Lý giải vì sao vẫn có quảng cáo trên YouTube Premium

Lý giải vì sao vẫn có quảng cáo trên YouTube Premium

YouTube Premium không quảng cáo?

YouTube Premium không quảng cáo? Lý do tại sao vẫn có người dùng nhìn thấy quảng cáo trên dịch vụ trả phí này được giải thích bởi YouTube.

YouTube Premium là dịch vụ trả phí của YouTube nhằm mang đến trải nghiệm xem video không bị gián đoạn bởi quảng cáo.

YouTube Premium là dịch vụ trả phí của YouTube nhằm mang đến trải nghiệm xem video không bị gián đoạn bởi quảng cáo. Tuy nhiên, một số người dùng đã phản ánh rằng họ vẫn nhìn thấy quảng cáo trên YouTube Premium. Vậy tại sao điều này lại xảy ra? Dưới đây là giải thích từ YouTube.

1. Những thẻ thông tin và chú thích

YouTube cho biết, một số thẻ thông tin và chú thích có thể xuất hiện trong video trên YouTube Premium. Đây không phải là quảng cáo, mà là các thông tin do người sáng tạo thêm vào hoặc bật lên trong video. Các thông tin này có thể liên quan đến giá sản phẩm, tính năng, hoặc các liên kết quảng cáo. Tuy nhiên, chúng không làm gián đoạn trải nghiệm xem video của người dùng.

2. Quảng cáo nhúng trong podcast

Các thành viên YouTube Music Premium và YouTube Premium có thể nhìn thấy quảng cáo hoặc hình ảnh thương hiệu do nhà sáng tạo nội dung nhúng trong các podcast. Điều này có thể xảy ra khi nhà sáng tạo bật hoặc thêm đường liên kết nhằm mục đích quảng cáo sản phẩm hoặc các tính năng khác. Tuy nhiên, những quảng cáo này không xuất hiện trong video và không làm gián đoạn trải nghiệm xem video của người dùng.

3. Lỗi kỹ thuật

Trong một số trường hợp, nếu bạn vẫn nhìn thấy quảng cáo thật sự trên YouTube Premium mà không phải là thẻ thông tin hay chú thích, có thể đó là do một lỗi kỹ thuật. Trong trường hợp này, bạn có thể thử đăng xuất và đăng nhập lại vào tài khoản của mình hoặc chờ một thời gian ngắn để xem liệu quảng cáo có biến mất hay không.

Dù vậy, YouTube Premium vẫn là một dịch vụ trả phí giúp người dùng tránh được hầu hết quảng cáo trên nền tảng này. Việc xuất hiện một số thông tin liên quan đến sản phẩm hoặc các liên kết quảng cáo không làm gián đoạn trải nghiệm xem video của người dùng. Đối với những trường hợp nhìn thấy quảng cáo thật sự, đây có thể chỉ là một lỗi kỹ thuật và có thể được khắc phục bằng cách đăng xuất và đăng nhập lại vào tài khoản hoặc chờ một thời gian ngắn.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Tại sao YouTube Premium vẫn có thể hiển thị một số quảng cáo?,Làm thế nào để khắc phục vấn đề nếu người dùng vẫn thấy quảng cáo trên YouTube Premium?