Mở ra cơ hội phát triển mới cho Thủ đô Hà Nội

Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) đã được trình Quốc hội, tạo cơ sở pháp lý để Thủ đô Hà Nội tháo gỡ các hạn chế, tăng tốc phát triển và khai thác tiềm năng của mình.

Mở đường cho sự phát triển của Thủ đô

Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) đã chính thức được trình Quốc hội vào ngày 10-11. Với 7 chương và 59 điều (tăng 3 chương và 32 điều so với Luật Thủ đô 2012), dự án này mang đến hy vọng tháo gỡ các "điểm nghẽn" và tạo điều kiện cho Thủ đô Hà Nội tăng tốc phát triển.

Thách thức đất đai và "điểm nghẽn" hiện tại

Hiện nay, tỷ lệ quỹ đất dành cho giao thông tại Hà Nội vẫn còn thấp so với nhu cầu. Điều này tạo ra một số "điểm nghẽn" trong việc phát triển đồng bộ của Thủ đô. Mặc dù đã có nhiều nghị quyết từ Bộ Chính trị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý và phát triển của Thủ đô, nhưng Luật Thủ đô (Luật) đã bộc lộ một số hạn chế trong việc xây dựng và hoàn thiện các quy hoạch, công trình kiến trúc cổ và quy hoạch xây dựng nhà ở, khu đô thị.

Cơ chế pháp lý cần cụ thể hóa

Theo ông Nguyễn Công Anh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội, Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) cần cụ thể hóa các cơ chế và chính sách đặc thù để áp dụng ngay. Ông cũng nhận định rằng mặc dù Luật đã đạt được một số kết quả tích cực, nhưng vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế và thiếu sót. Việc phát triển Thủ đô cần sự đồng bộ trong việc xây dựng quy hoạch và công trình kiến trúc cổ, nhằm đáp ứng tốt hơn với sự phát triển của Thủ đô.

Thúc đẩy phát triển kinh tế và hạ tầng

Mặc dù kinh tế của Hà Nội đã có tốc độ tăng trưởng cao hơn mức trung bình của cả nước và khá chống chịu trước tác động từ bên ngoài và đại dịch Covid-19, nhưng vẫn chưa đạt được mục tiêu đề ra. Công tác quy hoạch của thành phố cũng còn nhiều hạn chế, với tỷ lệ đô thị hóa thấp và phát triển không đồng đều. Hạ tầng đô thị và nông thôn, giao thông công cộng và kết nối liên vùng cũng còn nhiều khó khăn. Công tác bảo tồn và phát huy vai trò của văn hóa cũng chưa tương xứng với tiềm năng và vị thế của Thủ đô.

Mở ra cơ hội phát triển mới

Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) sẽ tạo ra cơ hội phát triển mới cho Thủ đô Hà Nội. Khi có một cơ chế pháp lý đầy đủ, Thủ đô sẽ có điều kiện thuận lợi để phát huy mọi tiềm năng và trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước. Đồng thời, việc cụ thể hóa các chính sách và cơ chế đặc thù sẽ giúp khai thác hiệu quả tiềm năng và thế mạnh của Thủ đô.

Cần bảo đảm tính khả thi và quy hoạch đặc thù

Ông Nguyễn Công Anh cho rằng, để thực hiện hiệu quả các mục tiêu và định hướng phát triển Thủ đô Hà Nội, Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) cần cụ thể hóa các cơ chế và chính sách đặc thù để áp dụng ngay. Quy hoạch là yếu tố quan trọng trong việc phát triển đô thị, và quy hoạch tốt sẽ tạo ra giá trị thặng dư và khuyến khích sự phát triển trong tương lai. Việc phân cấp và phân quyền cũng cần được quy định rõ ràng, đồng thời cần bảo đảm tính khả thi và tính đồng bộ.

Tạo điều kiện thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao

Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) cũng đưa ra các chính sách hỗ trợ để thu hút và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô. Các chính sách này bao gồm đầu tư vào cơ sở đào tạo trọng điểm quốc gia, đào tạo và bồi dưỡng ở nước ngoài cho cán bộ, công chức, viên chức, học sinh và sinh viên của Thủ đô. Ngoài ra, cần xây dựng môi trường làm việc thân thiện và khuyến khích sự sáng tạo và đổi mới, để thu hút và giữ chân nguồn nhân tài.

Cần quy hoạch đặc thù cho công tác quy hoạch

Ông Lê Trung Hiếu, Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội, cho rằng cần có quy định đặc thù về công tác quy hoạch. Việc triển khai các dự án phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (Dự án TOD) cần được đảm bảo quy hoạch đồng bộ và bố trí nguồn lực để triển khai các dự án thành phần. Quy hoạch tốt sẽ giúp đảm bảo tính khả thi và tạo ra giá trị thặng dư, trong khi quy hoạch không

Nguồn: Báo CafeF

[question] Luật Thủ đô (sửa đổi) đã được trình Quốc hội nhưng hiện nay còn tồn tại những điểm nghẽn gì trong việc phát triển Thủ đô Hà Nội?,Đâu là một trong những giải pháp quan trọng được đề xuất trong Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?