Mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên lên 4 làn xe: Đáp ứng nhu cầu vận tải tăng cao

Bộ Giao thông vận tải đề xuất mở rộng đoạn cao tốc La Sơn - Hòa Liên từ 2 làn xe lên 4 làn xe để đáp ứng lưu lượng phương tiện gia tăng. Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2025 với tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng.

Mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên lên 4 làn xe: Đáp ứng nhu cầu vận tải tăng cao

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án mở rộng cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên từ 2 làn xe lên quy mô 4 làn xe để đáp ứng lưu lượng phương tiện đang gia tăng.

Chi tiết dự án

Theo phương án đề xuất, cao tốc thành phần La Sơn - Hòa Liên sẽ được đầu tư mở rộng trên tổng chiều dài gần 65 km. Điểm đầu tại Km0, kết nối với điểm cuối của tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, thuộc địa phận thị trấn La Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; điểm cuối tại khoảng Km66, nút giao Hoà Liên, thuộc địa phận xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

Dự án dự kiến được chuẩn bị đầu tư vào năm 2023 - 2024 và thi công xây dựng từ năm 2024, dự kiến hoàn thành vào năm 2025.

Nhu cầu vận tải gia tăng

Theo rà soát của Bộ GTVT, dự báo nhu cầu vận tải trên đoạn tuyến, lưu lượng xe quy đổi hiện nay vào khoảng 6.910 - 7.265 xe con quy đổi/ngày đêm. Dự báo đến năm 2030 tăng lên khoảng 21.028 xe con quy đổi/ngày đêm, năm 2040 khoảng 30.073 xe con quy đổi/ngày đêm và năm 2050 vào khoảng 44.037 xe con quy đổi/ngày đêm.

Khả năng thông hành và mức đầu tư

Tính toán khả năng thông hành trên tuyến theo yêu cầu thiết kế đường cao tốc TCVN 5729:2012, với lưu lượng dự báo, tuyến được mở rộng quy mô 4 làn xe có thể đáp ứng nhu cầu vận tải đến năm 2050 (mãn tải). Sau năm 2050 cần nghiên cứu mở rộng quy mô 6 làn xe.

Việc mở rộng quy mô dự án lên 4 làn xe dự kiến tổng mức đầu tư khoảng hơn 3.000 tỷ đồng, bố trí từ nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, chi phí xây dựng khoảng 2.518 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư, chi phí khác khoảng 252 tỷ đồng; chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 2 tỷ đồng.

Dự án đã được giải phóng mặt bằng

Hiện nay, mặt bằng dự án cơ bản đã được giải phóng theo quy mô đường cao tốc 4 làn xe, bề rộng nền đường 22 m. Đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan đi qua địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế và TP Đà Nẵng, trùng với quy hoạch chi tiết đường cao tốc Bắc Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên lên 4 làn xe sẽ đáp ứng nhu cầu vận tải gia tăng và cải thiện khả năng thông hành trên tuyến. Đây là một bước phát triển quan trọng trong việc nâng cao hạ tầng giao thông và kết nối giữa các địa phương.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Khi nào dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên sẽ được đầu tư?,Tại sao cần nghiên cứu mở rộng quy mô dự án lên 6 làn xe sau năm 2050?