Năm 2024: Việt Nam hướng tới tăng trưởng 6 - 6,5%

Quốc hội thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 với mục tiêu tăng trưởng GDP từ 6 - 6,5%. Nông-lâm-thủy sản và đầu tư công được kỳ vọng là những động lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam.

Việt Nam đã chính thức thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, với mục tiêu tăng trưởng GDP từ 6 - 6,5%.

Đây là một tín hiệu tích cực cho sự phát triển kinh tế của đất nước trong năm tới. Mức tăng trưởng GDP dự kiến cho năm 2023 là 5,05%, với sự đóng góp tích cực từ các ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản, công nghiệp và xây dựng, và dịch vụ. Các ngành này đã đạt được những kết quả quan trọng và tiếp tục là điểm sáng trong nền kinh tế Việt Nam.

Trong năm 2024, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng tích cực.

Chiến lược phát triển nông nghiệp và chuyển đổi cơ cấu cây trồng sẽ đảm bảo nguồn cung và an ninh lương thực, trong khi việc phát triển nông nghiệp bền vững và nuôi trồng thủy sản sẽ tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Giá sản phẩm lương thực dự kiến sẽ tăng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đầu tư công, đặc biệt là đầu tư vào cơ sở hạ tầng, sẽ là một trong những động lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế.

Việt Nam vẫn là một trong những điểm đến ưu tiên của dòng vốn FDI, do đó, thu hút FDI cũng được dự báo tiếp tục là một điểm sáng. Sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch sẽ lan tỏa đến các ngành kinh tế khác, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế.

Các ngành thương mại như vận tải hàng không, bán lẻ, dịch vụ lưu trú, ăn uống, dịch vụ tài chính và dịch vụ du lịch cũng có thể duy trì đà tăng trưởng nhờ vào chính sách thương mại và thúc đẩy tiêu dùng nội địa. Các ngành dịch vụ phi thị trường dự kiến sẽ tiếp tục ổn định. Kiểm soát lạm phát chặt chẽ cũng sẽ hỗ trợ tích cực cho tiêu dùng trong nước.

Sự phục hồi của ngành công nghiệp, việc làm và tiền lương sẽ thúc đẩy tiêu dùng trong nước. Cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024 sẽ có tác động lớn đến những người được hưởng lương và trợ cấp từ ngân sách Nhà nước.

Tuy nhiên, năm 2024 cũng đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Tình hình kinh tế thế giới vẫn còn không rõ ràng và có thể tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến triển vọng phục hồi kinh tế của Việt Nam. Ngoài ra, sự suy giảm của nền kinh tế thế giới từ đại dịch cũng có thể tiếp tục ảnh hưởng ít nhất trong nửa đầu năm 2024 trước khi có những dấu hiệu tích cực.

Tuy vậy, với các động lực tăng trưởng như nông-lâm-thủy sản và đầu tư công, Việt Nam đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng GDP từ 6 - 6,5% trong năm 2024. Qua đó, đất nước hy vọng sẽ tiếp tục phát triển và đóng góp vào sự phục hồi kinh tế toàn cầu.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Tại sao ngành nông-lâm-thủy sản được xem là một động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế năm 2024?,Các rủi ro tiềm ẩn từ môi trường kinh tế toàn cầu có thể ảnh hưởng như thế nào đến tăng trưởng kinh tế của Việt Nam?
1 Lượt thích