Lý do 2 liên danh không trúng thầu 35.000 tỷ đồng tại dự án sân bay Long Thành

ACV đã thông báo lý do 2 liên danh CHEC-BCEG-Vietnam Contractors và Hoa Lư không trúng gói thầu 35.000 tỷ đồng tại dự án sân bay Long Thành.

Lý do 2 liên danh trượt gói thầu 35.000 tỷ đồng tại dự án sân bay Long Thành

Trong quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 5.10 xây dựng nhà ga hành khách Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã công bố lý do 2 liên danh nhà thầu CHEC-BCEG-Vietnam Contractors và Hoa Lư không trúng gói thầu trị giá tới 35.000 tỷ đồng này.

Lý do 2 liên danh không trúng thầu

Liên danh nhà thầu CHEC-BCEG-Vietnam Contractors đã không đáp ứng yêu cầu về nhân sự chủ chốt trong hồ sơ dự thầu. Mặc dù nhà thầu đã đề xuất thay thế nhiều nhân sự chủ chốt và cung cấp các tài liệu chứng minh, nhưng sau khi xem xét, ACV vẫn phát hiện có 18 nhân sự không đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật.

Đối với liên danh Hoa Lư, lý do không trúng thầu là do không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của hệ thống xử lý hành lý (BHS). Hồ sơ đề xuất kỹ thuật của nhà thầu không tuân thủ chỉ dẫn kỹ thuật và có sai khác với giải pháp thiết kế của hồ sơ mời thầu. Điều này ảnh hưởng đến chức năng và dự phòng công suất của hệ thống BHS.

Quá trình chấm thầu

ACV đã thực hiện đánh giá hồ sơ đề xuất của các nhà thầu căn cứ vào các tiêu chí, yêu cầu và tiêu chuẩn đánh giá được quy định trong hồ sơ mời thầu. Trên cơ sở hồ sơ dự thầu đã nộp, bên mời thầu và Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu đã thực hiện đánh giá đảm bảo tính khách quan, công bằng và minh bạch.

Chỉ có liên danh 10 nhà thầu VIETUR trúng gói thầu

Trong số các nhà thầu tham gia, chỉ có liên danh 10 nhà thầu VIETUR trúng gói thầu dự án thành phần 3 sân bay Long Thành. Tổng kinh phí của gói thầu này là 27.813.939.171.360 đồng và 338.849.804 USD, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và các phí liên quan khác.

Liên danh 10 nhà thầu VIETUR bao gồm: Tập đoàn Công nghiệp và Thương mại Xây dựng IC Ictas, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Ricons, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Newtecons, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng SOL E&C, Công ty cổ phần kết cấu ATAD, Tổng công ty xây dựng số 1- CTCP, Công ty cổ phần HAWEE cơ điện, Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam, Công ty cổ phần xây dựng Phục Hưng Holdings và Tổng công ty xây dựng Hà Nội - CTCP.

Đây là kết quả sau quá trình đánh giá và lựa chọn nhà thầu để đảm bảo chất lượng và tiến độ của dự án sân bay Long Thành.

[question] Tại sao liên danh CHEC-BCEG-Vietnam Contractors không được chọn trong gói thầu xây dựng nhà ga hành khách tại sân bay Long Thành?,Liên danh nào đã trúng gói thầu xây dựng nhà ga hành khách tại dự án sân bay Long Thành?