Mở rộng thị trường chứng khoán phái sinh: Cần đa dạng hóa sản phẩm

Chuyên gia đề xuất mở rộng thị trường chứng khoán phái sinh bằng cách đa dạng hóa sản phẩm và tạo ra nền tảng pháp lý hoàn thiện hơn. Sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đang gây biến động bất thường và cần có các sản phẩm phái sinh khác trên chỉ số.

Mở rộng thị trường chứng khoán phái sinh: Cần đa dạng hóa sản phẩm

Thị trường chứng khoán phái sinh đang ngày càng trở thành công cụ phòng ngừa rủi ro cho nhà đầu tư. Trong giai đoạn thị trường giảm mạnh do tác động của cuối đại dịch Covid-19 năm 2022, thanh khoản thị trường phái sinh (hợp đồng tương lai trên chỉ số VN30) đã tăng mạnh 43,8% so với năm 2021. Tuy nhiên, sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đang gây ra nhiều biến động bất thường, đặc biệt là vào các phiên đáo hạn. Điều này đặt ra yêu cầu cần thiết phải có thêm các sản phẩm phái sinh khác trên chỉ số.

Hội thảo khoa học "Xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý cho thị trường chứng khoán phái sinh" do Trường Đại học Luật Hà Nội, Tạp chí Pháp luật và Phát triển, Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức đã nhấn mạnh về việc mở rộng thị trường chứng khoán phái sinh bằng cách đa dạng hóa sản phẩm và tạo ra nền tảng pháp lý hoàn thiện hơn.

Hiện tại, thị trường chứng khoán phái sinh chỉ có 3 sản phẩm là hợp đồng tương lai chỉ số VN30 và hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ kỳ hạn 5 và 10 năm. Tuy nhiên, hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ chưa đạt được thành công về mặt thanh khoản và hoạt động của thị trường chứng khoán phái sinh nói chung cũng còn hạn chế về sự tham gia của các nhà đầu tư. Điều này khiến tăng trưởng của thị trường chứng khoán phái sinh không bền vững.

TS. Tạ Thanh Bình, Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cho biết: "Nhà đầu tư tập trung vào giao dịch một sản phẩm là hợp đồng tương lai chỉ số VN30 khiến giao dịch sản phẩm có nhiều biến động bất thường thời gian qua, đặc biệt là vào các phiên đáo hạn. Điều này đặt ra yêu cầu cần thiết có thêm các sản phẩm phái sinh khác trên chỉ số."

Để phát triển thị trường chứng khoán phái sinh, cần có sự đa dạng hóa sản phẩm. Hiện nay, pháp luật Việt Nam chỉ xác định có 3 loại chứng khoán phái sinh là hợp đồng quyền chọn, hợp đồng tương lai và hợp đồng kỳ hạn. Tuy nhiên, định nghĩa này còn đơn giản và chưa loại bỏ được yếu tố rủi ro của thị trường chứng khoán phái sinh.

GS.TS. Lê Hồng Hạnh, Tổng Biên tập Tạp chí Pháp luật và Phát triển, cho biết: "Pháp luật Việt Nam hiện hành chưa thể tạo được nền tảng cho việc phát triển thị trường chứng khoán phái sinh. Luật Chứng khoán năm 2019 chỉ nhắc đến chứng khoán phái sinh một cách hạn chế và chưa có quy định cụ thể nào có thể tạo ra đặc thù điều chỉnh loại chứng khoán phái sinh."

Để mở rộng thị trường chứng khoán phái sinh, cần có sự đa dạng hóa sản phẩm và tạo ra nền tảng pháp lý hoàn thiện hơn. Điều này sẽ giúp tăng cường thanh khoản và thu hút sự tham gia của nhiều nhà đầu tư, đồng thời giảm thiểu biến động bất thường trong giao dịch sản phẩm chứng khoán phái sinh.

Việc mở rộng thị trường chứng khoán phái sinh và đa dạng hóa sản phẩm sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển bền vững của thị trường chứng khoán. Cần có sự hợp tác giữa các cơ quan quản lý, các chuyên gia và các nhà đầu tư để tạo ra một môi trường chứng khoán phái sinh minh bạch, ổn định và hấp dẫn cho các nhà đầu tư."

Nguồn: Báo Đầu Tư

VNIndex 1,095.61 7.12 0.65%
HNX 226.1 1.56 0.69%
UPCOM 84.99 0.04 0.05%
[question] Tại sao cần có thêm sản phẩm phái sinh trên thị trường chứng khoán?,Hiện tại, thị trường chứng khoán phái sinh đang gặp những hạn chế gì?