Miền Tây Nghệ An: Địa điểm hấp dẫn cho đầu tư và phát triển

Miền Tây Nghệ An, với tiềm năng và lợi thế về nông nghiệp, lâm nghiệp, du lịch và kinh tế cửa khẩu, đang thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư. Cùng tìm hiểu về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của vùng miền Tây Nghệ An.

Miền Tây Nghệ An là một địa bàn chiến lược quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của tỉnh Nghệ An, khu vực Bắc Trung bộ và cả nước.

Với diện tích tự nhiên lên đến trên 13,728 triệu km2 và dân số khoảng 1,237 triệu người, miền Tây Nghệ An có vai trò quyết định đối với môi trường sinh thái của tỉnh. Vùng này cũng có tiềm năng và lợi thế phát triển về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy điện, khai khoáng, du lịch và kinh tế cửa khẩu.

Theo Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, tỉnh Nghệ An đã đặt mục tiêu phát triển vùng phía Tây Nghệ An trên cơ sở phát huy cao nhất các tiềm năng và lợi thế.

Đặc biệt, tỉnh tập trung vào phát triển kinh tế rừng, kinh tế dưới tán rừng, kinh tế cửa khẩu, tài nguyên lịch sử và văn hóa. Ngoài ra, Nghệ An cũng chú trọng phát triển sản xuất lâm sản ngoài gỗ, đặc biệt là các loại cây dược liệu.

Để thu hút đầu tư vào miền Tây Nghệ An, Bí thư tỉnh ủy Nghệ An, ông Thái Thanh Quý, đã đề nghị rà soát cơ chế chính sách.

Địa phương đang tập trung xây dựng bổ sung các cơ chế, chính sách và nguồn lực tài chính để tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi. Đồng thời, miền Tây Nghệ An cũng đang phát triển 3 hành lang kinh tế gắn với địa bàn này, bao gồm hành lang kinh tế đường Hồ Chí Minh, hành lang kinh tế Quốc lộ 7 và hành lang kinh tế Quốc lộ 48A.

Ngoài ra, miền Tây Nghệ An cũng tập trung vào phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến nông, lâm sản, vật liệu xây dựng và du lịch sinh thái.

Các loại hình du lịch sinh thái, mạo hiểm và cộng đồng cũng được đẩy mạnh. Đồng thời, miền Tây Nghệ An cũng tập trung vào phát triển lâm nghiệp, kinh tế rừng, kinh tế dưới tán rừng, dược liệu và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến.

Bí thư tỉnh ủy Nghệ An, ông Thái Thanh Quý, cho biết rằng miền Tây Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn về kinh tế, phát triển chậm, quy mô sản xuất nhỏ và tính liên kết thấp. Tuy nhiên, vùng này có tiềm năng thế mạnh chưa được phát huy hiệu quả, đồng thời tỷ lệ hộ nghèo còn ở mức cao.

Do đó, nhiệm vụ phát triển miền Tây Nghệ An vững mạnh toàn diện để đồng bào các dân tộc ở miền Tây thoát đói giảm nghèo là trọng tâm của Đảng bộ và chính quyền tỉnh Nghệ An.

Chuyên gia kinh tế Trần Đình Thiên cho biết rằng Nghệ An có thể học hỏi từ tỉnh Sơn La trong việc định vị lại các tài nguyên và lợi thế hiện có của miền Tây. Điều này giúp tỉnh lựa chọn hướng phát triển phù hợp và tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp đầu tư. Ông cũng nhấn mạnh rằng Nghệ An không chỉ giải quyết những vấn đề lịch sử mà còn chuẩn bị cho một tương lai mới. Vì vậy, giải pháp và cơ chế chính sách hỗ trợ phải khác biệt và phù hợp với Nghệ An.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, ông Lê Minh Hoan, cho rằng để khơi dậy tiềm năng và lợi thế của miền Tây Nghệ An, cần thay đổi tư duy. Ông nhấn mạnh rằng nếu tiếp tục tư duy cũ rằng miền núi là nghèo, đồng bào dân tộc thu nhập thấp, thì không thể thay đổi được. Do đó, cần có sự phối hợp và hành động từ Trung ương đến địa phương để khơi dậy tiềm năng từ tài nguyên bản địa và văn hóa cộng đồng các dân tộc miền Tây. Bộ trưởng Lê Minh Hoan cũng nhấn mạnh rằng để có không gian lớn hơn, cần mở tư duy và tư duy mở sẽ tạo ra không gian mở và giá trị tích hợp nhiều hơn.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Miền Tây Nghệ An có vai trò gì quan trọng đối với tỉnh Nghệ An và khu vực Bắc Trung bộ?,Bí thư tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý đề nghị điều gì để thu hút đầu tư vào miền Tây Nghệ An?