Mô hình trí tuệ nhân tạo dự đoán thời điểm qua đời: Khám phá sức mạnh của AI

Mô hình trí tuệ nhân tạo có thể dự đoán thời điểm con người qua đời
Mô hình trí tuệ nhân tạo dự đoán thời điểm qua đời: Khám phá sức mạnh của AI

Mô hình trí tuệ nhân tạo Life2vec

Mô hình trí tuệ nhân tạo Life2vec có khả năng dự đoán thời điểm qua đời của con người với độ chính xác 78%. Tuy nhiên, việc sử dụng công nghệ này gây tranh cãi về mặt đạo đức và đòi hỏi sự cẩn trọng.

Mô hình Life2vec và dữ liệu

Mô hình trí tuệ nhân tạo Life2vec đã thu hút sự chú ý của giới khoa học với khả năng dự đoán thời điểm qua đời của con người. Được phát triển bởi một nhóm các nhà khoa học ở Đan Mạch và Mỹ, mô hình này dựa trên khối lượng dữ liệu khổng lồ để dự đoán các khía cạnh khác nhau trong cuộc sống của mỗi người.

Dữ liệu cho mô hình Life2vec được cung cấp từ hồ sơ nhân khẩu học và sức khỏe của 6 triệu người ở Đan Mạch. Những thông tin như thời điểm ra đời, giáo dục, tiền lương, nhà ở và sức khỏe đã được sử dụng để đào tạo mô hình AI này. Kết quả là mô hình Life2vec có khả năng dự đoán những gì sẽ xảy ra trong tương lai của mỗi người.

Dự đoán thời điểm qua đời

Một khía cạnh độc đáo của Life2vec là khả năng dự đoán thời điểm qua đời của con người dựa trên phân tích dữ liệu. Một nghiên cứu đã được tiến hành trên một nhóm người trong độ tuổi từ 35 đến 65. Trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến năm 2020, một nửa trong số họ đã qua đời. Mô hình Life2vec đã dự đoán thời gian sống của họ với độ chính xác 78%.

Tuy nhiên, giáo sư Sune Lehmann Jørgensen, nhà khoa học dẫn đầu nhóm nghiên cứu tại Đại học Kỹ thuật Đan Mạch, đã chỉ ra rằng Life2vec được đào tạo độc quyền trên các dữ liệu từ Đan Mạch. Do đó, dự đoán của mô hình này có thể không chính xác đối với những người sống ở những nơi khác. Ông Jørgensen cũng nhấn mạnh rằng mô hình này không nên rơi vào tay các tập đoàn bảo hiểm, dù có thể họ đang sử dụng công nghệ tương tự đối với chúng ta.

Sự tranh cãi và đạo đức

Mặc dù Life2vec hiện không được cung cấp cho công chúng, những người sáng tạo ra mô hình này nghi ngờ rằng nó đã được phát triển và đang được các công ty công nghệ lớn sử dụng với lượng dữ liệu khổng lồ. Việc sử dụng mô hình AI này có thể giúp ước tính thời gian sống của một người với độ chính xác đáng kinh ngạc.

Nhóm phát triển Life2vec cho biết: "Mô hình của chúng tôi cho phép các nhà nghiên cứu khám phá các cơ chế tiềm năng tác động đến chất lượng sống, cũng như các vấn đề liên quan đến việc can thiệp cá nhân hóa". Tuy nhiên, việc sử dụng mô hình này vẫn gây tranh cãi về mặt đạo đức và đòi hỏi sự cẩn trọng.

Tương lai của trí tuệ nhân tạo

Trong tương lai, việc phát triển các mô hình trí tuệ nhân tạo có khả năng dự đoán các sự kiện trong cuộc sống của con người có thể mang lại nhiều lợi ích. Tuy nhiên, việc sử dụng công nghệ này cần được điều chỉnh và giám sát cẩn thận để đảm bảo tính công bằng và đạo đức.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Mô hình trí tuệ nhân tạo Life2vec có khả năng dự đoán những khía cạnh nào trong cuộc sống của con người?,Mô hình này đã được đào tạo với dữ liệu từ những nguồn nào?