Mẫu hình giá tam giác cân (symmetrical triangle)

Mẫu hình giá tam giác cân là mẫu hình gồm ít nhất hai đáy cao hơn (Higher Low) và hai đỉnh thấp hơn (Lower High). Các điểm này nối lại tạo thành hai đường nở rộng lúc đầu và hội tụ lúc sau.
  • Khối lượng: Khi mẫu hình dần dần hình thành về phía đầu co thắt, khôi lượng giao dịch sẽ giảm dần. Nó giống như sự bình yên trước một cơn bão bùng nổ.
  • Thời gian: Mẫu hình có thể kéo dài trong một vài tuần hoặc nhiều tháng. Nếu được hình thành dưới 3 tuần, nó thường được coi là mẫu hình lá cờ hơn. Thông thường, thời gian sẽ ở khoảng 3 tháng.
  • Khung thời gian phá vỡ: Điểm phá vỡ lý tưởng nên diễn ra trong khoảng ½ đến ¾ bề ngang của mẫu hình (được tính từ ngọn tam giác đến điểm bắt đầu của đường xu hướng bên dưới) Nếu điểm phá vỡ diễn ra ở trước điểm ½ thì còn quá sớm, còn nếu ở quá gần ngọn tam giác thì lần phá vỡ có thể không đáng kể.
LƯU Ý:
  • Mẫu hình tam giác đối xứng thường là dấu hiệu một sự tiếp diễn xu hướng hiện tại, nhưng đôi khi nó cũng dạo ra những lần đảo chiều xu hướng. Và dù cho là dạng mẫu hình tiếp diễn hay đảo chiều, hướng chuyển động tiếp theo chỉ được xác nhận khi có sự phá vỡ diễn ra.
  • Edwards và Magee (1948) cho rằng khoảng 75% mẫu hình tam giác cân là mẫu hình tiếp diễn, còn lại là đảo chiều.
Kính gởi ngài thị trường: 😎 Chúng tôi cần một phiên Bullish Breakout qua mốc 1,660 để đưa VN30 tiếp diễn sang mô hình Upward Channel hoặc tối thiểu là mô hình Sideway Channel.

Tác giả: Leo Hilbert

Nguồn: Cộng đồng đầu tư Infina (Offcial Group)

Tham gia cộng đồng đầu tư Infina để cùng học hỏi và trao đổi thêm nhiều kiến thức