Mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2024: Không quá khó nhưng cần tháo gỡ rào cản

Mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2024: Không quá khó nhưng cần tháo gỡ rào cản

Dù đối mặt với khó khăn và thách thức, Việt Nam có cơ sở để kỳ vọng đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 6% - 6,5% vào năm 2024. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, cần tháo gỡ một số rào cản.

Mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2024 của Việt Nam đã được Quốc hội thông qua với tỷ lệ tán thành 90,49%.

Mục tiêu này đặt ra là 6% - 6,5%.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới đang gặp khó khăn, việc đạt được mục tiêu tăng trưởng này sẽ đối mặt với một số thách thức.

Ông Hoàng Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, cho biết dự báo từ các tổ chức quốc tế cho thấy kinh tế thế giới vẫn còn nhiều khó khăn và yếu tố cản trở sự phát triển kinh tế toàn cầu vẫn tồn tại. Vì vậy, việc đặt mục tiêu tăng trưởng cao trong năm 2024 sẽ gặp vài thách thức.

Tuy nhiên, ông Cường cũng nhấn mạnh rằng Việt Nam có những cơ sở để kỳ vọng đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP trong năm 2024. Việc thực hiện chính sách kinh tế vĩ mô năm 2023 đã đạt hiệu quả khá cao. Việt Nam đã giảm lãi suất, kiềm chế lạm phát và giữ nợ công ở mức thấp. Đối với nợ doanh nghiệp, Chính phủ đã tháo gỡ rào cản và giúp trái phiếu doanh nghiệp ổn định, tạo niềm tin mới. Nền kinh tế Việt Nam đang ổn định và bền vững, có xu hướng tăng đều đặn từ quý I đến quý IV/2023. Đặc biệt, trong quý IV, có những tín hiệu tích cực từ thị trường và xuất khẩu.

Ngoài ra, Việt Nam đang đối diện với nhiều cơ hội phát triển kinh tế, dịch chuyển kinh tế mới. Việt Nam đã trở thành Đối tác Chiến lược toàn diện của Mỹ, mở ra những xu hướng đầu tư mới từ nước ngoài. Việt Nam đang chuyển hướng tái cơ cấu kinh tế, không chỉ dựa vào thị trường bên ngoài mà còn khơi thông thị trường trong nước, mở rộng cơ chế chính sách cho du lịch. Dự kiến thị trường trong nước sẽ phát triển mạnh trong năm 2024.

Đối với đầu tư trong nước, Việt Nam đang tăng cường đầu tư công và tháo gỡ các rào cản liên quan đến đất đai và bất động sản. Từ những yếu tố tác động từ bên ngoài cùng với nguồn lực nội bộ và việc thay đổi, hoàn thiện thể chế, mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2024 từ 6% - 6,5% không phải là quá khó. Việt Nam hy vọng sẽ duy trì đà tăng trưởng như quý III/2023 trong năm 2024.

Để nắm bắt và tận dụng thời cơ, Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện thể chế và tháo gỡ các rào cản để khơi thông nguồn lực trong nước và nắm bắt cơ hội đầu tư mới từ nước ngoài. Cần áp dụng các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và tiêu dùng, giảm thuế GTGT và các chính sách khác để thúc đẩy tiêu dùng và phục hồi sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp.

Ngoài ra, Việt Nam cần nhanh chóng tận dụng cơ hội từ các thị trường mới để mở rộng mạng lưới tiêu thụ. Đồng thời, cần tiến hành tái cấu trúc doanh nghiệp. Đây là thời điểm để doanh nghiệp thay đổi và áp dụng phương thức làm ăn mới sau khi trải qua giai đoạn khó khăn với thị trường tiêu thụ, công nghệ và phương thức sản xuất lỗi thời.

Ông Hoàng Văn Cường đánh giá cao những giải pháp của Chính phủ để đạt được mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Tuy nhiên, ông cũng nhận thấy rằng còn nhiều vấn đề liên quan đến thể chế và hệ thống luật pháp cần được sửa đổi và hoàn thiện. Cần tiếp tục rà soát và giải quyết các vướng mắc pháp lý trong các lĩnh vực liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Quốc hội đã thông qua nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) với chỉ tiêu tăng trưởng GDP năm 2024 là bao nhiêu?,Những yếu tố nào sẽ giúp Việt Nam đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2024?