Minh Phú - Sự tăng trưởng doanh thu và sự suy giảm lợi nhuận

Thuỷ sản Minh Phú: Doanh thu quý IV tăng cao, lãi ‘mỏng như lá lúa’
Trong quý cuối năm 2023, Minh Phú - ông vua tôm của Việt Nam - đã ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu đáng kể, nhưng lợi nhuận lại giảm mạnh. Hãy cùng tìm hiểu nguyên nhân đằng sau sự biến động này.

Sự tăng trưởng đáng kể trong doanh thu và sự suy giảm mạnh trong lợi nhuận đã làm nổi bật báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023 của CTCP Tập đoàn Thuỷ sản Minh Phú (MCK: MPC).

Theo báo cáo, doanh thu thuần của công ty đã đạt 3.223 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại giảm tới gần 97%, chỉ còn 9 tỷ đồng.

Sự tăng trưởng đáng kể trong doanh thu của Minh Phú có thể được giải thích bằng việc tăng cường hoạt động kinh doanh và mở rộng thị trường.

Tuy nhiên, mức tăng trưởng này đã bị đẩy xuống bởi việc giá vốn tăng cao, khiến lợi nhuận gộp giảm gần 50% xuống còn 290 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, kết quả kinh doanh của Minh Phú cũng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác như chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.

Trong quý IV/2023, doanh thu tài chính của công ty giảm mạnh 82% xuống còn 27 tỷ đồng. Tuy nhiên, các chi phí tài chính và chi phí bán hàng đã được tiết giảm lần lượt xuống còn 68 tỷ đồng và 218,6 tỷ đồng. Trái lại, chi phí quản lý doanh nghiệp đã tăng mạnh gần gấp đôi lên 80 tỷ đồng.

Tổng cộng, sau thuế, lợi nhuận của Minh Phú chỉ còn hơn 9 tỷ đồng, giảm tới 96,5%, tương ứng với mức giảm 255,6 tỷ đồng.

Nếu nhìn vào kết quả lũy kế cả năm 2023, Minh Phú đã ghi nhận mức giảm 35% trong doanh thu thuần, chỉ còn 10.688,8 tỷ đồng, và lỗ sau thuế 195 tỷ đồng, trong khi năm trước công ty này còn ghi nhận lợi nhuận 838,7 tỷ đồng.

Trong khi đó, tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của Minh Phú đã giảm 443 tỷ đồng so với đầu năm, đạt 10.194,7 tỷ đồng. Trong số này, có 511 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, 13 tỷ đồng trái phiếu ngân hàng và 8,8 tỷ đồng chứng khoán kinh doanh, trong đó có 5,6 tỷ đồng dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh. Hàng tồn kho của công ty đạt 4.966,7 tỷ đồng, chiếm gần 49% tổng tài sản.

Kết thúc quý IV/2023, tổng nợ phải trả của Minh Phú là 4.737,5 tỷ đồng, trong đó có 3.887 tỷ đồng là vay nợ tài chính.

Sự tăng trưởng đáng kể trong doanh thu và sự suy giảm mạnh trong lợi nhuận của Minh Phú đã làm nổi bật sự biến động trong hoạt động kinh doanh của công ty.

Việc tăng cường hoạt động kinh doanh và mở rộng thị trường có thể là một giải pháp để tăng trưởng doanh thu trong tương lai. Tuy nhiên, công ty cũng cần xem xét kỹ lưỡng các yếu tố khác như giá vốn, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp để đảm bảo lợi nhuận bền vững và tăng trưởng trong thời gian tới.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Lãi gộp của Tập đoàn Thuỷ sản Minh Phú trong quý IV/2023 giảm bao nhiêu phần trăm so với cùng kỳ năm trước?,Doanh thu của Minh Phú trong năm 2023 giảm bao nhiêu phần trăm so với năm trước?