Mục tiêu tăng trưởng GDP 7% trong năm 2024: Thách thức và cơ hội

Chuyên gia kinh tế cho rằng mục tiêu tăng trưởng GDP 7% trong năm 2024 là khá lãng mạn, nhưng hoàn toàn khả thi nếu có những nỗ lực phi thường và tận dụng các tiềm năng của nền kinh tế.

Mục tiêu tăng trưởng GDP 7% trong năm 2024 đã được đề ra và nhận được sự quan tâm của nhiều chuyên gia kinh tế.

Mặc dù có những ý kiến cho rằng mục tiêu này khá lãng mạn, nhưng theo chuyên gia kinh tế Lê Duy Bình, mục tiêu này hoàn toàn khả thi nếu có những nỗ lực phi thường và tận dụng các tiềm năng của nền kinh tế.

Cơ sở cho mục tiêu tăng trưởng GDP 7% trong năm 2024 đã được đề ra trong Báo cáo kinh tế Việt Nam năm 2023 và triển vọng 2024 của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM).

Báo cáo này đưa ra hai kịch bản tăng trưởng kinh tế trong năm 2024, với mức tăng trưởng 6,13% cho kịch bản 1 và 6,48% cho kịch bản 2. Tuy nhiên, chuyên gia kinh tế Lê Duy Bình cho rằng cần có một kịch bản tăng trưởng tham vọng hơn để tạo áp lực mạnh mẽ và truyền cảm hứng cho nền kinh tế.

Theo ông Bình, để đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP 7% trong năm 2024, chúng ta cần tận dụng các tiềm năng và có những nỗ lực phi thường. Một trong những tiềm năng quan trọng là gia tăng đầu tư tư nhân. Hiện nay, đầu tư của khu vực tư nhân chỉ tăng 2,7%, thấp nhất trong những năm gần đây. Do đó, cần có những nỗ lực đặc biệt để đưa đầu tư tư nhân trong nước tăng ở mức trên 10%-15% mỗi năm và duy trì được tốc độ tăng này trong một giai đoạn dài.

Ngoài ra, cần có những nỗ lực để cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư. Việc ban hành các quy định chính thức và áp dụng các cơ chế thử nghiệm có kiểm soát sẽ giúp nền kinh tế Việt Nam có sự cải thiện đáng kể trên các bảng xếp hạng về môi trường kinh doanh toàn cầu và khuyến khích đổi mới sáng tạo. Đồng thời, các động lực tăng trưởng mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và đổi mới sáng tạo cũng cần được phát huy mạnh mẽ để đóng góp cho mục tiêu tăng trưởng GDP 7% trong năm 2024.

Mục tiêu tăng trưởng GDP 7% trong năm 2024 không chỉ đơn thuần là một mục tiêu mơ ước, mà còn là một cơ hội để thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Mặc dù có những thách thức, nhưng chúng ta có nhiều dư địa để đạt được mục tiêu này nếu có những nỗ lực phi thường và tận dụng các tiềm năng của nền kinh tế.

Tuy nhiên, việc đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP 7% trong năm 2024 không chỉ là trách nhiệm của chính phủ mà còn của cả doanh nghiệp và người dân. Mỗi cá nhân, mỗi tổ chức cần đóng góp và tham gia vào quá trình phát triển kinh tế của đất nước.

Với những nỗ lực phi thường và sự đoàn kết của toàn xã hội, mục tiêu tăng trưởng GDP 7% trong năm 2024 không phải là không thể. Đây là một cơ hội để nền kinh tế Việt Nam vượt qua những khó khăn hiện tại và tiến tới một tốc độ tăng trưởng cao và bền vững trong tương lai.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Mục tiêu tăng trưởng GDP 7% trong năm 2024 có khả thi không?,Theo ý kiến của TS Lê Duy Bình, cần có những điều kiện gì để đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP này?