"Nam Định: Kế hoạch phát triển '3 vùng động lực, 4 cực tăng trưởng, 5 hành lang kinh tế'"

"Quy hoạch tỉnh Nam Định đến năm 2050 nhằm phát triển khu vực biển, đô thị, nông nghiệp và du lịch, tạo động lực tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững."

Quy hoạch tỉnh Nam Định đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với tầm nhìn đến năm 2050.

Đây là kế hoạch quan trọng nhằm phát triển khu vực biển, đô thị, nông nghiệp và du lịch, tạo động lực tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững.

Phát triển khu vực biển, ven biển trở thành động lực tăng trưởng kinh tế

Theo quy hoạch, tỉnh Nam Định sẽ trở thành tỉnh phát triển nhanh, toàn diện và bền vững. Đặc biệt, tỉnh sẽ trở thành một trong những trung tâm phát triển quan trọng của Vùng Nam đồng bằng sông Hồng. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh sẽ tập trung vào việc phát triển khu vực biển, ven biển như một động lực tăng trưởng kinh tế chính.

Phát triển các ngành công nghiệp, du lịch, nông nghiệp, đô thị và nông thôn

Tập trung vào việc phát triển khu vực biển, ven biển để tạo ra động lực tăng trưởng kinh tế cho tỉnh. Các ngành công nghiệp xanh, du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử, đô thị thông minh và nông thôn mới kiểu mẫu sẽ được đặt vào trọng tâm phát triển. Đồng thời, việc đầu tư vào khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cũng sẽ được thúc đẩy để tạo ra động lực tăng trưởng bền vững cho tỉnh.

Tổ chức các hoạt động kinh tế - xã hội theo mô hình "3 vùng động lực, 4 cực tăng trưởng, 5 hành lang kinh tế"

Theo quy hoạch, tỉnh Nam Định sẽ tổ chức các hoạt động kinh tế - xã hội theo mô hình không gian "3 vùng động lực, 4 cực tăng trưởng, 5 hành lang kinh tế". Cụ thể, tỉnh sẽ chia thành 3 vùng kinh tế động lực bao gồm vùng đô thị TP Nam Định mở rộng, vùng nông nghiệp - nông thôn và vùng kinh tế biển. Đồng thời, tỉnh sẽ xác định 4 trung tâm đô thị động lực và 5 hành lang kinh tế để tạo ra động lực tăng trưởng kinh tế cho tỉnh.

Phát triển Khu kinh tế Ninh Cơ và các khu công nghiệp

Theo quy hoạch, tỉnh Nam Định sẽ tập trung phát triển Khu kinh tế Ninh Cơ để tạo ra động lực thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh. Khu kinh tế này sẽ trở thành một trung tâm kinh tế biển phát triển, có cảng biển tổng hợp và cơ sở hạ tầng đồng bộ. Ngoài ra, tỉnh cũng sẽ phát triển thêm 10 khu công nghiệp và hình thành 10 đô thị loại V.

Tổng kết

Quy hoạch tỉnh Nam Định đến năm 2050 nhằm phát triển khu vực biển, đô thị, nông nghiệp và du lịch, tạo động lực tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững. Việc tổ chức các hoạt động kinh tế - xã hội theo mô hình "3 vùng động lực, 4 cực tăng trưởng, 5 hành lang kinh tế" sẽ giúp tỉnh Nam Định đạt được mục tiêu phát triển và trở thành một trung tâm kinh tế hiện đại, đóng vai trò quan trọng trong Vùng đồng bằng sông Hồng.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Quy hoạch tỉnh Nam Định nhằm phát triển các lĩnh vực nào?,Có bao nhiêu khu công nghiệp được quy hoạch phát triển trên địa bàn tỉnh Nam Định?