Lý do Ninh Thuận hủy thông báo thu hồi đất cho dự án điện hạt nhân

Lý do Ninh Thuận hủy thông báo thu hồi đất cho dự án điện hạt nhân

UBND tỉnh Ninh Thuận đã quyết định hủy thông báo thu hồi đất cho dự án điện hạt nhân để giải quyết những khó khăn cho người dân trong vùng quy hoạch.

Lý do Ninh Thuận hủy thông báo thu hồi đất cho dự án điện hạt nhân

UBND tỉnh Ninh Thuận đã đưa ra quyết định hủy thông báo thu hồi đất cho dự án điện hạt nhân tại địa phương. Quyết định này được đưa ra nhằm giải quyết những khó khăn đang đối mặt với người dân trong vùng quy hoạch dự án.

Khó khăn cho người dân trong vùng quy hoạch

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Ninh Thuận, từ khi có thông báo thu hồi đất từ UBND tỉnh, người dân trong vùng dự án đã gặp nhiều khó khăn về đời sống, kinh tế và xã hội. Họ bị hạn chế quyền sử dụng đất, không được sửa chữa, mở rộng hoặc xây dựng nhà ở mới.

Ngoài ra, khu vực quy hoạch dự án cũng không được nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng và cải thiện điều kiện sống, sản xuất. Điều này đã gây khó khăn cho việc thu hút đầu tư vào tỉnh Ninh Thuận nói chung và đặc biệt là vào hai khu vực quy hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân.

Khó khăn của khu vực quy hoạch

Khu vực quy hoạch thực hiện dự án nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận đang đối mặt với nhiều khó khăn về kinh tế - xã hội. Tỷ lệ hộ nghèo ở đây vẫn còn cao, điều kiện thời tiết khắc nghiệt và môi trường khá khó khăn. Tất cả những yếu tố này đã góp phần làm cho đời sống của người dân ở đây trở nên khó khăn hơn, cả về mặt kinh tế lẫn tinh thần.

Quyết định của Quốc hội và Chính phủ

Vào ngày 22/11/2016, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 31 về việc dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân tại Ninh Thuận. Điều này đã tạo ra sự bất ổn và không chắc chắn cho dự án này.

Ngày 1/7/2021, Tổng cục Quản lý đất đai cũng đã có văn bản số 1380 hướng dẫn việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất tại hai dự án xây dựng Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2. Văn bản này đã đề cập đến việc hủy bỏ thông báo thu hồi đất để tránh ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Quyết định hủy thông báo thu hồi đất

Để thực hiện Nghị quyết số 31 của Quốc hội và giải quyết những khó khăn đã được nêu trên, UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Thông báo số 74 ngày 13/7/2023. Thông báo này quy định việc hủy thông báo 86 và 87 thu hồi đất đã được ban hành trước đó liên quan đến khu vực quy hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2. Quyết định này được đưa ra nhằm thực hiện chủ trương của Quốc hội và Chính phủ về đầu tư dự án điện hạt nhân tại Ninh Thuận.

Tổng kết

Việc hủy thông báo thu hồi đất cho dự án điện hạt nhân tại Ninh Thuận là một quyết định quan trọng nhằm giải quyết những khó khăn đang đối mặt với người dân trong vùng quy hoạch. Quyết định này cũng phù hợp với chủ trương của Quốc hội và Chính phủ về đầu tư dự án điện hạt nhân tại địa phương.

[question] Tại sao Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Thuận đã hủy thông báo thu hồi đất cho việc xây dựng Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2?,Tại sao khu vực quy hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận gặp khó khăn trong việc thu hút đầu tư và phát triển kinh tế-xã hội?