Lý do Sở GTVT TP HCM đề xuất thí điểm dạy lái ô tô trực tuyến

Sở GTVT TP HCM đề xuất thí điểm dạy lái ô tô trực tuyến để giảm bất cập và mâu thuẫn trong hình thức dạy lý thuyết lái ô tô hiện tại.

Sở Giao thông vận tải TP HCM (Sở GTVT) vừa đề xuất UBND TP HCM có văn bản kiến nghị Bộ Giao thông vận tải chấp thuận thí điểm dạy lái ô tô trực tuyến.

Đề xuất này được đưa ra do hiện tại hình thức dạy lý thuyết lái ô tô tồn tại một số điểm bất cập và mâu thuẫn giữa Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014 và Luật Giao thông đường bộ 2008.

Theo Sở GTVT TP HCM, một trong những bất cập là việc các cơ sở đào tạo lái xe xây dựng chương trình dạy lái ô tô theo hình thức học từ xa hoặc tự học có hướng dẫn.

Tuy nhiên, điều này mâu thuẫn với quy định dạy tập trung tại cơ sở dạy lái xe theo quy định của Luật Giao thông đường bộ.

Để giải quyết vấn đề này, Công ty TNHH ô tô Hiệp Phát đã đề xuất triển khai Đề án thí điểm "đào tạo tập trung trên nền tảng số và hệ thống quản trị cơ sở đào tạo nghề lái xe ô tô hạng B (B1, B2), C".

Theo đề án này, học viên sẽ có thể tự học có hướng dẫn và giám sát thông qua hệ thống phần mềm và công nghệ số.

Học viên cũng sẽ được thực hành lái ô tô tại một trung tâm sát hạch ở TP HCM.

Với hình thức dạy lái ô tô trực tuyến, học viên có thể sử dụng máy tính, điện thoại và truy cập vào trang web để tự học và trao đổi kiến thức với người dạy và người học khác mọi lúc.

Điều này giúp học viên tiết kiệm chi phí học tập và thời gian học, cũng như linh hoạt sắp xếp lịch học.

Sở GTVT TP HCM đã đánh giá đề án của Công ty TNHH ô tô Hiệp Phát có cơ sở pháp lý để thực hiện và khả thi dựa trên chiến lược phát triển Chính phủ điện tử, chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành giao thông vận tải, tập trung đối với lĩnh vực đường bộ.

Việc chuyển đổi sang hình thức dạy lái ô tô trực tuyến được coi là cần thiết để tạo điều kiện cho người dân có thể bố trí thời gian học linh hoạt và phù hợp với xu hướng và lộ trình của thế giới.

Đồng thời, việc này cũng giúp nâng cao chất lượng trong công tác đào tạo, sát hạch và quản lý giấy phép lái xe, góp phần giảm tai nạn giao thông và đảm bảo an toàn giao thông.

Sở GTVT TP HCM đã đề xuất UBND TP HCM có văn bản kiến nghị Bộ Giao thông vận tải chấp thuận cho Công ty TNHH ô tô Hiệp Phát triển khai thí điểm đề án tại TP HCM.

Thời gian thí điểm dự kiến là 2 năm, từ ngày chấp thuận hoặc đến khi Luật Giao thông đường bộ được thay thế.

Đồng thời, cần xem xét giải quyết với các đề án đề xuất thí điểm tương tự của các cơ sở đào tạo lái xe khác trên địa bàn TP, nhằm tránh tình trạng độc quyền.

[question] Đề án thí điểm dạy lái ô tô trực tuyến có những lợi ích gì?,Tại sao Sở GTVT TP HCM đề xuất UBND TP HCM xem xét giải quyết đề án tương tự của các cơ sở đào tạo lái xe khác trên địa bàn?