguyên?

Ưu tiên số 1: Giữ việc làm cho người lao động

Trong thời điểm hiện tại, việc giữ được việc làm cho người lao động là ưu tiên hàng đầu. Nhận thức rõ điều này, đại diện công đoàn các cấp đã khuyến khích người lao động chung tay chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp. Công đoàn ủng hộ việc điều chỉnh tăng lương tối thiểu vào ngày 1/1/2024 và đề xuất xem xét mức tăng lương dựa trên mức độ tăng giá và đời sống của người lao động.

Khó khăn của doanh nghiệp

Theo Hiệp hội Dệt may, doanh nghiệp đã thành công nếu giảm thu nhập thực tế của người lao động dưới 2 triệu đồng trong năm nay. Dự đoán cho thấy, từ giờ đến cuối năm, doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn hơn do thiếu đơn hàng mới. Để giảm gánh nặng cho doanh nghiệp trong thời điểm này, các Hiệp hội ngành hàng đề nghị lùi thời gian tăng lương tối thiểu.

Ông Nguyễn Xuân Dương, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam, cho biết: "Tôi đề nghị người lao động chung tay với doanh nghiệp và chung tay lúc này là giảm lương giảm thu nhập và nhà nước miễn các loại thuế".

Quyết định tăng lương tối thiểu

Việc tăng hay giữ nguyên mức lương tối thiểu vùng năm 2024 sẽ phụ thuộc vào kết quả các cuộc họp của Hội đồng tiền lương quốc gia. Nhiều ý kiến cho rằng nên giữ nguyên mức lương như hiện tại để giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp, đặc biệt là trong những ngành sử dụng lao động nhiều.

Hội đồng tiền lương quốc gia sẽ tiến hành họp từ ngày 9/8 và sẽ kéo dài tối đa 3 phiên. Ngày 1/10 sẽ là hạn cuối để quyết định về việc tăng hay giữ nguyên mức lương tối thiểu và trình Chính phủ quyết định.

Tóm lại, việc quyết định về mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2024 đang là vấn đề được quan tâm. Trong bối cảnh khó khăn của người lao động và doanh nghiệp, việc giữ việc làm và giảm bớt gánh nặng cho doanh nghiệp là ưu tiên hàng đầu. Chờ đợi kết quả từ Hội đồng tiền lương quốc gia, hy vọng quyết định sẽ đem lại lợi ích cho cả người lao động và doanh nghiệp.

[question] Công đoàn ủng hộ việc tăng lương tối thiểu vào ngày nào?,Khi nào Hội đồng tiền lương quốc gia sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc tăng lương tối thiểu?