Ma trận quản lý trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ - Phần 1: Ai là người sử dụng tiền?

Bài viết này tìm hiểu về việc quản lý và sử dụng tiền từ các trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và vai trò của Công ty CP Chứng khoán Tân Việt (TVSI) trong quá trình này.

Phần 1: Ai là người sử dụng tiền?

Trong hàng ngàn trái chủ trái phiếu của các doanh nghiệp như Tân Thành Long An, Vạn Trường Phát, Quang Thuận, Bông Sen... đang gặp khó khăn hiện nay, Công ty CP Chứng khoán Tân Việt (TVSI) không chỉ đóng vai trò tư vấn, đại lý phát hành, đại diện người sở hữu trái phiếu, mà còn là tổ chức mua sơ cấp rồi bán lại cho nhà đầu tư thứ cấp.

Đầu tư sơ cấp từ trái phiếu Vạn Trường Phát, Tân Thành Long An...Theo Báo Đầu tư, năm 2021, Công ty cổ phần Đầu tư Tân Thành Long An (Tân Thành Long An) đã thế chấp quyền sử dụng một khu đất hơn 177 ha thuộc Dự án Khu đô thị Việt Phát tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) để làm tài sản đảm bảo cho Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Vạn Trường Phát (Vạn Trường Phát) phát hành 5 đợt trái phiếu riêng lẻ có tổng trị giá 10.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, khi đến kỳ hạn trả lãi từ tháng 10/2022 đến nay, Vạn Trường Phát không chỉ không trả lãi mà còn không có bất kỳ phản hồi nào. Trụ sở của Vạn Trường Phát đã trống không từ cuối năm 2022.

Với lô trái phiếu trị giá 10.000 tỷ đồng của Vạn Trường Phát, TVSI không chỉ là đơn vị tư vấn mà còn là đại lý đăng ký, lưu ký, đại lý thanh toán, đại diện người sở hữu trái phiếu và cũng là nhà đầu tư sơ cấp.

Tương tự, Công ty CP Bông Sen (Bông Sen) đã phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 4.800 tỷ đồng vào tháng 10/2021. Tuy nhiên, từ tháng 9/2022 đến nay, TVSI đã gửi thông báo thanh toán lãi kỳ 4 cho Bông Sen, nhưng trái chủ vẫn chưa nhận được tiền lãi.

Ngoài ra, TVSI cũng mua lại trái phiếu từ các nhà đầu tư sơ cấp/thứ cấp và bán lại cho nhà đầu tư thứ cấp thông qua SCB.

Tiền của khổ chủ, ai "xài"?

Trả lời trái chủ về việc sử dụng tiền từ trái phiếu Vạn Trường Phát và Tân Thành Long An, TVSI cho rằng tiền từ nhà đầu tư sơ cấp đã được chuyển cho tổ chức phát hành và được sử dụng cho mục đích phát hành trái phiếu.

Đối với hoạt động mua bán trái phiếu, TVSI cho rằng thuộc phạm vi nghiệp vụ tự doanh chứng khoán quy định tại Luật Chứng khoán năm 2019. TVSI cũng đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho hoạt động tự doanh chứng khoán.

Tuy nhiên, theo trái chủ và luật sư H. Nguyễn, TVSI không thực hiện việc mua lại trái phiếu dù có điều khoản trong hợp đồng. TVSI cho biết không thể thực hiện mua lại trái phiếu do tài khoản tại SCB bị đóng băng và doanh nghiệp không có khả năng mua lại trái phiếu trong thời điểm hiện tại.

Tổng tài sản của TVSI cũng giảm 35% từ năm 2021 đến năm 2022 và doanh nghiệp này hiện đang bị đình chỉ hoạt động mua chứng khoán trên thị trường chứng khoán niêm yết và thị trường đăng ký giao dịch.

Tiếp tục theo dõi phần 2 để tìm hiểu thêm về tình hình quản lý trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và vai trò của TVSI trong quá trình này.

VNIndex 1,197.44 6.72 0.56%
HNX 237.24 0.71 0.3%
UPCOM 88.7 0.01 0.01%
[question] TVSI đóng vai trò gì trong lô trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ?,TVSI đang nắm giữ trái phiếu của các doanh nghiệp nào?