Mỹ và ASEAN cam kết tăng cường hợp tác kinh tế để đối phó với thách thức toàn cầu

ASEAN và Mỹ cam kết tăng cường hợp tác kinh tế trong môi trường toàn cầu đầy thách thức. Tổng kim ngạch thương mại và đầu tư trực tiếp nước ngoài đã tăng đáng kể, đồng thời cả hai bên đều nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng.

Mỹ và ASEAN đã tuyên bố cam kết tăng cường hợp tác kinh tế mạnh mẽ hơn để đối phó với những thách thức toàn cầu.

Điều này được nhấn mạnh tại Hội nghị tham vấn cấp Bộ trưởng Kinh tế ASEAN-Mỹ trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN lần thứ 55 tại Semarang, Indonesia.

Tăng cường quan hệ kinh tế giữa ASEAN và Mỹ đã đạt được những thành tựu đáng kể.

Theo số liệu sơ bộ của Cơ quan Thống kê ASEAN, tổng kim ngạch thương mại hàng hóa hai chiều năm 2022 đạt 420,4 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ Mỹ vào ASEAN cũng tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước, đạt 36,5 tỷ USD. Mỹ hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của ASEAN và là nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất của khu vực.

Hội nghị thảo luận về những lĩnh vực hợp tác tiềm năng giữa ASEAN và Mỹ và ghi nhận những đóng góp quan trọng của Mỹ trong việc tăng cường hệ thống y tế, phát triển nguồn nhân lực, tối đa hóa hội nhập kinh tế, thúc đẩy nền kinh tế kỹ thuật số và phục hồi bền vững.

Cả hai bên đã cam kết tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như nền kinh tế kỹ thuật số, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, tạo thuận lợi cho thương mại, quyền sở hữu trí tuệ, lao động và nông nghiệp.

Hội nghị cũng đánh giá cao sự hợp tác tích cực giữa Mỹ và ASEAN trong lĩnh vực an ninh mạng, thiết bị y tế, dược phẩm, sản phẩm ô tô, xây dựng và vật liệu xây dựng, cũng như trong các lĩnh vực đề xuất mới về tính bền vững.

Mỹ tiếp tục hỗ trợ ASEAN thông qua việc gia hạn Hiệp định Hợp tác phát triển khu vực (RDCA) và đồng thời đánh giá cao sự phát triển của thế hệ tiếp theo của chương trình nhằm tăng cường và duy trì sự hợp tác giữa hai bên trong tương lai.

Hội nghị tái khẳng định sự ủng hộ đối với vai trò trung tâm và thống nhất của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang hình thành và nhắc lại sự ủng hộ đối với một cấu trúc khu vực lấy ASEAN làm trung tâm, cởi mở, minh bạch, bao trùm và dựa trên luật lệ, được xây dựng dựa trên các cơ chế do ASEAN dẫn dắt nhằm hỗ trợ Tầm nhìn của ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (AOIP).

Hội nghị mong muốn thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác giữa ASEAN và Mỹ, bao gồm cả trong các lĩnh vực được xác định trong AOIP nhằm thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực.

Hội nghị tái khẳng định cam kết đối với một nền kinh tế dựa trên luật lệ, không phân biệt đối xử, cởi mở, công bằng và bao trùm.

[question] Tại sao Mỹ là đối tác thương mại lớn thứ hai của ASEAN?,Những lĩnh vực hợp tác nào đã được thảo luận tại Hội nghị?