Microsoft khắc phục hơn 70 lỗ hổng bảo mật trong bản cập nhật Patch Tuesday

Microsoft vá hơn 70 lỗ hổng trong bản cập nhật Patch Tuesday
Microsoft khắc phục hơn 70 lỗ hổng bảo mật trong bản cập nhật Patch Tuesday

Microsoft tung ra bản vá Patch Tuesday để khắc phục hơn 70 lỗ hổng bảo mật trong hệ sinh thái Windows, bao gồm các lỗ hổng nguy hiểm có thể bị tin tặc khai thác.

Microsoft đã phát hành bản vá bảo mật như một phần của chương trình Patch Tuesday nhằm khắc phục một số lỗ hổng có trong hệ sinh thái Windows của hãng. Theo báo cáo từ Security Week, bản vá lỗi Patch Tuesday này đã giúp Microsoft khắc phục tổng cộng 72 lỗ hổng trong các sản phẩm khác nhau của hệ sinh thái Windows.

Bản vá Patch Tuesday mới nhất của Microsoft đã giúp khắc phục hàng chục lỗ hổng trên Windows. Trong số 72 lỗ hổng được khắc phục, Microsoft đã xác định ba lỗ hổng có mức độ nguy hiểm cao, có thể được tin tặc sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công lừa đảo và giả mạo nhằm vượt qua các công cụ bảo mật của Windows.

Một trong những lỗ hổng được đề cập là CVE-2021-43890, đã tồn tại từ năm 2021. Microsoft cho biết lỗ hổng này đang bị tin tặc khai thác bằng cách sử dụng phần mềm độc hại như Emotet, Trickbot và Bazaloader. Công ty cũng đã ghi nhận sự gia tăng hoạt động của những kẻ tấn công sử dụng các phương pháp lừa đảo và kỹ thuật mạng xã hội để tấn công người dùng Windows.

Microsoft đã buộc phải tắt giao thức ms-appinstaller trong Windows theo mặc định để cải thiện tính bảo mật. Họ cũng cảnh báo quản trị viên Windows về hai lỗ hổng khác là CVE-2024-21412 và CVE-2024-21351, cho phép người dùng bỏ qua các tính năng bảo mật của Windows và có thể bị tin tặc sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công thực sự.

Bản vá Patch Tuesday mới nhất cũng bao gồm sửa lỗi cho lỗ hổng CVE-2024-21413, cho phép thực thi mã từ xa trong Microsoft Office. Đáng chú ý là lỗ hổng này được đánh giá với số điểm 9,8/10, cho thấy mức độ nguy hiểm cao.

Việc tung ra bản vá Patch Tuesday này cho thấy Microsoft đang nỗ lực để bảo vệ người dùng khỏi các lỗ hổng bảo mật tiềm ẩn trong hệ sinh thái Windows. Người dùng Windows nên cập nhật bản vá mới nhất để đảm bảo tính bảo mật của hệ thống và tránh rủi ro từ các cuộc tấn công mạng.

Nguồn: Báo Thanh Niên

[question] Microsoft đã khắc phục bao nhiêu lỗ hổng bảo mật trong bản cập nhật Patch Tuesday?,Lỗ hổng nào trong Microsoft Office có mức độ nguy hiểm cao?