Mục tiêu giải ngân 95% vốn đầu tư công: Thứ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư tỏ niềm tin

Mục tiêu giải ngân 95% vốn đầu tư công: Thứ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư tỏ niềm tin

Mục tiêu giải ngân 95% vốn đầu tư công đang nhận được niềm tin từ Thứ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư. Tốc độ giải ngân đầu tư công 8 tháng năm 2023 đạt tốc độ cao nhất từ trước đến nay.

Tốc độ giải ngân đầu tư công cao

Trong buổi họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 9/9, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương đã chia sẻ về mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm 2023 đạt 6,5% và khả năng đạt được mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công mà Thủ tướng yêu cầu.

Theo đó, đầu tư công được coi là động lực chính để thúc đẩy phát triển kinh tế. Ngay từ đầu năm, Thủ tướng đã yêu cầu giải ngân ít nhất 95% kế hoạch vốn đầu tư công, tức là hơn 676.000 tỉ đồng trong năm 2023. Sau 8 tháng đầu năm 2023, giải ngân vốn đầu tư công đã đạt 299.447,4 tỉ đồng, đạt 39,6% kế hoạch và 42,3% kế hoạch Thủ tướng giao.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, so với 8 tháng cùng kỳ các năm trước đây, giải ngân vốn đầu tư công trong 8 tháng năm 2023 đạt tốc độ cao nhất từ trước đến nay - cao cả về số tương đối và số tuyệt đối.

"Đó cũng là niềm tin để chúng ta đạt được mục tiêu cao trong giải ngân vốn đầu tư công cả năm nay", ông Phương nhấn mạnh và cho biết, dù số vốn tương đối lớn nhưng kèm theo đó là danh mục dự án nhiều và quy mô lớn.

Nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy nhanh tiến độ giải ngân

Với mục tiêu giải ngân 95% tổng số vốn đầu tư công, các cơ quan thực hiện vốn đầu tư công phải nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện và triển khai ngay kế hoạch giải ngân tại kho bạc. Điều này đòi hỏi sự nỗ lực và cố gắng rất lớn từ các nhà thầu và tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp" để đạt được mục tiêu đề ra.

"Với yêu cầu phải giải ngân 95% tổng số vốn đầu tư công, chúng ta có đủ niềm tin để đạt được mục tiêu này", Thứ trưởng nhấn mạnh.

Áp lực về mục tiêu tăng trưởng 6,5%

Thứ trưởng Trần Quốc Phương cũng đề cập đến mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm 2023. Ông nhắc lại rằng GDP 6 tháng đầu năm chỉ đạt 3,72% - thấp hơn nhiều so với các mục tiêu và kịch bản được đề ra trong các Nghị quyết 01 của Chính phủ. Điều này đặt ra một nhiệm vụ nặng nề cho các tháng cuối năm.

Theo ông Phương, các kịch bản đã hướng tới mục tiêu tăng trưởng khá cao. Để phục vụ cho các báo cáo và tham mưu chính sách, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phân tích kỹ lưỡng và đưa ra kiến nghị về mục tiêu từ nay đến cuối năm để đạt được "tốt nhất có thể" các mục tiêu đề ra.

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 105 tại cuộc họp thường kỳ 6 tháng, đề ra nhiều giải pháp cấp bách và lâu dài. Nghị quyết 105 đặt mục tiêu ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh kinh tế vĩ mô được kiểm soát tốt và chính sách tài khóa tiền tệ được thực hiện tốt.

Vì vậy, Chính phủ đã yêu cầu các cấp, các ngành và địa phương tập trung vào các giải pháp để thực hiện một cách đồng bộ.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đề cập đến 3 điểm thuận lợi có thể tập trung đẩy mạnh phát triển. Thứ nhất là nhu cầu phục hồi của khu vực dịch vụ. Ông Phương cho biết, khu vực dịch vụ, đặc biệt là du lịch, đang phục hồi khá tốt và đóng góp quan trọng cho mục tiêu tăng trưởng.

Thứ hai là khu vực nông nghiệp - trụ cột quan trọng của nền kinh tế. Thứ trưởng nhấn mạnh rằng, trong bối cảnh căng thẳng lương thực trên thế giới, Việt Nam có thuận lợi là nước có mức độ xuất khẩu nông sản tốt.

"Bài toán ở đây là phải cân đối để đồng thời phục vụ cho tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an ninh năng lượng nội địa", ông Phương nhấn mạnh.

Thứ ba, ông Phương nhấn mạnh cần chú trọng vào thị trường trong nước. Thủ tướng đã yêu cầu kích thích thị trường trong nước phát triển mạnh mẽ hơn, tăng cường tiêu dùng và thúc đẩy người Việt ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam. Điều này sẽ tạo ra sức cầu lớn để giúp doanh nghiệp mở rộng sản xuất trong nước trong bối cảnh thị trường xuất khẩu gặp nhiều khó khăn.

Thứ trưởng cũng cho rằng các doanh nghiệp cần phải nắm bắt tình hình và tận dụ

[question] Tốc độ giải ngân vốn đầu tư công trong 8 tháng năm 2023 đã đạt mức nào?,Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh về tầm quan trọng của những ngành nào để đạt được mục tiêu tăng trưởng?