Mục tiêu nghiên cứu: Mang cây trồng lên Mặt trăng vào năm 2026

NASA đã chọn ba thí nghiệm khoa học đầu tiên để triển khai trên Mặt trăng trong Chương trình Artemis 3 năm 2026, bao gồm nghiên cứu về sự phát triển của cây trồng trong môi trường Mặt trăng.

Mang cây trồng lên Mặt trăng đã trở thành mục tiêu của Chương trình Artemis 3.

Với kế hoạch triển khai vào năm 2026, NASA đã chọn ba thí nghiệm khoa học đầu tiên để thực hiện trên bề mặt Mặt trăng.

Thí nghiệm LEAF (Thí nghiệm Hiệu ứng của Mặt trăng đối với Hệ thực vật Nông nghiệp)

LEAF sẽ tập trung vào việc nghiên cứu cách thức hoạt động của các loại cây trồng trong môi trường Mặt trăng. Ông/Bà cho biết, "LEAF sẽ là thí nghiệm đầu tiên quan sát quá trình quang hợp, tăng trưởng và phản ứng căng thẳng hệ thống của thực vật trong bức xạ không gian và trọng lực thấp".

Thông qua việc thu thập dữ liệu về tăng trưởng và phát triển của cây trồng, cùng với các thông số môi trường do thí nghiệm LEAF đo lường, các nhà khoa học hy vọng sẽ hiểu được cách sử dụng cây trồng trên Mặt trăng để cung cấp dinh dưỡng cho con người và hỗ trợ sự sống trên Mặt trăng.

LEAF không phải là thí nghiệm đầu tiên liên quan đến cây trồng trên Mặt trăng. Trung Quốc đã gửi cây bông đến vùng xa của Mặt trăng trong sứ mệnh robot Chang'e 4 vào tháng 1 năm 2019.

Thí nghiệm LEMS (Thí nghiệm Máy đo Địa chấn Mặt trăng)

LEMS sẽ sử dụng các bộ máy đo địa chấn tự động để săn lùng các trận động đất trên Mặt trăng. Ông/Bà cho biết, "Thí nghiệm này sẽ mô tả cấu trúc khu vực lớp vỏ và lớp phủ của Mặt trăng, hứa hẹn sẽ bổ sung thông tin có giá trị cho các mô hình hình thành và tiến hóa của Mặt trăng".

Thí nghiệm LDA (Thí nghiệm Đo khả năng dẫn điện của lớp regolith Mặt trăng)

LDA sẽ đo khả năng dẫn điện của lớp regolith Mặt trăng, lớp bụi và sỏi trên cùng của Mặt trăng. Ông/Bà cho biết, "Thí nghiệm này sẽ thu thập thông tin cần thiết về cấu trúc lớp regolith Mặt trăng, theo dõi sự thay đổi điện trường của lớp địa chất này nếu có".

Các thí nghiệm này có thể được triển khai gần cực nam của Mặt trăng, nơi được cho là có nhiều băng nước giúp hỗ trợ cho một hoặc nhiều căn cứ phi hành đoàn. Tuy nhiên, vị trí chính xác vẫn chưa được công bố.

Mặc dù đã có kế hoạch triển khai ba thí nghiệm này trên Artemis 3, không có gì đảm bảo rằng chúng sẽ được thực hiện chính xác như kế hoạch hiện tại. Các quyết định cuối cùng vẫn đang chờ đợi thêm thời gian.

Với những nỗ lực này, NASA hy vọng rằng việc nghiên cứu về sự phát triển của cây trồng trên Mặt trăng sẽ đóng góp vào việc xây dựng một căn cứ phi hành đoàn bền vững và cung cấp nguồn dinh dưỡng cho con người trong tương lai.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Thí nghiệm LEAF trên Mặt trăng sẽ nghiên cứu vấn đề gì?,Các thí nghiệm LEMS và LDA trên Mặt trăng sẽ nghiên cứu vấn đề gì?